Coalitieakkoord op hoofdlijnen en 20 miljoen uit te geven [video]

Vrijdag 17 juni 2022
Grote plannen op hoofdlijnen voor Almelo met als speerpunten extra aandacht voor de bouw van 3400 woningen en een pilot met vier GGD-ers die gespecialiseerd zijn in het vroegtijdig herkennen van mensen met psychische problematiek. Volgens de coalitiepartijen is het beleid niet dichtgetimmerd en zal de raad meer inspraak krijgen dan voorheen. Drie maanden na de verkiezingen hebben VVD, LAS, CDA en D66 een akkoord bereikt over de plannen voor Almelo.

Lees verder onder de video


Alleen op het gebied van het afvalbeleid was er geen overeenstemming en hield D66 voet bij stuk. Het gaat met name om de verkoop van de aandelen Twence en het afval beleid in het algemeen. Die portefeuille is ook terecht gekomen bij de kleinste partij in de coalitie D66.

Vooral tevredenheid, goede sfeer en 20 miljoen om uit te geven
Yvonne Bijenhof (VVD), Louis Kampman (LAS), René Nollen (CDA) en Jeroen Wiertz (D66) zijn de fractievoorzitters die de onderhandelingen hebben gevoerd. Het is natuurlijk geen verrassing dat ze zelf tevreden zijn over het bereikte akkoord. Wat ze vooral uitstralen is dat ze de toekomst vooral zonnig tegemoetzien. Waar het vorige college begon met een tekort van 16 miljoen op de begroting, kan de nieuwe coalitie juist met een positief saldo van 20 miljoen euro starten om de plannen te realiseren.

Raad betrokken bij opstellen van het akkoord
In het proces tot het akkoord heeft de nieuwe coalitie een beleid samengesteld op hoofdlijnen. Daarbij is ook al snel het complete plan voorgelegd aan de 11 andere raadsfracties. Zij hebben de afgelopen weken kunnen meedenken over het akkoord en hun mening kunnen geven. Daarop zijn ook al in het akkoord aanpassingen opgenomen.

Lees verder onder de video's:
Yvonne Bijenhof (VVD)

Louis Kampman LAS

René Nollen CDA

Jeroen Wiertz D66


Raadsvergadering en installatie
Maandag 20 juni komt de gemeenteraad bijeen om het coalitieakkoord te bespreken. Naar verwachting worden aansluitend op dinsdag 21 juni ook de wethouders geïnstalleerd.

Arjen Maathuis (VVD)
Financiën, (incl. grondbeleid), Planning en control, Economie en arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Mobiliteit, Recreatie en toerisme, Almelo Waterstad

Jan Martin van Rees (LAS)
Wonen, Binnenstad, Omgevingswet, Vergunningverlening, Ruimtelijke ordening, Beheer openbare ruimte, Sport, Vastgoed, Citymarketing.

Eugène van Mierlo (CDA)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorg, Participatiewet en sociale zaken, Publieke gezondheid, Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Vluchtelingenopvang, Dierenwelzijn.

Monique van Saane- Altena (D66)
Facilitaire zaken en ICT, Dienstverlening, Jeugdzorg, Kunst en cultuur, Duurzaamheid, Afval, Plattelandsontwikkeling, Water en riolering.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Discussie over XL Businesspark 2 in raad

De kogel is nog lang niet door de kerk: dat zei wethouder Ar...

Weg met de lullige paaltjes te beginnen in Almelo

Weg met de lullige paaltjes. Ze zijn vaak overbodig en voora...

Stroatproat Gaat u ook steeds meer naar de gewone winkel?

Na de coronatijd hebben steeds meer mensen de gewone winkel ...

John Eshuis benoemd tot tijdelijk raadslid

Routinier John Eshuis (LAS) is deze week benoemd tot tijdeli...

Leendert Vriel hospice Almelo geopend

Soms is het niet mogelijk om in de laatste fase van je leven...

Wordt de bibliotheek de beste bieb van Nederland?

De bibliotheek in Almelo is genomineerd voor de Beste Biblio...

Basisschool De Huve wint ANWB Verkeersplein

De winnaar van de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een s...

Beëdiging burgemeester Arjen Gerritsen uitgesteld

De beëdiging van burgemeester Arjen Gerritsen die gepland s...

Burgeronderzoek geeft brede kijk op ouder worden

Het heet het TOPFIT Citizenlab: een project waarin veel part...

Crisisnoodopvang in voormalig RMD pand

Het leegstaande voormalige RMD-pand aan de Haven Noordzijde ...

Nieuwe inwonersdag Almelo

Jaarlijks zijn er vele nieuwe inwoners die neerstrijken in A...

Reviuslaan wordt nog groener

Nadat ze in het voorjaar al de achterkant van de laan hadden...

Sander overtreft zichzelf bij Twente tegen Kanker

Een estafette met ruim 70 lopers uit 24 plaatsen in Twente m...

Opening buurttuin Hagedoorn

De Hagedoorn organiseerde in het kader van Burendag een aant...

Open Atelierroute 2022 de dertigste editie

Bij dit 30ste jubileum jaar van de de Open Ateliers kreeg de...

Corrie de Groot is beste buur van Almelo 2022

Corrie de Groot is door een onafhankelijke jury verkozen tot...

Beestenbende in de Wondestraat

Gezelligheid is troef in de Wondestraat. Wanneer het vroege...

Fietsersbond wil van overbodige fietspaaltjes af

De Fietsersbond doet een oproep om gevaarlijke, overbodige f...

Stroatproat Maakt u al keuzes in uw portemonnee?

Een grote energieleverancier kondigde aan met ingang van 1 o...

Kringloop Almelo viert tienjarig bestaan

Kringloop Almelo geeft niet alleen allerlei producten een tw...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo