Tijdelijke subsidieregeling corona maatregelen

De gemeenteraad van Almelo heeft op 30 juni van dit jaar een motie aangenomen met als doel niet gesubsidieerde maatschappelijke organisaties te steunen tijdens de coronacrisis.

In een brief aan de raad beschrijven burgemeester en wethouders hoe de motie van de raad is uitgevoerd:

Tijdelijke subsidieregeling
Op 13 oktober van dit jaar heeft het college deze subsidieregeling vastgesteld waarmee non-profitorganisaties een eenmalige financiële bijdrage krijgen wanneer zij door de coronacrisis in continuïteitsproblemen zijn gekomen.

Maatschappelijke organisaties in de sectoren welzijn, cultuur, sport, recreatie en toerisme en buurthuizen die een actieve bijdrage leveren aan inwoners in Almelo, kunnen hiermee een bijdrage verkrijgen als het voortbestaan als gevolg van de coronamaatregelen in gevaar is. Voor het
verkrijgen van een bijdrage dient aan de voorwaarden in de regeling te worden voldaan. Hiermee wordt voorkomen, zo stellen burgemeester en wethouders, dat zij activiteiten moeten beëindigen.

Het besluit om deze subsidieregeling in te stellen, wordt via de reguliere kanalen bekend gemaakt. Instellingen die in aanmerking komen voor steun via deze regeling, kunnen hiervoor via de website van
de gemeente Almelo een aanvraag indienen. De hiervoor geldende voorwaarden zijn daar eveneens te vinden. De tijdelijke subsidieregeling heeft een belangrijke meerwaarde voor maatschappelijke instellingen in Almelo. In deze bijzondere en bijzonder zware tijd is de steun erg welkom en in veel gevallen zelfs noodzakelijk.
Tegelijkertijd erkent het college van burgemeester en wethouders de beperktheid van deze steunmaatregel.

Beperkt
Want de beperkte financiële mogelijkheden hebben ertoe geleid dat er een maximaal aan te vragen subsidiebedrag is ingesteld. De hoogte van dit budget lijkt in eerste instantie voldoende om de aanvragen te kunnen honoreren en de ongewenste effecten van de coronacrisis voor deze non-profit organisaties te kunnen beperken. Maar of dit budget voldoende is, is op voorhand niet zeker te zeggen, zo staat in de brief, omdat het aantal aanvragen niet te voorspellen is.

Op voorhand is eveneens niet duidelijk of het in de regeling gehanteerde maximaal aan te vragen subsidiebedrag van 5.000 euro per instelling, voldoende is om te voorkomen dat de betreffende instelling in de financiële problemen raakt en daarmee het hoofd boven water kan houden. Daarbij komt dat de tijdelijke regeling is gericht op de gevolgen voor instellingen in 2020. Maar de corona-crisis heeft ook effecten op instellingen in 2021, waardoor de nu verleende steun mogelijk niet voorkómt dat de instelling alsnog in 2021 in problemen komt.

Informeren
Desondanks, zo meldt het college, wordt met deze maatregel, net als met de eerder ingestelde steunmaatregelen, geprobeerd de gevolgen van de coronacrisis voor Almelo te beperken. Burgemeester en wethouders blijven de raad ook in de komende periode informeren over de ontwikkelingen. Ook blijven ze graag met de gemeenteraad in gesprek om te kijken hoe de gevolgen van de coronacrisis voor Almelo zo goed mogelijk het hoofd kunnen worden geboden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Dienstencentrum de Riet sluit haar deuren

Sommige clubs vonden er meer dan vijftig jaar hun vaste onde...

Brein achter het Huis van Katoen en Nu

Ruim zes jaar geleden besloot Erwin Letten een leegstaande r...

Werkzaamheden Kolthofsingel in laatste fase

De werkzaamheden aan de Kolthofsingel zijn bijna voltooid: n...

Mondkapjes bepalen straatbeeld

Rond vuilnisbakken, op verschillende pleinen, op wegen als d...

Natuurhus plant hagen

Hagen zijn veelvuldig aanwezig in de Almelose historie. De v...

FNV deelt 'bond'kapjes uit

"Beter laat dan nooit" dachten de FNV-leden en deelden 'bond...

Nieuw beleid voor terrassen binnenstad in de maak

Geluidsoverlast, vandalisme en wel heel flexibel omgaan met ...

Bibliotheek onderweg naar de toekomst

Ondanks de opgelegde bezuinigingen gaat bibliotheek Almelo o...

Zorg en Plezier in Nielz Café

Men kon de dagactiviteiten in hun eigen onderkomen niet coro...

Stroatproat: Vaccinatie - ja of nee

Laat u zich inenten tegen het coronavirus Covid-19 als een v...

Stadsmuseum - Hoe nu verder?

Hoe gaat het nu verder met Stadsmuseum Almelo na de algemene...

Werkzaamheden Kolthofsingel goed op schema

De werkzaamheden aan de Kolthofsingel liggen mede door het g...

Historisch Festival Almelo wordt uitgesteld

Het Historisch Festival Almelo dat op 23, 24 en 25 april 202...

Stadsmuseum is weer open voor bezoekers

Stadsmuseum Almelo is donderdag 19 november weer open voor b...

Zwembad Het Sportpark Almelo weer open

Zwembad Het Sportpark mag met ingang van donderdag 19 novemb...

Sleutelspecialist draait definitief deur op slot

Hij draait definitief de deur op slot: Karel Brehm, de enige...

Almelo mist directe aansluiting met Berlijn

Inwoners van Almelo en omgeving moeten het vanaf 2024 stelle...

Betere onderbouwing vestiging Hornbach nodig

De gemeente Almelo moet de vestiging van de bouwmarkt annex ...

Natuurhus maakt flinke slagen

De ontwikkelingen gaan snel. De afgelopen week werd de staal...

Tijdelijke subsidieregeling corona maatregelen

De gemeenteraad van Almelo heeft op 30 juni van dit jaar een...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo