Almelo ontvangt forse bijdrage voor jeugd

Woensdag 1 december 2021
De gemeente Almelo heeft ruim 1,6 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met deze bijdrage wil Almelo de negatieve invloed van corona op de ontwikkeling van de Almelose jeugd proberen te verkleinen.

Tot 2023 worden met dit geld onder meer schoolmaatschappelijk werkers ingezet. Op de vmbo-locaties van Het Erasmus, Pius X en Het Noordik starten pubercoachtrajecten en er komen speciale projecten om de gezondheid van kinderen te bevorderen.

Onderwijswethouder Langius: “Kinderen moeten hier gezond en veilig kunnen opgroeien. Met deze maatregelen zorgen we ook op langere termijn voor effect”, aldus Langius.

De gemeente heeft samen met onderwijsinstellingen gekeken naar hoe het rijksgeld op een zo effectief mogelijke manier kan worden ingezet. Het rijksgeld wordt aanvullend ingezet op dat wat het onderwijs vanuit eigen NPO-middelen doet. Uitgangspunt van de aanpak is dat er extra inzet komt voor het aanpakken van leerachterstanden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en voor mentale en fysieke gezondheid van jongeren.

Onderwijswethouder Alex Langius: “Het is moeilijk te voorspellen wat de coronamaatregelen op langere termijn betekenen voor de Almelose jeugd. Toch is perspectief belangrijk voor ieder kind. Het gaat om hun welbevinden. Dat ze weer beter in hun vel gaan zitten. Weer mee kunnen doen. Sociaal vaardiger worden en zich spelenderwijs beter gaan ontwikkelen. Met deze gezamenlijk ontwikkelde aanpak zetten we daar vol op in en ik heb er vertrouwen in dat deze aanpak ook doorwerkt ná 2023”, zo meldt de wethouder.

Analyse van scholen
Uit een analyse van scholen blijkt dat bij leerlingen waar al achterstanden waren de achterstanden in de afgelopen periode vergroot zijn. Vaak gaat het om kinderen die thuis onvoldoende gestimuleerd
worden in hun ontwikkeling. Niet alle ouders konden tijdens de lockdown hun kinderen thuis helpen met schoolwerk. Het voortgezet onderwijs vraagt aandacht voor motivatieverlies van leerlingen en voor jongeren die tijdens de lockdown een tijdje uit beeld waren. Het speciaal (basis) onderwijs concludeert dat er extra aandacht nodig is voor sociale vaardigheden en het taal- en leesniveau.

VMBO huiskamer
Vmbo-jongeren in de knel kunnen dankzij de NPO-middelen straks op school terecht in een eigen huiskamer. Aanspreekpunt is een pubercoach die jongeren begeleidt bij hun huiswerk en vroegtijdig kan signaleren wat er speelt. De verwachting is dat deze aanpak leidt tot meer doorverwijzingen naar jongerenwerk en andere voorzieningen en minder inzet van specialistische jeugdzorg vraagt. Bovendien neemt de overlast door rondhangende jongeren op school en in de wijk af.

Gevarieerd naschools aanbod
Schoolbesturen constateren dat in bepaalde delen van de stad kinderen soms liever op school blijven dan naar huis gaan. In de wijken Aalderinkshoek en Kerkelanden, De Riet Nieuwland en de Ossenkoppelerhoek en het Nieuwstraatkwartier wordt gekeken hoe een gevarieerd naschools aanbod kan helpen bij de positieve ontwikkeling van leerlingen. Binnen de projecten is er extra aandacht voor ouders en opvoedondersteuning. Dankzij het rijksbudget kan de gemeente bovendien
op alle onderwijslocaties in de stad extra schoolmaatschappelijk werkers inzetten om problemen bij leerlingen vroegtijdig te kunnen aanpakken en jongeren langer te begeleiden.

Gezond opgroeien
De Gezondheidsmonitor Jeugd Corona van de GGD Twente toont aan de gezondheid van jongeren tijdens de coronapandemie achteruit gegaan is. Ze geven aan last te hebben van psychosociale klachten, zijn minder gaan bewegen, ongezonder gaan eten, meer gaan drinken en ze slapen slechter dan voor de coronaperiode. Dankzij het NPO-geld kunnen alle Almelose scholen straks gebruik maken van de Gezonde School aanpak waarbij een gezonde leefstijl heel normaal wordt.

Nationaal Programma Onderwijs
Het landelijke Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, basis- en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Het budget is ter aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zélf krijgen en de aparte steunpakketten voor de jeugd.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Unlocked downtown Almelo

Dat de winkels weer open mochten was in de Almelose binnenst...

Fietsen naar Santiago voor Santiago

In zevenentwintig dagen fietste Peter van Heteren vanuit Alm...

Bouwen in Almelo Stad-Huis en Brandweer

In het nieuwe jaar zijn ook de bouwwerkzaamheden op meerdere...

Stroatproat: bent u er ook zo aan toe?

"Bent u er ook zo aan toe dat de winkels weer open gaan?" He...

Groei XL Park stuit op Wierdense grens

Uitbreiding van het XL Businesspark in de richting van Ypelo...

Geen gemeentelijk standpunt over openen winkels

"Er is géén gemeentelijk standpunt over het openen van win...

Dakar 2022 voorbij voor 'Team Huzink' na crash: 'Het is echt een slagveld'

Gert Huzink is woensdagochtend vlak na de start van etappe 1...

Kuieroavond Historische Kring weer digitaal

Ook in 2022 helaas geen nieuwjaarsborrel voor de leden, dona...

Dodelijk steekincident aan Sluitersveldssingel

Aan de Sluitersveldssingel is dinsdag rond het middaguur een...

Mooie frituurvetopbrengst Almeloopers

Door de hele stad hadden mensen hun gebruikte frituurvet kla...

Stroatproat: wat gaat u dit jaar anders doen?

"Wat gaat u dit jaar anders doen?" In de eerste week van 202...

Alternatieve Nieuwjaarsbijeenkomst Historische Kring

Vanwege de coronamaatregelen komt er dit jaar een alternatie...

Wisseling van de wacht in notariaat

Wisseling van de wacht in het Almelose notariaat: na 34 jaar...

Oliebollenactie levert mooi bedrag op

De Almeloopers kregen op oudejaarsdag een bedrag van 468,60 ...

Arjen Maathuis beste bestuurder van Twente 2021

Wethouder Arjen Maathuis van Almelo (VVD) is volgens het ona...

Marjolein Lucassen opvolger van notaris Willems

Mr. Marjolein Lucassen van Ter Braak Willems notarissen is b...

Trucks Bolk thuis met kerst

Als één grote familie wassen alle chauffeurs van Bolk Tran...

Almeloopers halen vet op voor Roparun 2022

Een vette win-win voor de Almeloopers en de waterzuivering. ...

Almelose markt weer compleet tijdens lockdown

De Almelose markt is tijdens de lockdown die op vrijdag 18 d...

Winter Wonderland bij Hermandad

Een sfeervol winter tafereel wordt elk jaar in de hal van he...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo