Bijeenkomst over verkabeling hoogspanningsmasten

Woensdag 11 januari 2023
Vorig jaar gaf de gemeente Almelo aan netbeheerder TenneT opdracht de bovengrondse 110 kiloVolt hoogspanningsverbinding van hoogspannings-station Tusveld naar hoogspanningsstation Mosterdpot aan de Wierdensestraat te verkabelen.

Op woensdag 18 januari is er in het gebouw van waterschap Vechtstromen een inloopbijeenkomst over dit project, van 17.00 tot 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen tijdens de inloopbijeenkomst aan medewerkers van de gemeente en TenneT vragen stellen over het project. Bijvoorbeeld over de beoogde planning, het beoogde tracé en de (technische) uitvoering. Op een tracékaart kunnen omwonenden nog vragen en opmerkingen plaatsen bij het beoogde tracé. Hiermee hopen de gemeente en TenneT het tracé nog te kunnen optimaliseren.

Mensen kunnen deze avond vrij inlopen en zich laten informeren over de verschillende onderwerpen. De voorbereidingen voor het project vergen naar verwachting 4 jaar. TenneT hoopt het totale project over circa 5 jaar te kunnen opleveren.

Datum: woensdag 18 januari 2023
Tijd: 17.00 – 20.00 uur (vrije inloop)
Locatie: Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 in Almelo

Bewonersinitiatief
In 2018 stelden enkele bewoners uit het Tusveld en Bornerbroek de gemeenteraad voor om de bovengrondse hoogspanningsverbinding van de 110 kiloVolt ondergronds te brengen. De wet Voortgang Energie Transitie (VET) maakt het mogelijk dat gemeenten en provincie samen het initiatief nemen voor de eventuele verplaatsing of verkabeling van een hoogspanningstracé in woongebieden door de netbeheerder. Dat vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied.

Meest optimale variant
Vorig jaar werd duidelijk dat het project doorgaat. Wethouder van Mierlo: “Het is verheugend dat de meest optimale variant haalbaar en betaalbaar is gebleken. Niet alleen verdwijnen nu extra masten in het Tusveld maar ook aan de noordwestkant van de stad; in het gebied rondom de Bellinckhof en de Mosterdpot, gaan meer masten weg dan oorspronkelijk het idee was”, aldus van Mierlo. Het Rijk betaalt het merendeel van de kosten en ook de provincie Overijssel draagt bij aan de realisatie van dit project.

Door Henk Kooy
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Praat over je uitvaartwensen

Onderzoek heeft aangetoond dat Nederlanders nog steeds terug...

Sleuteloverdracht aan de Knoll'ntrekkers

Traditiegetrouw ontvangen de Knoll'ntrekkers uit Bornerbroek...

Informatieavond Pastoor Ossestraat Bornerbroek

Dit voorjaar gaat de Provinciale weg N741 tussen Almelo en D...

Reanimeren is van levensbelang

De OVA Ouderen Vereniging Almelo organiseerde vandaag voor h...

Informatieve avond over waterstof in Natuurhus

Waterstof is één van de energiebronnen in de energiemix di...

Kennismaken met gebarentaal in bieb

Sinds de coronacrisis weet iedereen hoe je hamsteren uitbeel...

Off-grid drukrioolsysteem wordt geopend

Aan de Knoefsweg 4 wordt op donderdag 26 januari om 14.30 uu...

Stedelijk Museum Almelo zoekt nieuwe suppoosten

Het gaat goed met het Stedelijk Museum Almelo, maar het kan ...

Echt kennismaken met mossen

Binnenkort start de mossencursus bij het KNNV. Er zijn nog e...

Veel enthousiasme workshop Jos Engbersen

Zijn fotorealistische werken hangen al enkele weken in het H...

Volop werkzaamheden in de binnenstad

Rond het busstation aan de Wierdensestraat en bij de brug te...

Natuuroudercursus van start

Vind je natuuronderwijs ook belangrijk en heb je zin en tijd...

Hoe vond u uw liefje in Stedelijk Museum Almelo

Het Stedelijk Museum Almelo wil voor Valentijnsdag (14 febru...

De open dagen van hoge en MBO scholen

Waar en wanneer zijn de open dagen van hoge en MBO scholen i...

Wellness Center ROC van Twente in stijl heropend

Het vernieuwde Wellness Center van het ROC van Twente is op ...

Staking streekvervoer op 19 en 20 januari

De vakbonden CNV, FNV en VVMC hebben landelijke acties aange...

Kern met Pit: valpreventie voor ouderen

De inschrijving voor Kern met Pit 2023 is gesloten: een jaar...

Hoe word ik een imker?

De cursus bijenhouden voor beginners gaat in februari 2023 w...

Sterren op het doek in Huis van Katoen

Binnenkort is het zover: dan organiseert het Huis van Katoen...

Thuisadministratie Avedan helpt met geldzaken

Veel mensen in Almelo hebben of krijgen moeite om de eindjes...
© 1986 - 2023 Stichting Lokale Omroep Almelo