College presenteert nieuw vastgoedbeleidsplan

Het Almelose college presenteert haar vastgoed- en grondbeleid in een nieuw beleidsplan.

Het beleidsplan laat zien welke afwegingen worden gemaakt bij aan- en verkoop, het beheer, de verhuur en ingebruikgeving van (maatschappelijk) vastgoed en grond. "De nota is waardevol voor de verdere ontwikkeling van onze stad", aldus wethouder Alex Langius van Vastgoed.

Het persbericht luidt alsvolgt:

In het nieuwe beleidsplan zijn de aanbevelingen uit het KPMG- en Rekenkameronderzoek verwerkt. Almelo laat daarmee zien dat ze een helder en open vastgoedbeleid belangrijk vindt.

Grond en vastgoed zijn belangrijke instrumenten voor gemeenten voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van gemeentelijke doelstellingen. Het bezit van vastgoed is geen doel op zich, maar is wel cruciaal voor het verhogen van de kwaliteit van het Almelose voorzieningenaanbod. Almelo bezit circa 200 vastgoedobjecten verspreid over de stad, zoals bijvoorbeeld het stadhuis, parkeergarages, gymzalen, wijkgebouwen en culturele centra. Zo zorgt de gemeente dat inwoners kunnen leren, sporten en recreëren.

Kern- en ontwikkelportefeuille
In het nieuwe beleidsplan dat het college nu voorstelt aan de gemeenteraad kiest Almelo voor een indeling in twee heldere vastgoedportefeuilles: een kern- en ontwikkelportefeuille. Tot de kernportefeuille hoort alle vastgoed waarvan de gemeente vindt dat dit in eigen bezit moet blijven (vastgoed voor maatschappelijke beleidsdoelen en gemeentelijke dienstverlening). De ontwikkelportefeuille is vooral gerelateerd aan projecten die de gemeente probeert vorm te geven in de stad. Almelo wil alleen nog objecten aankopen of aanhouden wanneer dat daadwerkelijk nodig is voor het realiseren van door de raad en college beoogde planontwikkelingen in de stad.

Verkoop gemeentelijk vastgoed
Vastgoed dat niet tot de kern- of ontwikkelportefeuille hoort, wordt verkocht. Het beleidsplan geeft duidelijkheid over onder welke voorwaarden niet (meer) noodzakelijk vastgoed wordt verkocht. Dit verkoopproces wordt actief gecommuniceerd via onder meer de gemeentelijke verkoopwebsite en advertenties en iedereen kan een bod uitbrengen. Het taxatieprotocol beschrijft hoe de gemeente een marktconforme prijs bepaalt bij de verkoop van vastgoed. Het recent vastgestelde Bibob-beleid (het tegengaan van criminele activiteiten, vastgelegd in de Wet Bibob uit 2003, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is onlosmakelijk verbonden aan de verkoop en verhuur van gemeentelijke gronden en vastgoed.

Verhuur vastgoed
De opbouw van de huurprijs moet volgens het college volstrekt transparant en duidelijk zijn. Almelo wil 4 verschillende regimes hanteren. Daarbij gaat het om:

- kostprijsdekkende huur (voor maatschappelijk vastgoed, volgens duidelijke prijsopbouw)
- marktconforme huur (meer dan de kostprijs), voor het gebruik van vastgoed door commerciële partijen (al dan niet met een maatschappelijke functie)
- minder dan de kostprijs (objecten met algemeen belang en bijzonder gebruik)
- gebruik door gemeentelijke organisatie (zoals het stadhuis en Turfkade)

Grondverkoop
Voor de verkoop van grond is er de nota Grondprijzen 2020-2024, die het college in september 2020 vaststelde. Hierin staat tegen welke prijzen en onder welke voorwaarden de gemeente grond verkoopt. Voor specifieke projecten kan het college prijzen vaststellen.

Dynamiek
De vastgoedportefeuille beweegt mee met de dynamiek van de stad. Door bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen kan de functie van een gebouw veranderen of moeten er andere eisen worden gesteld aan de kwaliteit. Om die reden wordt elke twee jaar met de gemeenteraad een meerjarenperspectief vastgoed besproken over de stand van zaken van het gemeentelijke vastgoed.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

De schilder, de deken, de brouwer en het meisje

De schilder, de deken, de brouwer en het meisje: het zijn vi...

Tukkervlet project van start gegaan

Vorige week woensdag is de officiële aftrap gegeven aan pr...

Frieda Waanders in Plezier en Passie

Frieda Waanders, kunstenaar aan de Herengracht, is op zondag...

Lichtpuntjes van leerlingen voor ouderen

De Lichtpuntjesactie, verzorgd door leerlingen en leerkracht...

Kerstlego in Rondje van het Huis

In het Rondje van het Huis van Katoen & Nu laat Linda Edens ...

Vet - cool: een echt Sinterklaasfeest

Het is echt waar, zo staat er te lezen in een persbericht va...

Winters Almelo 2020 afgelast

Het traditionele Winters Almelo gaat dit jaar niet door: het...

College presenteert nieuw vastgoedbeleidsplan

Het Almelose college presenteert haar vastgoed- en grondbele...

kleur de Platen en zoek de Pietenpakken

In de winkels van de Almelose binnenstad hangen in de period...

Alle ballen in de lucht in coronatijd

Alle ballen in de lucht in coronatijd: het is de titel van e...

KWF Almelo met leukste online quiz over Twente

KWF Almelo organiseert de leukste online quiz over Twente. D...

Meer fysiotherapeuten in Almelo dan landelijk

Wie pijnklachten of blessures heeft, zit in Almelo betrekkel...

Dolgelukkig met betere accu

Nietsvermoedend kwam Coen Mulder met zijn scootmobiel naar d...

Xandra Bremers met installatie in Kunst-Torentje

Xandra Bremers exposeert haar installatie "Tussen Rede en Ra...

Vierde editie Soul Top 100 op AAFM

De Soul Top 100 Allertijden wordt dit jaar op vrijdagavond 2...

Woonkavels Almelo NoordOost in de verkoop

De gemeente begint met het bouwrijp maken van de eerste kave...

Open zaterdag ROC van Twente volledig online

Op zaterdag 21 november organiseert ROC van Twente zijn onli...

Bibliotheek begint weer met afhaalmogelijkheid

De bibliotheek Almelo gaat vanaf maandag 16 november weer be...

Jongeren zijn vaker angstig of gestrest

Ruim de helft van de jongeren voelt zich angstig of gestrest...

Zone.college behaalt internationaal keurmerk

Het Eco-team van het Zone.college heeft de groene vlag in on...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo