Samenwerking bij aardgasvrije Aalderinkshoek

Woensdag 6 oktober 2021
Woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en de gemeente hebben hun samenwerking bekrachtigd voor het aardgasvrij maken van een deel van de Aalderinkshoek.

Proeftuin
De organisaties hebben dat gedaan in een zogenaamde GO-verklaring. Inwonerbetrokkenheid, betaalbaarheid en een goede manier van financiering staan voorop. Almelo wil een aanvraag doen bij het Rijk, als proeftuin voor de 3 de ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Voor een aardgasvrije buurt zijn er aanpassingen nodig in de woningen, op straat en onder de grond. Alles hangt met elkaar samen. In de Warmtevisie is bepaald dat Almelo van start gaat in de wijken Aalderinkshoek en Windmolenbroek en het bedrijventerrein Bornsestraat.

“Uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners nu en in de toekomst betaalbaar blijven”, benadrukt wethouder Eugène van Mierlo. “In het GO-besluit hebben we afspraken gemaakt voor een wijkuitvoeringsplan Aalderinkshoek. In gezamenlijkheid met bewoners onderzoeken we wat de beste alternatieven zijn”, aldus van Mierlo.

Buurtteam
Er is nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas in het gedeelte van de Aalderinkshoek. Dit geldt zowel voor de huurwoningen in de wijk als voor de woningen van particuliere eigenaren. Een groep bewoners heeft een Buurtteam gevormd en denkt constructief mee over oplossingen. Binnenkort zijn er 2 informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners, waarin zij informatie krijgen over de samenwerking en het stappenplan naar een aardgasvrije wijk, over verduurzamen en isoleren. De gemeente werkt hierbij samen met de onafhankelijke organisatie Buurkracht.

Proeftuin
Almelo gaat conform raadsbesluit een deel van de wijk Aalderinkshoek bij de Rijksoverheid aanmelden als proeftuin voor aardgasloze wijken. Van Mierlo: “Het Rijk wil met dit programma ervaring opdoen over hoe het aardgasvrij maken van wijken het beste kan worden aangepakt en ingericht. In de selectie van de proeftuinen weegt draagvlak zwaar mee, net als isolatie als onderdeel van de aanpak, betaalbaarheid, de kwaliteit van de businesscase en uitvoeringsgereedheid. Als het beoogde deel van de Aalderinkshoek geselecteerd wordt als proeftuin, kunnen we rekenen op een forse financiële bijdrage vanuit het Rijk”, zo stelt de wethouder van Energietransitie.

In het eerste kwartaal van 2022 maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de selectie van de derde ronde proeftuinen bekend.

Klimaatakkoord
Het aardgasvrij maken van wijken komt voort uit afspraken in het Klimaatakkoord. Het gaat er om in 2030 de uitstoot van broeikassen te halveren en in 2050 volledig te draaien op duurzame energiebronnen. Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO₂ is mogelijk door bijvoorbeeld een combinatie van goede isolatie, zuinige installaties voor verwarming en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Meer info op www.almelo.nl/duurzaamheid.

(foto boven, van links naar rechts: Claudia Beumer van Sint Joseph, Gerald de Haan van Cogas, wethouder Eugène van Mierlo, Hans van Agteren van waterschap Vechtstromen en Marjan Nekkers van Beter Wonen)
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Bijendoemiddag bij Erve Peeze

Het wonderbaarlijke leven van de bij was het onderwerp van d...

Stroatproat: nog even wachten a.u.b.

Nog even wachten a.u.b., uw ziekenhuisbehandeling wordt voor...

Familieverleden herleeft in Piet's schuurtje

Het verhuizen van zijn grote woning met schuren in Aadorp na...

Wilhelmina brengt leven in de brouwerij

C.O.V. Fanfareorkest Wilhelmina bracht na lange tijd weer le...

Dorien Wind opnieuw voorzitter CDA jongeren

De politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijsse...

Vijftig uur nonstop dansen volbracht

Het was een ware uitputtingsslag voor de 100 koppels die 50 ...

Ruim 20.000 voor KWF Kankerbestrijding Almelo

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Almelo een b...

Hoogste punt bereikt van vleugel Het Meulenbelt

Het hoogste punt van de eerste nieuwe vleugel van woonzorglo...

Stroatproat: Almelo in de toekomst aardgasvrij

Almelo in de toekomst aardgasvrij: om dat doel te bereiken i...

Hoe inbraakgevoelig is de Schelfhorst

De gemeente Almelo heeft het thema veiligheid hoog op haar a...

Noordik brengt journalistiek in praktijk

In het teken van de journalistiek stond de onderzoeksdag van...

Oogstfeest in Doepark de Hagen

Stichting Natuurhus Almelo zette met het Oogstfeest het Doep...

Girls kick tech: meer representativiteit nodig in de techniek

Ontwerpen, bedenken en het creatieve denkproces. Ook dat is ...

Spellenavond Groene Pion

Het gelukkige idee van een spellenavond werd in Aadorp gebor...

Kinderboekenweek en beroepen

Onder de titel 'worden wat je wil', werd door de burgemeeste...

Geslaagde reünie Modevakschool Suze

Suze IJsendoorn hield op zaterdag 9 oktober een reünie voor...

Almelo zet financieel opgaande lijn voort

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde begi...

Grote stappen voor verduurzaming Nieuwstraatkwartier

Dakisolatie, nieuwe kozijnen en zonnepanelen. Het huis van e...

Inspiratieavond natuurfotografie in het Natuurhus

Drie natuurfotografen, Ron Poot, Mirna Jansen en Martijn van...

Oogstfeest Natuurhus in de startblokken

Groots en bruisend wordt het Oogstfeest zondag van 13.00-17....
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo