Vechtstromen koersvast in onzekere tijden

Donderdag 25 november 2021
"Waterschap Vechtstromen vaart koersvast en scherp aan de wind, ook tijdens de onzekere tijden die de corona-epidemie met zich mee brengt", aldus Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid van Vechtstromen (financiën).

Met de Programmabegroting 2022-2025, geeft Vechtstromen verder invulling aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’. "We liggen op koers bij het realiseren van de doelen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water en de inzet van de middelen daarvoor. Er wordt bovendien stevig geïnvesteerd in waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Wel houden we diverse (wereldwijde) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten", zo meldt het dagelijks bestuurslid.

Investeringen
“We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving vanuit onze taken veilig, voldoende en schoon water. Ook werken we samen met onze partners hard aan de grote opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Wel zien we dat deze belangrijke opgaven veel investeringen vergen, terwijl er wereldwijd schaarste aan goederen en grondstoffen is, wat de prijzen opdrijft. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt en liggen de energieprijzen hoog. Deze ontwikkelingen en risico’s verhinderen op korte termijn het behalen van de doelstellingen niet. Voor de langere termijn is het echter wel degelijk een aandachtspunt en we blijven de ontwikkelingen dan ook actief", aldus Stegeman.

Wat gaat Vechtstromen in 2022 doen?
• Het waterschap blijft zich de aankomende jaren inzetten op het uitvoeren van structurele droogtemaatregelen om water beter vast te houden in de bodem en de grondwaterstanden op peil te houden. Dit gebeurt samen met partners en grondeigenaren. Ook inwoners kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen en de regenpijp af te koppelen.

• In 2021 is Vechtstromen gestart met het opzetten van een nieuw maaibeleid bij het onderhouden van sloten, beken en andere watergangen. Daarbij wordt bijgedragen aan schoon en voldoende water en droge voeten voor inwoners, landbouw, industrie, natuur en recreatie. Dit beleid wordt in consultatie met belanghebbenden vormgegeven. In 2022 vindt de besluitvorming hierover plaats.

• De verwachting is dat er in 2022 beleid en/of regelgeving komt om het stikstofvraagstuk langjarig aan te pakken. Vechtstromen anticipeert hier al op door op korte termijn de omslag te maken naar de inzet van materieel dat niet bijdraagt aan de stikstofuitstoot.

• Om de waterkwaliteit te verbeteren gaat het waterschap inzetten op de aanpak van industriële stoffen, nutriënten (voedingsstoffen) en gewasbeschermingsmiddelen. Ook is er in dat kader aandacht voor het verbeteren van de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen.

• Het eind 2021 afgeronde traject Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), krijgt vanaf 2022 een vervolg voor de periode 2022-2027.

• Vechtstromen denkt in 2022 ongeveer 23,8 kilometer heringerichte watergangen op te leveren met daarnaast 18 vistrappen.

• In 2022 staat de realisatie gepland van de nieuwe RWZI (rioolwaterzuivering) Vriezenveen. Daarnaast wordt begonnen met de aanpassingen aan de RWZI Ootmarsum en de voorbereidingen voor de renovatie van de RWZI Tubbergen. Na de werkzaamheden voldoet de waterkwaliteit van het effluent (afvalwaterlozing) van de zuiveringen aan de eisen van de KRW (Kaderrichtlijn Water). Diverse zuiveringen worden ook duurzamer gemaakt op het gebied van energieverbruik, bijvoorbeeld door procesautomatisering en het verbeteren van de beluchting van de RWZI’s Hengelo, Emmen, Rijssen en Dedemsvaart. Water voegt kwaliteit en belevingswaarde toe aan het landschap in zowel stedelijk als landelijk gebied. Het waterschap zet zich in om die leefomgeving te verbeteren en de mogelijkheden te vergroten om water te beleven. Dat doet het niet alleen. Samen met de partners en inwoners, werkt Vechtstromen aan veilig, voldoende en schoon water en de opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

• Alles bij elkaar bedraagt de begroting van het waterschap in 2022 161 miljoen euro. 56 miljoen euro wordt geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties, persleidingen, diverse projecten, het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. De gemiddelde lastendruk gedurende de periode 2022-2024 bedraagt jaarlijks 3,4 procent bedragen en in 2025 procent.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

GGD Twente opent nieuwe vaccinatielocatie Almelo

De GGD Twente start per dinsdag 7 december met het vaccinere...

Treincoupé officiëel geopend

Toch een feestje, ondanks de Corona. Mevrouw Wil Barneveld w...

Van Mierlo meldt doorbraak in zorgfraude

Wethouder Eugène van Mierlo (Gezondheid en Welzijn) ziet de...

Mega 'Klus voor Buiting Staalbouw

Al maanden lang is het "alle hens aan dek!" voor Buiting Sta...

Treincoupé in wooncentrum De Hofkamp

Iets bijzonders staat de bewoners van de Hofkamp te wachten....

Opvolger lijkt gevonden, pensioen in zicht

'Het was fijn om hier in Twente te werken, we hebben het met...

Stroatproat: Oh, kom maar eens kijken ...

Oh, kom maar eens kijken: een Sinterklaasliedje dat onder no...

Hoge onderscheiding voor vaatchirurg

'Het zijn anderen geweest die hebben gezorgd dat ik in aanme...

Streep door traditionele Kerstconcert

Er gaat een grote streep door het traditionele Concert in Ke...

Uitbreiding parkeerplaatsen Klokkenbelt

Bij gezondheidscentrum de Klokkenbelt aan de Vriezenveensewe...

v.d. Bosch Beton krijgt meer ruimte

Ruim twintig jaar duurde het voordat een gedeelte van de ins...

Almelo ontvangt forse bijdrage voor jeugd

De gemeente Almelo heeft ruim 1,6 miljoen euro ontvangen van...

Leerlingen Windhoek planten Tiny Forest

Acht honderd bomen plantten ze, de leerlingen van de Windhoe...

Daar trappen wij niet in

'Dat zal mij niet zo gauw gebeuren, daar trappen we niet in'...

Militaire precisie voor pakketten veteranen

Het was een prachtig gezicht toen zaterdagmorgen tien oude l...

Scholieren snuffelen bij Almelose bedrijven

Meekijken bij een boer, de tanden van medescholieren polijst...

Groene vrijwilligersprijs provincie voor Natuurhus

"De inzet van de grote vrijwilligersgroep is massaal en met ...

Orange the World is begonnen

De Orange the World campagne is een wereldwijde actie die do...

Het Huis van Sinterklaas sluit haar deuren

Het Huis van Sinterklaas, in het voormalige pand van de Scho...

Bornerbroek zet zich schrap tegen rondweg

Tegenstanders van de nieuwe rondweg voor Zenderen over Borne...
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo