Coalitieakkoord op hoofdlijnen en 20 miljoen uit te geven [video]

Vrijdag 17 juni 2022
Grote plannen op hoofdlijnen voor Almelo met als speerpunten extra aandacht voor de bouw van 3400 woningen en een pilot met vier GGD-ers die gespecialiseerd zijn in het vroegtijdig herkennen van mensen met psychische problematiek. Volgens de coalitiepartijen is het beleid niet dichtgetimmerd en zal de raad meer inspraak krijgen dan voorheen. Drie maanden na de verkiezingen hebben VVD, LAS, CDA en D66 een akkoord bereikt over de plannen voor Almelo.

Lees verder onder de video


Alleen op het gebied van het afvalbeleid was er geen overeenstemming en hield D66 voet bij stuk. Het gaat met name om de verkoop van de aandelen Twence en het afval beleid in het algemeen. Die portefeuille is ook terecht gekomen bij de kleinste partij in de coalitie D66.

Vooral tevredenheid, goede sfeer en 20 miljoen om uit te geven
Yvonne Bijenhof (VVD), Louis Kampman (LAS), René Nollen (CDA) en Jeroen Wiertz (D66) zijn de fractievoorzitters die de onderhandelingen hebben gevoerd. Het is natuurlijk geen verrassing dat ze zelf tevreden zijn over het bereikte akkoord. Wat ze vooral uitstralen is dat ze de toekomst vooral zonnig tegemoetzien. Waar het vorige college begon met een tekort van 16 miljoen op de begroting, kan de nieuwe coalitie juist met een positief saldo van 20 miljoen euro starten om de plannen te realiseren.

Raad betrokken bij opstellen van het akkoord
In het proces tot het akkoord heeft de nieuwe coalitie een beleid samengesteld op hoofdlijnen. Daarbij is ook al snel het complete plan voorgelegd aan de 11 andere raadsfracties. Zij hebben de afgelopen weken kunnen meedenken over het akkoord en hun mening kunnen geven. Daarop zijn ook al in het akkoord aanpassingen opgenomen.

Lees verder onder de video's:
Yvonne Bijenhof (VVD)

Louis Kampman LAS

René Nollen CDA

Jeroen Wiertz D66


Raadsvergadering en installatie
Maandag 20 juni komt de gemeenteraad bijeen om het coalitieakkoord te bespreken. Naar verwachting worden aansluitend op dinsdag 21 juni ook de wethouders geïnstalleerd.

Arjen Maathuis (VVD)
Financiën, (incl. grondbeleid), Planning en control, Economie en arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Mobiliteit, Recreatie en toerisme, Almelo Waterstad

Jan Martin van Rees (LAS)
Wonen, Binnenstad, Omgevingswet, Vergunningverlening, Ruimtelijke ordening, Beheer openbare ruimte, Sport, Vastgoed, Citymarketing.

Eugène van Mierlo (CDA)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorg, Participatiewet en sociale zaken, Publieke gezondheid, Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Vluchtelingenopvang, Dierenwelzijn.

Monique van Saane- Altena (D66)
Facilitaire zaken en ICT, Dienstverlening, Jeugdzorg, Kunst en cultuur, Duurzaamheid, Afval, Plattelandsontwikkeling, Water en riolering.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Repetities van Katoen en Water in volle gang

De repetities van de stadsmusical van Katoen en Water zijn i...

Verbod grondwateronttrekking Twente en Salland

Omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de...

Indiëherdenking in heet Hagenborgpark

Twee dagen eerder dan gebruikelijk, vanwege de zondag, is de...

Fietsvierdaagse, liefst elektrisch

De Twentse Fietsvierdaagse werd afgelopen week verreden vanu...

Uitslaande brand op Bedrijvenpark Twente

Een brand bij Leemans Afval en Reiniging op het Bedrijvenpar...

Fietsvierdaagse is groots zonnig feest

'Wat een prachtige route en heerlijk fietsweer', is wat je u...

Zomerexpositie voor zowel toerist als inwoner

De zomerexpositie van Huis van Katoen & Nu staat in het teke...

Houten drukpoppetjes in kleinste expositieruimte

Gerrit Tijink is een verwoed verzamelaar van houten drukpopp...

Bedrijventerrein Bornsestraat krijgt horecaboot

Bedrijvenpark Bornsestraat in Almelo krijgt een eigen horeca...

Stroatproat Hoe zuinig bent u nu met water

"Hoe zuinig bent u nu met water?" In deze tijden van waterte...

Indiëherdenking op twaalf augustus

Dit jaar wordt op twaalf augustus de Indiëherdenking gehoud...

Brandweer rukt uit voor hotel Huis van bewaring

Vrijdagmorgen rukt de brandweer met 3 wagens uit voor een br...

Vechtstromen verwacht toenemend neerslagtekort

Waterschap Vechtstromen verwacht dat er de komende periode w...

Sharon Huzink rondemiss Profronde Almelo

Onderneemster Sharon Huzink (26 jaar) is dit jaar de rondemi...

Burgemeester wil vooral rust in de stad

"We hebben duidelijk gemaakt dat we in deze stad rust willen...

Overschildering omgekeerde vlag met Waterstad

In de vroege ochtend na de demonstratie tegen het weghalen v...

Honderden bij manifestatie boerenprotest bij Stadhuis update

Met een noodverordening heeft burgemeester Gerritsen een ein...

Begraafplaats Aadorp verloedert

'Mijn vader zou zich omdraaien in zijn graf wanneer hij deze...

WOM besluit voor protesten rond muurschildering

De Wet Openbare Manifestaties is ingezet door burgemeester A...

Nishicongroep in Theaterhotel bijeen

Gekleed in bijzondere kledij met veel Japanse invloeden kwam...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo