AAFM

Over Omroep Almelo

ANBI | Bestuur | Eindredactie | Klachten


Omroep Almelo is de lokale omroep voor de gemeente Almelo, met hierin de stad Almelo en de dorpen Aadorp en Bornerbroek. Het radiostation is begonnen in 1986 onder de naam ‘Radio Almelo’.

AAFM
Op 10 november 2012 (10/11/’12) werd de naam veranderd in AAFM, wat samen met het tv kanaal AAVISIE onderdeel is van Omroep Almelo. Onder de naam AAFM worden verschillende radio-uitzendingen gemaakt, die via de ether, kabel en internet worden verspreid. Op AAFM zijn onder meer informatieve-, amusement- en doelgroepprogramma’s te horen, die worden gemaakt door een grote groep vrijwilligers.

Website: www.aafm.nl
Twitter: www.twitter.com/_aafm
Facebook: www.facebook.com/aafm.nl

AAVISIE
Naast het radiostation AAFM van Omroep Almelo, heeft deze omroep ook een televisie kanaal genaamd AAVISIE. Hierop is sinds 1994 voor het grootste gedeelte Tekst-TV te zien met het laatste nieuws uit Aadorp, Almelo en Bornerbroek. Op de achtergrond is AAFM te horen. Daarnaast zijn er in het weekend uitzendingen van Allemaal Almelo met reportages over grote en kleine gebeurtenissen in Almelo in die week. Uitzendingen zijn op vrijdag tot en met zondag van 18:00 uur en worden daarna elk uur herhaald.

Website: www.aavisie.nl
Twitter: www.x.com/_aavisie
Facebook: www.facebook.com/aavisie
Instagram: www.instagram.com/aavisie
YouTube: www.youtube.com/aavisieANBI

De Stichting Lokale Omroep Almelo is door de belastingdienst erkend als een zogenaamde van Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dit betekent dat u ons een geldbedrag kunt schenken, waarbij u een deel daarvan in aftrek kunt brengen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Het bestuur en alle medewerkers van de stichting voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. De stichting stelt zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht, door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente Almelo leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Almelo.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN/fiscaalnummer: 8039.24.173
Jaarrekening 2022Samenstelling bestuur:

voorzitter: Lieneke Bolhuis voorzitter@aavisie.nl
secretaris: vacant secretaris@aavisie.nl
penningmeester: John Meuleman penningmeester@aavisie.nl


Eindredactie:

AAVISIE: Charlotte de Lange charlotte@aavisie.nl
AAFM: Albert J. Hendriksen albert@aafm.nl

© 1986 - 2024 Stichting Lokale Omroep Almelo