Verbod grondwateronttrekking Twente en Salland

Zaterdag 13 augustus 2022
Omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de komende periode, is er in het deel van het beheergebied van waterschap Vechtstromen ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland) vanaf vrijdag 12 augustus een verbod van kracht op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Dit geldt ook voor de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden.

Neerslagtekort
In het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht dreigt het neerslagtekort namelijk op te lopen naar meer dan 250 millimeter. In de droge jaren 2018, 2019 en 2020 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt.

Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie met een neerslagtekort van ongeveer 169 mm op dit moment minder nijpend, maar ook hier houdt het waterschap de situatie nauwlettend in de gaten.

Verbod en handhaving
Per maandag 27 juni geldt er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Daarnaast verzoekt Vechtstromen ondernemers, inwoners en agrariërs met klem zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling en hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.

Handhavers controleren streng op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast dienen onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap.

Gevolgen droogte steeds meer zichtbaar
In de hoger gelegen delen van het werkgebied van waterschap Vechtstromen kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer, want afhankelijk van neerslag. Er zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd om water te sparen en vast te houden, maar door de langdurige droogte zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe nu erg laag. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater komt door de warmte en de droogte verder onder druk te staan en steeds meer sloten en beken kunnen droog gaan vallen. Actuele informatie is te vinden op de website van Vechtstromen: vechtstromen.nl.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Leendert Vriel hospice Almelo geopend

Soms is het niet mogelijk om in de laatste fase van je leven...

Wordt de bibliotheek de beste bieb van Nederland?

De bibliotheek in Almelo is genomineerd voor de Beste Biblio...

Basisschool De Huve wint ANWB Verkeersplein

De winnaar van de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een s...

Beëdiging burgemeester Arjen Gerritsen uitgesteld

De beëdiging van burgemeester Arjen Gerritsen die gepland s...

Burgeronderzoek geeft brede kijk op ouder worden

Het heet het TOPFIT Citizenlab: een project waarin veel part...

Crisisnoodopvang in voormalig RMD pand

Het leegstaande voormalige RMD-pand aan de Haven Noordzijde ...

Nieuwe inwonersdag Almelo

Jaarlijks zijn er vele nieuwe inwoners die neerstrijken in A...

Reviuslaan wordt nog groener

Nadat ze in het voorjaar al de achterkant van de laan hadden...

Sander overtreft zichzelf bij Twente tegen Kanker

Een estafette met ruim 70 lopers uit 24 plaatsen in Twente m...

Opening buurttuin Hagedoorn

De Hagedoorn organiseerde in het kader van Burendag een aant...

Open Atelierroute 2022 de dertigste editie

Bij dit 30ste jubileum jaar van de de Open Ateliers kreeg de...

Corrie de Groot is beste buur van Almelo 2022

Corrie de Groot is door een onafhankelijke jury verkozen tot...

Beestenbende in de Wondestraat

Gezelligheid is troef in de Wondestraat. Wanneer het vroege...

Fietsersbond wil van overbodige fietspaaltjes af

De Fietsersbond doet een oproep om gevaarlijke, overbodige f...

Stroatproat Maakt u al keuzes in uw portemonnee?

Een grote energieleverancier kondigde aan met ingang van 1 o...

Kringloop Almelo viert tienjarig bestaan

Kringloop Almelo geeft niet alleen allerlei producten een tw...

Signalen over hoge energierekeningen

De maandbedragen op de energierekeningen zijn ook voor de in...

Modeshow 5-jarig Huis van Lydia

Vijf jaar bestaat het Huis van Lydia aan de Grotestraat 187 ...

Stadsbank Oost Nederland heeft nieuwe directeur

Eddy Klement wordt de nieuwe directeur van de Stadsbank Oost...

Beter Wonen sloopt 48 portiekwoningen

Woningcorporatie Beter Wonen sloopt 48 portiekwoningen aan d...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo