Niet voor half juni nieuw college van B&W

Vrijdag 13 mei 2022
Het gaat nog tot zeker half juni duren voor er een nieuwe coalitie gesmeed is en wethouders benoemd gaan worden in Almelo. VVD, LAS, CDA en D66 zijn al enkele weken bezig onder aanvoering van formateur Trudy Vos om de grote lijnen uit te zetten voor het beleid in de gemeente voor de komende vier jaar.

Die plannen worden over twee weken eerst aan de complete gemeenteraad gepresenteerd. Dan gaan ze de op- en aanmerkingen daarop bekijken. In de volgende veertien dagen wordt een coalitieakkoord opgesteld en worden de posities in het college verdeeld. Naar verwachting komen er weer vier wethouders.

Persbericht
Geachte leden van de raad,
Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de formatiegesprekken met de partijen VVD, LAS, CDA en D66. Daarnaast wil ik u informeren over de planning die gehanteerd wordt voor de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders.

Onder aanvoering van de fractievoorzitters wordt hard gewerkt aan een coalitieakkoord. Daarbij nemen zij het advies ‘Informatie gemeente Almelo 2022’, zoals met u is gedeeld en besproken op 12 april j.l., ter harte.

De afgelopen periode is benut om diverse voor Almelo belangrijke thema’s inhoudelijk te bespreken.
Dit vergt uiteraard wat tijd. Het streven is om het concept-coalitieakkoord op 31 mei a.s. schriftelijk aan u voor te leggen voor consultatie en schriftelijke inbreng. Het verzoek is – als u dat wenst - uiterlijk 7 juni 2022 aanvullingen/suggesties aan te leveren. In de week daarna zullen de coalitie- onderhandelaars afwegen welke wijzigingen wel/niet kunnen worden overgenomen in het coalitieakkoord en u daarover informeren.

De formerende partijen sturen er op om in week 24 het coalitieakkoord te presenteren en de benoeming van de wethouders te laten plaatsvinden. Over de definitieve datum/tijdstip wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van een ieder tijdens het formatieproces tot nu toe. Door de formerende partijen wordt veel tijd en energie in het proces gestoken, zowel op inhoud als ook op de onderlinge relatie.

Trudy Vos,
Formateur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Ouderwets gezellige Ruiterdagen

Groot en Klein, oud en jong, heel veel paardenliefhebbers, m...

Stroatproat tanken zonder te betalen

Duizenden keren per jaar krijgen tankstations ermee te maken...

Voorlopig geen water uit openbare vijvers

Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen heeft besl...

Wethouders van Almelo geïnstalleerd en afscheid Langius

Drie maanden na de verkiezingen kan Almelo weer bestuurd wor...

Bibliotheek Almelo genomineerd

Bibliotheek Almelo is door de vakjury genomineerd voor Beste...

Presentatie coalitieakkoord aan raad

De gemeenteraad kon maandag vragen stellen over het nieuwe c...

Groene visite met de goastok door Twente

Horen, voelen, ruiken, proeven en zien activeren de hersens ...

De grootste talenten van Almelo in Best Singer finale 2022

De Best Singer Almelo de zangwedstrijd met leerlingen van He...

Kleine partijen sceptisch over coalitieakkoord

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen werd besproken in de geme...

Merle Sjoers wint Best Singer Almelo

Merle Sjoers is de winnaar van de jaarlijkse zangwedstrijd ...

RWZI Vissedijk klaar voor de toekomst

De grootscheepse renovatie van rioolwaterzuiveringsinstallat...

Lintje voor graven in het Almelose erfgoed

De geschiedenis van Almelo in foto, film en documenten en da...

Coalitieakkoord op hoofdlijnen en 20 miljoen uit te geven [video]

Grote plannen op hoofdlijnen voor Almelo met als speerpunten...

Stroatproat: smartphone niet slim in verkeer

Er vallen jaarlijks tientallen doden en gewonden in het verk...

Woningbrand aan de Jacob van Campenstraat

Rond half 4 's middags kwam de eerste melding binnen dat er ...

Nieuwe haring is weer gearriveerd

De nieuwe vangst van de haring is weer binnen en dat beteken...

Almelose raad heeft nieuwe griffier

Hans Scherpenzeel is zijn naam. Hij is afkomstig uit Dordrec...

Special Olympiers gehuldigd in Stadhuis

De Almelose delegatie die mee gedaan heeft aan de Special Ol...

Drie maanden aanloop naar nieuw college

De gemeente Almelo heeft vanaf 21 juni een nieuw college van...

Special Olympics een groots feest

In maar liefst 14 Twentse steden hebben twee dagen lang ruim...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo