Passende aanpak voor complexe echtscheidingen

Vrijdag 2 december 2022
Het aantal (complexe) scheidingen blijft ook in Almelo stijgen, met alle emotionele en maatschappelijke gevolgen van dien.

“Het is belangrijk dat kinderen goed ondersteund worden als ouders uit elkaar gaan. Zonder de juiste begeleiding kunnen zij (later) in de problemen komen. Dat willen we voorkomen door zo vroeg mogelijk passende hulp te bieden. Aan kinderen maar zeker ook aan hun ouders”, stelt wethouder Eugène van Mierlo.

Voorkomen
Met het PACT Scheiden zonder schade willen samenwerkingspartners komen tot één breed relatie- en scheidingsloket. Komend jaar starten ze met de uitwerking hiervan. Eén breed loket moet ervoor zorgen dat ouders en kinderen niet alleen staan bij een scheiding. Voor ouders moet juridische, financiële, praktische en sociaal-emotionele informatie makkelijk te vinden zijn. Om op die manier te voorkomen dat kinderen (later) last krijgen van emotionele problemen, leer- en gedragsproblemen of bijvoorbeeld problemen bij het aangaan van (vriendschaps)relaties door een (complexe) scheiding. Het loket biedt naast informatie voor ouderparen ook informatie voor mensen die in hun omgeving met een scheiding te maken krijgen, bijvoorbeeld grootouders of onderwijspersoneel. Het loket biedt ook hen informatie om op een goede manier om te gaan met (v)echtscheidingen.

Groot gezamenlijk belang
In Almelo zijn veel organisaties bezig met echtscheidingsproblematiek. Zij slaan nu de handen ineen om tot één gezamenlijke aanpak te komen: om het aantal echtscheidingen te verminderen, te voorkomen dat kinderen in de knel komen in een scheiding, te voorkomen dat echtscheidingen vechtscheidingen worden en complexe scheidingen op te lossen.

Welzijnsorganisatie Avedan is trekker van het PACT. Directeur-bestuurder Ilse Saris is blij met de samenwerking: “We hebben een groot gezamenlijk belang: voorkomen dat kinderen schade oplopen bij een scheiding. Het is mooi dat alle organisaties zich hier zo eendrachtig achter hebben geschaard. Nu kunnen we samen concrete stappen zetten voor kinderen in Almelo.” Hans Bonten, directeur Impluz (Dimencegroep) ondersteunt de visie: “We maken ons hard voor 'goede' scheidingen, met hart voor onze kinderen”, zegt hij.

Samenwerkende partijen
o GGD Twente
o Jeugdbescherming Overijssel
o Gemeente Almelo
o SWV Primair onderwijs
o Avedan
o Humanitas Twente
o Zorg- en Veiligheidshuis
o Jarabee
o Sociaal Wijkteams Almelo
o Impluz (Dimencegroep)
o Veilig Thuis Twente
o Raad voor de Kinderbescherming

Veel gescheiden paren in Almelo
Almelo kent de meeste gescheiden inwoners van Twente: 6350 (8,7 % van de inwoners). In Nederland gaat 1 op de 3 echtparen uit elkaar. Vaak gaat dit in goed overleg, maar volgens het CBS liep in 2019 al bijna een kwart van de scheidingen uit op een vechtscheiding (in 2013 was dit nog maar 10 procent). De gevolgen zijn enorm, zowel voor de mensen die het aangaat als voor de maatschappij. Scheiden heeft grote emotionele impact op partners, op kinderen en op het netwerk rondom een gezin. Dat is de reden dat deze problematiek ook is opgenomen in de Almelose preventieagenda. Voor vragen is Noortje Schuddebeurs, projectleider van Avedan, het eerste aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op (06) 24 22 50 98 of via e-mail op n.schuddebeurs@avedan.nl.

Door Henk Kooy
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Praat over je uitvaartwensen

Onderzoek heeft aangetoond dat Nederlanders nog steeds terug...

Sleuteloverdracht aan de Knoll'ntrekkers

Traditiegetrouw ontvangen de Knoll'ntrekkers uit Bornerbroek...

Informatieavond Pastoor Ossestraat Bornerbroek

Dit voorjaar gaat de Provinciale weg N741 tussen Almelo en D...

Reanimeren is van levensbelang

De OVA Ouderen Vereniging Almelo organiseerde vandaag voor h...

Informatieve avond over waterstof in Natuurhus

Waterstof is één van de energiebronnen in de energiemix di...

Kennismaken met gebarentaal in bieb

Sinds de coronacrisis weet iedereen hoe je hamsteren uitbeel...

Off-grid drukrioolsysteem wordt geopend

Aan de Knoefsweg 4 wordt op donderdag 26 januari om 14.30 uu...

Stedelijk Museum Almelo zoekt nieuwe suppoosten

Het gaat goed met het Stedelijk Museum Almelo, maar het kan ...

Echt kennismaken met mossen

Binnenkort start de mossencursus bij het KNNV. Er zijn nog e...

Veel enthousiasme workshop Jos Engbersen

Zijn fotorealistische werken hangen al enkele weken in het H...

Volop werkzaamheden in de binnenstad

Rond het busstation aan de Wierdensestraat en bij de brug te...

Natuuroudercursus van start

Vind je natuuronderwijs ook belangrijk en heb je zin en tijd...

Hoe vond u uw liefje in Stedelijk Museum Almelo

Het Stedelijk Museum Almelo wil voor Valentijnsdag (14 febru...

De open dagen van hoge en MBO scholen

Waar en wanneer zijn de open dagen van hoge en MBO scholen i...

Wellness Center ROC van Twente in stijl heropend

Het vernieuwde Wellness Center van het ROC van Twente is op ...

Staking streekvervoer op 19 en 20 januari

De vakbonden CNV, FNV en VVMC hebben landelijke acties aange...

Kern met Pit: valpreventie voor ouderen

De inschrijving voor Kern met Pit 2023 is gesloten: een jaar...

Hoe word ik een imker?

De cursus bijenhouden voor beginners gaat in februari 2023 w...

Sterren op het doek in Huis van Katoen

Binnenkort is het zover: dan organiseert het Huis van Katoen...

Thuisadministratie Avedan helpt met geldzaken

Veel mensen in Almelo hebben of krijgen moeite om de eindjes...
© 1986 - 2023 Stichting Lokale Omroep Almelo