Wat vergoedt autoverzekeraar bij eenzijdig ongeval?

Maandag 13 september 2021
Partnerbijdrage: De bocht te ruim nemen bij het Goossenmaatspark, waardoor een geparkeerd staande auto wordt geschampt. Te snel achteruit een parkeervak in rijden bij de supermarkt aan de Bornsestraat, waarbij een botsing tegen een afrasteringspaaltje blikschade oplevert. Het zijn zomaar twee voorbeelden van een eenzijdig ongeval waarbij schade ontstaat die op de een of andere manier betaald moet worden. Wanneer zijn die kosten voor eigen rekening en wanneer kan hiervoor een beroep op de autoverzekering worden gedaan?

Beperkingen van een WA-verzekering
In de eerste plaats hangt het recht op een vergoeding af van het soort autoverzekering dat de bezitter van het voertuig heeft afgesloten. Is dat een standaard WA-verzekering, dan wordt alleen maar de schade vergoed die de tegenpartij heeft opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een botsing tegen een lantaarnpaal zowel een flinke deuk in de lichtmast als aan de eigen auto heeft opgeleverd. In dat geval worden de kosten die een gemeente, provincie of Rijkswaterstaat moet maken om de lantaarnpaal te repareren wel via een WA-verzekering vergoed, maar is het herstel van de deuk in de auto volledig voor eigen rekening.

Duurdere verzekering, betere dekking
Wie voor een duurdere verzekering kiest, kan ook meteen rekenen op een betere dekking. Als we het hierboven genoemde voorbeeld aanhouden, dan vergoedt een WA beperkt casco- en een allriskverzekering zowel het herstel van de lantaarnpaal, als dat van de auto. Beide verzekeringen bieden ook volledige dekking als er sprake is van ruit- of brandschade of wanneer er vanwege diefstal of joyriding (door een dief) schade aan het voertuig is ontstaan. Ook schade die
vanwege een botsing met een loslopend of rondvliegend dier ontstaat wordt gewoon via beide verzekeringen vergoed.

Schade aan straatmeubilair melden is verplicht
Veroorzaakt een automobilist overigens schade aan straatmeubilair, zoals paaltjes, lantaarns, hekwerken en andere door de overheid geplaatste objecten, dan is hij of zij verplicht om dit zo snel mogelijk te melden bij de overheid. De wegbeheerder kan dan een claim bij de verzekeraar indienen, zodat uiteindelijk niet de belastingbetaler voor het schadeherstel op hoeft te draaien. Het achterwege laten van dit soort schademeldingen is trouwens strafbaar.

Niet claimen kan soms verstandiger zijn
Ook al is een autobezitter dusdanig goed verzekerd dat alle schade van een eenzijdig ongeval kan worden vergoed, is het toch niet altijd verstandig om er ook echt een claim voor in te dienen bij de verzekeraar. Dergelijke claims kunnen namelijk van invloed zijn op het opgebouwde aantal schadevrije jaren en/of de no-claimkorting. Komen die deels of volledig te vervallen, dan heeft dat vrijwel altijd een hogere verzekeringspremie tot gevolg. Het kan daarom verstandig zijn om – desgewenst in samenspraak met de verzekeraar – een rekensom te maken om te kunnen bepalen of de schade echt via de verzekering vergoed moet worden of dat het slimmer is om de kosten uit eigen zak te betalen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Lankampsweg krijgt nieuwe slijtlaag

De Lankampsweg krijgt een nieuwe slijtlaag en is daarom afge...

Technische storing TV signaal AAvisie

Door een technisch mankement in de apparatuur die ons TV sig...

OVA lezing Frank Krake 'De laatste getuige'

Ouderen vereniging Almelo organiseert regelmatig lezingen en...

Sjors Sportief en Sjors Creatief lanceren boekjes

Basisschoolleerlingen in de gemeente Almelo ontvangen deze w...

Gezocht: mooiste foto van Almelo

Tijd voor een nieuwe fotowedstrijd: na de succesvolle editie...

Expositie basisscholen in de bieb

Almelo op ’t Rabat werd door corona afgeblazen, maar de ac...

Speciale campagne in Week tegen Eenzaamheid

Het digitale platform Almelovoorelkaar, mogelijk gemaakt doo...

Justitieminister Sint Maarten bezoekt PI Almelo

De minister van Justitie van Sint Maarten, Anna E. Richardso...

Debat over woningcrisis in Stadslab

In het Stadslab op het Indiëterrein wordt op donderdag 30 s...

Nieuwe kunstenaars krijgen podium tijdens Atelierroute

“Alles aan kleuren is mooi”, vindt Louise Schoon. In haa...

Open Atelierroute 2021: Eindelijk, ze doet mee aan de Atelierroute

Vorig jaar was Ineke Barkhof al bijna zover, maar dit jaar n...

AAV SISU zamelt in voor Sportdepot Almelo

Atletiek vereniging SISU roept alle leden en wijkbewoners op...

Online trainingen Werk en Inkomen in Bibliotheek

Samen met andere Overijsselse Bibliotheken worden er divers ...

Sociaal Tuinieren: nieuw project van Stichting Present

Sociaal Tuinieren: het is een duurzaam en maatschappelijk pr...

Voordracht voor Stadsprijs van start

Inwoners van Almelo kunnen tot en met zondag 10 oktober een ...

Stephanus strijdt tegen textielafval

De Rooms Katholieke Basisschool Sint Stephanus in Bornerbroe...

Het Zwingkoor laat weer van zich horen

Na anderhalf jaar online repetities en buiten oefenen zingt ...

Kennismaken met sport en beweging in Almelo

Genieten van sport en beweging in Almelo: dat kunnen alle in...

Wat vergoedt autoverzekeraar bij eenzijdig ongeval?

Partnerbijdrage: De bocht te ruim nemen bij het Goossenmaats...

Taal en digitaal hoeft geen barrière te zijn

Ook in Almelo wordt er alles aan gedaan om er voor te zorgen...
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo