Al tien jaar Prinsjesdag op Het Noordik

Op CSG het Noordik wordt al voor de tiende keer 'Prinsjesdag' gehouden. Er wordt geen troonrede gehouden, maar de jaarlijkse kwaliteitsverantwoording wordt dan afgelegd.

Op de derde dinsdag in september wordt met het voltallige personeel teruggekeken op het afgelopen schooljaar en vooruitgeblikt naar komend schooljaar. Alle scholen in Nederland moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Alle scholen werken aan hun kwaliteit, maar niet alle scholen hebben een interne kwaliteitszorg dat zowel naar de harde (bv. examen-) cijfers kijkt, èn naar kwaliteit van de leerlingondersteuning door mentoren en docenten, èn daarbij ook nog de mening van de leerlingen en ouders serieus betrekt. De vestiging Noordikslaan van Het Noordik heeft al tien jaar deze kwaliteitszorg.

Tijdens de jubileumeditie van de kwaliteitsverantwoording aan de Noordikslaan wordt aandacht besteed aan de wettelijke basiskwaliteit en de invloed van het afstandsonderwijs vóór de zomervakantie op onze leerlingen. De basiskwaliteit gaat over bijvoorbeeld de leerresultaten (examenresultaten, percentages zittenblijvers), het onderwijsproces (wordt er goed lesgegeven, is bekend wat de leerlingen nodig hebben en wordt er gehandeld naar hun behoefte?) en schoolklimaat (voelen de leerlingen zich veilig op school?).

De basiskwaliteit is dik in orde. Kijkend naar de tevredenheid van ouders en leerlingen, scoort het Noordik (ver) boven het landelijk gemiddelde en komt zij in Almelo weer als beste uit de bus.

Toen Covid-19 toesloeg en Nederland van de ene op de andere dag overstapte naar 'online' onderwijs wilde Het Noordik van leerlingen en ouders weten hoe deze omschakeling ervaren werd. Al in maart en mei werd het afstandsonderwijs geëvalueerd. Het bleek dat de leerlingen thuis de online lessen konden volgen (leerlingen ontvangen een IPad bij aanvang van hun schooltijd op CSG Het Noordik).

Leerlingen werden geconfronteerd met de noodzaak tot grotere zelfstandigheid: de één had daar moeite mee, de ander vond het een verademing. Het Noordik scoort hoger dan landelijk als het gaat om de tevredenheid over de online-lessen.

Alle ervaringen uit de periode tot aan de zomervakantie, zowel de positieve maar ook de leerpunten, zijn verwerkt in een set afspraken hoe lesgeven wordt aan De Noordikslaan in tijden van Covid-19. Er is geleerd van eerdere ervaringen en die kennis wordt gebruikt om het onderwijs te blijven verbeteren. CSG Het Noordik blijft ambitieus en wil blijven waarmaken wat beloofd wordt.

Op de website van Scholen op de Kaart, https://scholenopdekaart.nl/, zijn de gegevens inzichtelijk.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Kinderboekenweek: 30 september tot 11 oktober

De Kinderboekenweek 2020 wordt georganiseerd van woensdag 30...

Update Digitale Slingerbeurs Almelo

De Slingerbeurs Almelo kon dit jaar vanwege het coronavirus ...

21-26 sept: Collecteweek HandicapNL door Gravenruiters

Er wordt een Collecteweek HandicapNL gehouden in de week van...

Huis van Katoen roept hulp in van Almeloërs

Het Huis van Katoen & Nu roept de hulp in van inwoners van A...

Dit jaar geen Stolpersteine ceremonie

Dit jaar wordt er geen Stolpersteine ceremonie in Almelo geh...

Beter Wonen zet in op vergroening

Woningcorporatie Beter Wonen grijpt de week van het Huren (a...

Samen de strijd aangaan tegen zwerfafval

Wethouder Eugène van Mierlo gaat samen met inwoners van Alm...

Soroptimisten verwennen aanstaande moeders

Het Jonge Moederwerk van welzijnsorganisatie Avedan werd vor...

EHBO-cursus in 'De Trekpleister'

De Koninklijke EHBO Vereniging, afdeling Almelo, start op za...

Al tien jaar Prinsjesdag op Het Noordik

Op CSG het Noordik wordt al voor de tiende keer 'Prinsjesdag...

Open Dag bij roeivereniging Amycus

Onder de Wierdense brug bij het Twentekanaal vond op zondag ...

Nieuw in Almelo: stop-motion bij Kaliber

Kaliber Kunstenschool begint voor het eerst in Almelo met ee...

Woning Beekstraat gesloten na drugsvondst

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft een huis aan de Beekstraa...

Geef elkaar de ruimte tijdens straattheater

De voetgangers gebieden in de binnenstad zijn voorzien van d...

Leerlingen van De Kubus zoeken 'verborgen schat'

Basisschool OBS De Kubus doet mee met de jaarlijkse inzamela...

Gaan leerlingen uit Almelo de strijd aan?

Gaan Almelose leerlingen de strijd aan met energieverspillin...

Aquasporten weer mogelijk bij Zwembad Het Sportpark

De aquasportlessen zijn weer begonnen bij Zwembad Het Sportp...

Zwervend door Almelo: het nieuwe centrum 1961 - 1962

In de serie "Zwervend door Almelo" legde filmer Martin van R...

Almelo introduceert was- en strijkservice

De gemeente Almelo wil komend jaar een nieuwe service aanbie...

Vacatures bij AAvisie en AAFM

De lokale omroep Almelo heeft verschillende vacatures voor v...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo