College presenteert nieuw vastgoedbeleidsplan

Het Almelose college presenteert haar vastgoed- en grondbeleid in een nieuw beleidsplan.

Het beleidsplan laat zien welke afwegingen worden gemaakt bij aan- en verkoop, het beheer, de verhuur en ingebruikgeving van (maatschappelijk) vastgoed en grond. "De nota is waardevol voor de verdere ontwikkeling van onze stad", aldus wethouder Alex Langius van Vastgoed.

Het persbericht luidt alsvolgt:

In het nieuwe beleidsplan zijn de aanbevelingen uit het KPMG- en Rekenkameronderzoek verwerkt. Almelo laat daarmee zien dat ze een helder en open vastgoedbeleid belangrijk vindt.

Grond en vastgoed zijn belangrijke instrumenten voor gemeenten voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van gemeentelijke doelstellingen. Het bezit van vastgoed is geen doel op zich, maar is wel cruciaal voor het verhogen van de kwaliteit van het Almelose voorzieningenaanbod. Almelo bezit circa 200 vastgoedobjecten verspreid over de stad, zoals bijvoorbeeld het stadhuis, parkeergarages, gymzalen, wijkgebouwen en culturele centra. Zo zorgt de gemeente dat inwoners kunnen leren, sporten en recreëren.

Kern- en ontwikkelportefeuille
In het nieuwe beleidsplan dat het college nu voorstelt aan de gemeenteraad kiest Almelo voor een indeling in twee heldere vastgoedportefeuilles: een kern- en ontwikkelportefeuille. Tot de kernportefeuille hoort alle vastgoed waarvan de gemeente vindt dat dit in eigen bezit moet blijven (vastgoed voor maatschappelijke beleidsdoelen en gemeentelijke dienstverlening). De ontwikkelportefeuille is vooral gerelateerd aan projecten die de gemeente probeert vorm te geven in de stad. Almelo wil alleen nog objecten aankopen of aanhouden wanneer dat daadwerkelijk nodig is voor het realiseren van door de raad en college beoogde planontwikkelingen in de stad.

Verkoop gemeentelijk vastgoed
Vastgoed dat niet tot de kern- of ontwikkelportefeuille hoort, wordt verkocht. Het beleidsplan geeft duidelijkheid over onder welke voorwaarden niet (meer) noodzakelijk vastgoed wordt verkocht. Dit verkoopproces wordt actief gecommuniceerd via onder meer de gemeentelijke verkoopwebsite en advertenties en iedereen kan een bod uitbrengen. Het taxatieprotocol beschrijft hoe de gemeente een marktconforme prijs bepaalt bij de verkoop van vastgoed. Het recent vastgestelde Bibob-beleid (het tegengaan van criminele activiteiten, vastgelegd in de Wet Bibob uit 2003, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is onlosmakelijk verbonden aan de verkoop en verhuur van gemeentelijke gronden en vastgoed.

Verhuur vastgoed
De opbouw van de huurprijs moet volgens het college volstrekt transparant en duidelijk zijn. Almelo wil 4 verschillende regimes hanteren. Daarbij gaat het om:

- kostprijsdekkende huur (voor maatschappelijk vastgoed, volgens duidelijke prijsopbouw)
- marktconforme huur (meer dan de kostprijs), voor het gebruik van vastgoed door commerciële partijen (al dan niet met een maatschappelijke functie)
- minder dan de kostprijs (objecten met algemeen belang en bijzonder gebruik)
- gebruik door gemeentelijke organisatie (zoals het stadhuis en Turfkade)

Grondverkoop
Voor de verkoop van grond is er de nota Grondprijzen 2020-2024, die het college in september 2020 vaststelde. Hierin staat tegen welke prijzen en onder welke voorwaarden de gemeente grond verkoopt. Voor specifieke projecten kan het college prijzen vaststellen.

Dynamiek
De vastgoedportefeuille beweegt mee met de dynamiek van de stad. Door bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen kan de functie van een gebouw veranderen of moeten er andere eisen worden gesteld aan de kwaliteit. Om die reden wordt elke twee jaar met de gemeenteraad een meerjarenperspectief vastgoed besproken over de stand van zaken van het gemeentelijke vastgoed.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

App Bouwmensen krijgt landelijk navolging

Opleidingsbedrijf Bouwmensen Almelo gaat haar communicatie m...

Tekeningen van Sari Piek in het Kunst-Torentje

In het Kunst-Torentje aan de Egbert Gorterstraat 7 zijn van ...

Digitale Slingerbeurs ook tijdens lockdown geopend

De digitale Slingerbeurs Almelo blijft ook tijdens de lockdo...

Provincie verlengt succesvolle coronamaatregelen

De provincie Overijssel wil twee coronamaatregelen verlengen...

Winterspelen verdrijven lockdown-verveling

In Almelo, Aadorp en Bornerbroek worden de Corona Winterspe...

Kaliber Kunstenschool organiseert Vriendenweek

Bij Kaliber Kunstenschool wordt in de eerste week van februa...

Repair Café Almelo gesloten op 15 januari

Het Repair Café Almelo dat op vrijdag 15 januari in de Hage...

Barbie als Disneyfiguur in etalage van Stadsmuseum

Barbie als Disneyfiguur: het is het thema van een mini-expos...

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang

Scholen en kinderopvangorganisaties uit Almelo kunnen kostel...

Bijeenkomst Zakelijk Almelo uitgesteld

De eerstvolgende bijeenkomst van Zakelijk Almelo, oorspronke...

ROC en Mantelzorg verzorgen samen Entree opleiding

Vanaf januari start Mantelzorg Almelo, samen met het ROC van...

Open dag ROC van Twente volledig online

De open dag van het ROC van Twente op vrijdag 15 januari vin...

't Schuttevaer met minimaal twee jaar verlengd

't Schuttevaer, verzamelplek van sociale partners in de Alme...

Nieuwe programma's op AAFM in 2021

Vanaf 4 januari is er een gewijzigde programmering op AAFM e...

Let's Talk Met Tolk 'zingt' Stille nacht

Schrijftolk Anita Noordhoff, oud-stadgenoot startte in de co...

Coronaproof Brooker-snerttocht groot succes

De coronaproof snerttocht die op zondag 20 december werd geo...

Lions zamelen waardepunten in voor Voedselbank

Voor het negende jaar is de inmiddels traditionele Lionsclub...

Nieuwe dichtregel voor Willem Wilminkwedstrijd

Dichter, kleinkunstenares en presentatrice Mylou Frencken he...

Kinderen knutselen kaarten voor eenzame mensen

De verschillende Kinderclubs van welzijnsorganisatie Avedan ...

Krikkenhaar houdt wandeltochten

Rond het natuurvriendenhuis Krikkenhaar vinden wandelingen p...
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo