Betere onderbouwing vestiging Hornbach nodig

De gemeente Almelo moet de vestiging van de bouwmarkt annex tuincentrum Hornbach beter onderbouwen en afstemmen met buurgemeenten en de provincie. Dat staat in een persbericht van Gedeputeerde Staten.

Afstemming en onderbouwing is onvoldoende gebeurd in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad op 20 oktober heeft vastgesteld. Om te voorkomen dat het vernieuwde bestemmingsplan in werking treedt, geeft de provincie een 'reactieve aanwijzing' af.

Wethouder Jan Martin van Rees geeft een reactie. Tekst gaat verder onder de video:


Gedeputeerde Monique van Haaf voor Ruimte, Wonen en Retail: "De provincie Overijssel werkt samen met gemeenten aan aantrekkelijke, vitale en goed functionerende binnensteden. Om binnensteden ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor het publiek en verder te versterken, sturen we erop dat nieuwe detailhandel zich vestigt in de binnensteden. Er zijn uitzonderingen, waarbij buiten de winkelkernen kan worden gebouwd. Gemeenten moeten goed onderbouwen waarom ze van die uitzonderingen gebruik maken, en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dat is in Almelo onvoldoende gebeurd. De provincie is niet tegen de vestiging van een Hornbach, zolang het past binnen de regels waaraan iedereen zich moet houden", aldus Monique van Haaf.

Omgevingsverordening
De eisen en criteria die gelden om een uitzondering te mogen maken, staan in de provinciale omgevingsverordening. Zo moet de gemeente in beeld brengen welk effect het vestigen van een bouwmarkt als de Hornbach heeft op de winkels en ondernemingen in het centrum. Gemeenten zijn volgens de verordening verplicht om hierover met de provincie en buurgemeenten af te stemmen. Het doel hiervan is te voorkomen dat onnodige leegstand van gebouwen ontstaat.

De gemeente Almelo stelt zich ten onrechte op het standpunt dat zij niet aan de provinciale omgevingsverordening hoeft te voldoen omdat deze in strijd zou zijn met de Europese dienstenrichtlijn. Dit hebben wij laten onderzoeken door een extern bureau en dat is niet het geval. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan extra vierkante meters "detailhandel" opgenomen ten opzichte van het vorige bestemmingsplan, die onvoldoende zijn onderbouwd en afgestemd.

Sporadisch
Een reactieve aanwijzing is een middel dat de provincie sporadisch inzet. De laatste keer was zes jaar geleden. Gedeputeerde Monique van Haaf: "We hebben in Overijssel een goede cultuur van afstemming voordat besluitvorming plaatsvindt. Hierdoor zijn er nagenoeg geen bestemmingsplannen die strijdig zijn met het provinciale beleid. We zijn verrast dat de gemeente Almelo ondanks een eerdere zienswijze van onze kant verzuimt af te stemmen en onze Omgevingsverordening aan de kant schuift. We zetten het middel van een reactieve aanwijzing niet graag in. Maar we willen op deze manier ook voorkomen dat gemeenten de leefbaarheid en ondernemingskracht van hun eigen centra aantasten", zo meldt gedeputeerde Monique van Haaf.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Dienstencentrum de Riet sluit haar deuren

Sommige clubs vonden er meer dan vijftig jaar hun vaste onde...

Brein achter het Huis van Katoen en Nu

Ruim zes jaar geleden besloot Erwin Letten een leegstaande r...

Werkzaamheden Kolthofsingel in laatste fase

De werkzaamheden aan de Kolthofsingel zijn bijna voltooid: n...

Mondkapjes bepalen straatbeeld

Rond vuilnisbakken, op verschillende pleinen, op wegen als d...

Natuurhus plant hagen

Hagen zijn veelvuldig aanwezig in de Almelose historie. De v...

FNV deelt 'bond'kapjes uit

"Beter laat dan nooit" dachten de FNV-leden en deelden 'bond...

Nieuw beleid voor terrassen binnenstad in de maak

Geluidsoverlast, vandalisme en wel heel flexibel omgaan met ...

Bibliotheek onderweg naar de toekomst

Ondanks de opgelegde bezuinigingen gaat bibliotheek Almelo o...

Zorg en Plezier in Nielz Café

Men kon de dagactiviteiten in hun eigen onderkomen niet coro...

Stroatproat: Vaccinatie - ja of nee

Laat u zich inenten tegen het coronavirus Covid-19 als een v...

Stadsmuseum - Hoe nu verder?

Hoe gaat het nu verder met Stadsmuseum Almelo na de algemene...

Werkzaamheden Kolthofsingel goed op schema

De werkzaamheden aan de Kolthofsingel liggen mede door het g...

Historisch Festival Almelo wordt uitgesteld

Het Historisch Festival Almelo dat op 23, 24 en 25 april 202...

Stadsmuseum is weer open voor bezoekers

Stadsmuseum Almelo is donderdag 19 november weer open voor b...

Zwembad Het Sportpark Almelo weer open

Zwembad Het Sportpark mag met ingang van donderdag 19 novemb...

Sleutelspecialist draait definitief deur op slot

Hij draait definitief de deur op slot: Karel Brehm, de enige...

Almelo mist directe aansluiting met Berlijn

Inwoners van Almelo en omgeving moeten het vanaf 2024 stelle...

Betere onderbouwing vestiging Hornbach nodig

De gemeente Almelo moet de vestiging van de bouwmarkt annex ...

Natuurhus maakt flinke slagen

De ontwikkelingen gaan snel. De afgelopen week werd de staal...

Tijdelijke subsidieregeling corona maatregelen

De gemeenteraad van Almelo heeft op 30 juni van dit jaar een...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo