Niet voor half juni nieuw college van B&W

Vrijdag 13 mei 2022
Het gaat nog tot zeker half juni duren voor er een nieuwe coalitie gesmeed is en wethouders benoemd gaan worden in Almelo. VVD, LAS, CDA en D66 zijn al enkele weken bezig onder aanvoering van formateur Trudy Vos om de grote lijnen uit te zetten voor het beleid in de gemeente voor de komende vier jaar.

Die plannen worden over twee weken eerst aan de complete gemeenteraad gepresenteerd. Dan gaan ze de op- en aanmerkingen daarop bekijken. In de volgende veertien dagen wordt een coalitieakkoord opgesteld en worden de posities in het college verdeeld. Naar verwachting komen er weer vier wethouders.

Persbericht
Geachte leden van de raad,
Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de formatiegesprekken met de partijen VVD, LAS, CDA en D66. Daarnaast wil ik u informeren over de planning die gehanteerd wordt voor de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders.

Onder aanvoering van de fractievoorzitters wordt hard gewerkt aan een coalitieakkoord. Daarbij nemen zij het advies ‘Informatie gemeente Almelo 2022’, zoals met u is gedeeld en besproken op 12 april j.l., ter harte.

De afgelopen periode is benut om diverse voor Almelo belangrijke thema’s inhoudelijk te bespreken.
Dit vergt uiteraard wat tijd. Het streven is om het concept-coalitieakkoord op 31 mei a.s. schriftelijk aan u voor te leggen voor consultatie en schriftelijke inbreng. Het verzoek is – als u dat wenst - uiterlijk 7 juni 2022 aanvullingen/suggesties aan te leveren. In de week daarna zullen de coalitie- onderhandelaars afwegen welke wijzigingen wel/niet kunnen worden overgenomen in het coalitieakkoord en u daarover informeren.

De formerende partijen sturen er op om in week 24 het coalitieakkoord te presenteren en de benoeming van de wethouders te laten plaatsvinden. Over de definitieve datum/tijdstip wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van een ieder tijdens het formatieproces tot nu toe. Door de formerende partijen wordt veel tijd en energie in het proces gestoken, zowel op inhoud als ook op de onderlinge relatie.

Trudy Vos,
Formateur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Urenco houdt zaterdag open dag

Urenco Almelo houdt zaterdag 10 juni een open dag van 11.00 ...

Weer plannen voor woonwijk Leemslagen

De gemeente werkt weer aan plannen voor een woonwijk in Leem...

Almelo wil meer geld van provincie voor aanpak criminaliteit

De gemeente vraagt aan de provincie Overijssel om meer geld ...

CDA bezorgd over aantrekkelijkheid van de stad

Het CDA wil weten waarom Almelo het zo slecht doet in de jaa...

Bredere fietspaden van Rechteren Limpurgsingel

Vanaf de van Rechteren Limpurgsingel kun je tijdelijk niet n...

AlmeloPanel wil weten wat met uitkomst gebeurt

Leden van het AlmeloPanel willen weten wat de gemeente met d...

Bestuurders Almelo Sociaal lopen weg

Almelo Sociaal kampt met een bestuurlijke leegloop. Onlangs ...

Volop woningbouw in binnenstad

In en rond de Grotestraat wordt hard gewerkt aan de bouw van...

Eerste editie Möll'n Festival in Windmolenbroek

Voor en door de Windmolenbroek was de eerste editie van het ...

Servus verzorgt aftrap seizoen Beeklustpark

Musicaltheater Servus verrichtte zondag met de voltallige be...

Het Kleine Reizende Circus van De Klup Twente

De toneelklup van Stichting De Klup Twente is al geruime tij...

Pan op het vuur veroorzaakt brandje

In een woning boven het SNS-kantoor in de Grotestraat brak z...

57.526,00 ingezameld door de Almeloopers

De Almeloopers hebben 57.526,00 euro opgehaald voor de palli...

Stadsentree nu officieel geopend

Onder het toeziend oog van medewerkers van aannemer NTP, de ...

Stroatproat: Almelo onaantrekkelijk om te wonen?

Hij is er weer: de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. De 50 gr...

Pop-up Awareness expositie geopend [update]

De pop-up expositie Awareness van het kunstenaarskoppel Zano...

Gemeente in actie tegen afvalprobleem

De gemeente gaat bewoners beter informeren over afval. Bijvo...

Rijk betaalt lokale omroep straks direct

Lokale omroepen krijgen hun geld straks direct van het Rijk ...

Raad stemt in met aankoop Hofkeshuis

De kogel is door de kerk: de gemeenteraad heeft dinsdagavond...

Gemeente gaat weer praten met stadstheater

"Ik wil me richten op de toekomst en ga open het gesprek in ...
© 1986 - 2023 Stichting Lokale Omroep Almelo