PvdA opent meldpunt hitte in de ouderenzorg

Volgens de PvdA Almelo trekken veel ouderen en chronisch zieken de langdurige hitte niet. In sommige instellingen voor de ouderenzorg is het bloedheet binnen. Veel lucht-koelsystemen werken niet afdoende of ontbreken zelfs. Dat kan en mag niet gebeuren. Maar het gebeurt wel. De suggestie dat de afgelopen weken de hitte de oorzaak was van beduidend meer sterfte onder ouderen is logisch en wordt ook in de media gemeld.

Chronisch zieken en ouderen hebben recht op koelte als het warm is. Verpleeghuisartsen en geriaters stellen dat het niet warmer mag worden dan 25,5 graden Celsius. Ook het personeel heeft er recht op hun werk uit te voeren in normale omstandigheden.

Directies van instellingen in Almelo die deze zaken niet op orde hebben springen volgens de PvdA onverantwoord om met hun ouderen en met hun personeel. Aanhoudende hete zomers zijn gemeengoed geworden in Nederland, en in Twente altijd met een schepje er bovenop. Warmterecords worden aan de lopende band gebroken de afgelopen jaren. Deskundigen melden dat hittegolven als deze vaker gaan voorkomen.

PvdA Almelo opent daarom de telefoonnummers en mailadressen van de PvdA raadsleden waarop mensen deze (wan)toestanden in Almelo kunnen melden. De PvdA fractie (hopelijk vanuit het Links Blok) zorgt er vervolgens voor dat er actie op volgt, richting instelling, en zal de gemeenteraad informeren.

Bel of mail naar:
Arjan de Vries, fractievoorzitter PvdA Almelo, op 06-12730424, of via a.devries@almelo.nl.
Jorien Geerdink, raadslid PvdA Almelo, op 06-38812843, of via j.geerdink@almelo.nl.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...

Marieke Blom op conceptlijst CDA Overijssel

Marieke Blom uit Almelo staat voor het CDA op de 12e plaats ...

VVD Almelo trapt nieuw politiek seizoen af

VVD Almelo start het nieuwe politieke seizoen 2018-2019 met ...

Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorger...

Mantelzorgers onder commercieel bedrijf geen goed plan

De curator van het SIZT heeft de gemeente voorgesteld om een...

PvdA opent meldpunt hitte in de ouderenzorg

Volgens de PvdA Almelo trekken veel ouderen en chronisch zie...

Faillissement SIZ Twente klap voor mantelzorgers

Volgens Lieneke Bolhuis, voorzitter van de Minimapartij, is ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo