Coronacrisis zorgt voor fors meer afval

De coronacrisis laat in Almelo een forse stijging zien van het afval.

Tot en met juli 2020 werd er in totaal 10% meer afval aangeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar, zo schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Een eerste globale inschatting is dat dit voor 2020 uitkomt op 700.000 euro meerkosten. Daarnaast is de marktvraag naar grondstoffen enorm gekelderd. Dit is vooral terug te zien op gebied van PMD, oud papier en textiel, zo vervolgt het college. Hieronder een overzicht uit de brief:

PMD - Op 1 juli 2020 zijn 13 Twentse gemeenten een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de verwerking van het ingezamelde verpakkingsafval (plastic, metalen en drankenkartons) met Verpakkingsketen BV (VPKT), een uitvoeringsorganisatie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen (B&W nota 7620). Gemeenten zijn alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van het verpakkingsafval en ontvangen voor iedere goedgekeurde vracht een vergoeding van zo'n 260 euro per ton. Voor afgekeurde vrachten moet zo'n 200 euro per ton betaald worden. De insteek was dat het nieuwe contract zou leiden tot minder afkeur en meer recycling omdat het nieuwe protocol meer ruimte zou bieden.

Bij alle Twentse gemeenten is echter een tegenovergestelde beweging te zien, omdat veel vrachten worden afgekeurd. In juli 2020 is er in Almelo 70% PMD afgekeurd. Wanneer deze ontwikkeling aanhoudt, zal dit tot extra kosten leiden voor verbranding en daarmee een begroot tekort van 500.000 euro (300.000 euro aan kosten en 200.000 euro aan gederfde inkomsten).

Oud papier - De oud papierprijs is op dit moment heel erg laag. Daarnaast kan momenteel alleen zeer schoon papier nog vermarkt worden. In het voorjaar zijn regelmatig vrachten afgekeurd. Om te voorkomen dat er nog meer vrachten worden afgekeurd en om te kunnen voldoen aan de
kwaliteitseisen wordt er nu door de verwerker menskracht ingezet om vervuild materiaal zoveel mogelijk te verwijderen. Deze maatregelen betekenen circa 104.000 euro aan verminderde inkomsten voor de gemeente Almelo.

Textiel - Ook de textielmarkt is volledig ingestort. Door de coronamaatregelen is de textielinzameling bovendien tijdelijk gestaakt. De praktijk is dat er niet meer kosteloos textiel kan worden verwerkt, maar dat er betaald moet worden om textiel te laten verwerken. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ongeveer 25.000 euro voor de gemeente Almelo.

Egalisatievoorziening afval
Afvalinzameling is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Dankzij de egalisatievoorziening afval (die eind 2019 2,1 miljoen euro bedroeg) kunnen vooralsnog de kosten opgevangen worden die veroorzaakt worden door de huidige slechte marktsituatie en de gevolgen van het coronavirus. Het is echter duidelijk dat nog onbekend is hoe de markt zich zal ontwikkelen en wat de betekenis daarvan - en van corona - op de totale kosten zullen zijn. Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen, zo constateren burgemeester en wethouders, blijft de egalisatiereserve hiervoor noodzakelijk. (geld dat gereserveerd is om verliezen te kunnen opvangen)
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Dienstencentrum de Riet sluit haar deuren

Sommige clubs vonden er meer dan vijftig jaar hun vaste onde...

Brein achter het Huis van Katoen en Nu

Ruim zes jaar geleden besloot Erwin Letten een leegstaande r...

Werkzaamheden Kolthofsingel in laatste fase

De werkzaamheden aan de Kolthofsingel zijn bijna voltooid: n...

Mondkapjes bepalen straatbeeld

Rond vuilnisbakken, op verschillende pleinen, op wegen als d...

Natuurhus plant hagen

Hagen zijn veelvuldig aanwezig in de Almelose historie. De v...

FNV deelt 'bond'kapjes uit

"Beter laat dan nooit" dachten de FNV-leden en deelden 'bond...

Nieuw beleid voor terrassen binnenstad in de maak

Geluidsoverlast, vandalisme en wel heel flexibel omgaan met ...

Bibliotheek onderweg naar de toekomst

Ondanks de opgelegde bezuinigingen gaat bibliotheek Almelo o...

Zorg en Plezier in Nielz Café

Men kon de dagactiviteiten in hun eigen onderkomen niet coro...

Stroatproat: Vaccinatie - ja of nee

Laat u zich inenten tegen het coronavirus Covid-19 als een v...

Stadsmuseum - Hoe nu verder?

Hoe gaat het nu verder met Stadsmuseum Almelo na de algemene...

Werkzaamheden Kolthofsingel goed op schema

De werkzaamheden aan de Kolthofsingel liggen mede door het g...

Historisch Festival Almelo wordt uitgesteld

Het Historisch Festival Almelo dat op 23, 24 en 25 april 202...

Stadsmuseum is weer open voor bezoekers

Stadsmuseum Almelo is donderdag 19 november weer open voor b...

Zwembad Het Sportpark Almelo weer open

Zwembad Het Sportpark mag met ingang van donderdag 19 novemb...

Sleutelspecialist draait definitief deur op slot

Hij draait definitief de deur op slot: Karel Brehm, de enige...

Almelo mist directe aansluiting met Berlijn

Inwoners van Almelo en omgeving moeten het vanaf 2024 stelle...

Betere onderbouwing vestiging Hornbach nodig

De gemeente Almelo moet de vestiging van de bouwmarkt annex ...

Natuurhus maakt flinke slagen

De ontwikkelingen gaan snel. De afgelopen week werd de staal...

Tijdelijke subsidieregeling corona maatregelen

De gemeenteraad van Almelo heeft op 30 juni van dit jaar een...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo