Niet voor half juni nieuw college van B&W

Vrijdag 13 mei 2022
Het gaat nog tot zeker half juni duren voor er een nieuwe coalitie gesmeed is en wethouders benoemd gaan worden in Almelo. VVD, LAS, CDA en D66 zijn al enkele weken bezig onder aanvoering van formateur Trudy Vos om de grote lijnen uit te zetten voor het beleid in de gemeente voor de komende vier jaar.

Die plannen worden over twee weken eerst aan de complete gemeenteraad gepresenteerd. Dan gaan ze de op- en aanmerkingen daarop bekijken. In de volgende veertien dagen wordt een coalitieakkoord opgesteld en worden de posities in het college verdeeld. Naar verwachting komen er weer vier wethouders.

Persbericht
Geachte leden van de raad,
Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de formatiegesprekken met de partijen VVD, LAS, CDA en D66. Daarnaast wil ik u informeren over de planning die gehanteerd wordt voor de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders.

Onder aanvoering van de fractievoorzitters wordt hard gewerkt aan een coalitieakkoord. Daarbij nemen zij het advies ‘Informatie gemeente Almelo 2022’, zoals met u is gedeeld en besproken op 12 april j.l., ter harte.

De afgelopen periode is benut om diverse voor Almelo belangrijke thema’s inhoudelijk te bespreken.
Dit vergt uiteraard wat tijd. Het streven is om het concept-coalitieakkoord op 31 mei a.s. schriftelijk aan u voor te leggen voor consultatie en schriftelijke inbreng. Het verzoek is – als u dat wenst - uiterlijk 7 juni 2022 aanvullingen/suggesties aan te leveren. In de week daarna zullen de coalitie- onderhandelaars afwegen welke wijzigingen wel/niet kunnen worden overgenomen in het coalitieakkoord en u daarover informeren.

De formerende partijen sturen er op om in week 24 het coalitieakkoord te presenteren en de benoeming van de wethouders te laten plaatsvinden. Over de definitieve datum/tijdstip wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van een ieder tijdens het formatieproces tot nu toe. Door de formerende partijen wordt veel tijd en energie in het proces gestoken, zowel op inhoud als ook op de onderlinge relatie.

Trudy Vos,
Formateur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Dansgroep INfinity naar wereldkampioenschappen

De hiphopgroep INfinity van dansschool InnerAll nam afgelope...

Stiltekring uit solidariteit voor Oekraïne

Op zaterdag 21 mei was het Europadag in Oekraïne. De PAX am...

Kano Rally

Vijftien kanoërs zijn vanaf het stadhuis van start gegaan v...

Solitaire Bijen van levensbelang

Van de 358 bijensoorten is de honingbij er maar één. Jaap ...

Stroatproat: op de kleintjes letten

Alles wordt duurder: niet alleen zijn de prijzen voor energi...

De stadsschaapherder

Het is de beste grasmaaier in de stad die er is: de stadssch...

Teambuilding op blote voeten

De Almeloopers zaten om 8.00 uur op de fiets of even later i...

Deelnemers Special Olympics staan klaar

Ze zijn er bijna helemaal klaar voor, de Almelose delegatie ...

Zonovergoten Lentefair Groei & Bloei

Veel bezoekers bij de traditionele Lentefair van Groei & Blo...

Ondernemers in gemeente Almelo getoetst op toegankelijkheid

In totaal 19 ondernemers, waaronder winkels en horecalocatie...

TMZ gaat voor een duurzame toekomst

De nieuwe verduurzaamde vleugel bij TMZ is een feit en is in...

Zonnige open dag bij Erve de Breur

Het was een gezellige drukte bij Erve de Breur aan de Graven...

Niet voor half juni nieuw college van B&W

Het gaat nog tot zeker half juni duren voor er een nieuwe co...

Theresiahof Bornerbroek voelt nu als een hotel [video]

'Het is hier zo mooi en zo luxe, het lijkt wel een hotel' me...

Stroatproat: meer mensen naar de voedselbank

Ook in Almelo doen steeds meer mensen een beroep op de voeds...

Standbeeld voor de coronazorg in ZGT

Een eerbetoon aan alle medewerkers in en rond het ZGT die zi...

Supporterscafé BCA bijna volledig verwoest [video](update)

Een poster van een biljarter is nog intact gebleven, net als...

Uitslaande brand bij supporterscafé BCA

Donderdagmorgen omstreeks kwart over drie is er een grote br...

Raadsvergaderingen weer van start

De gemeenteraad van Almelo kwam voor het eerst weer bijeen v...

Almelo wil komende jaren naar 270 laadpalen

De gemeente Almelo wil het aantal laadpalen de komende jaren...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo