Vogelsanck is bijna realiteit

Sinds een aantal maanden is er een grote watervlakte ontstaan in het nieuwe natuurgebied Vogelsanck dat aangelegd wordt achter huize Bellinckhof.

Deze zogenaamde wateroppervlakte is uitgegraven. In de zomermaanden wordt het een ‘natte weide’ voor allerlei planten, insecten en vogels. Daaromheen blijft weidegrond bestaan. Langs de rand van het in totaal 11,5 hectare landgoed Vogelsanck komen brede singels met bebossing. Het pad dat er doorheen aangelegd wordt is straks voor het publiek toegankelijk.

Tekst gaat verder onder de video


Egbert ten Cate van huize Bellinckhof is eigenaar van het gebied. Al in 2011 kwam hij met plannen om Vogelsanck gestalte te geven. Het duurde een hele tijd voor iedereen zich in zijn ideeën kon vinden. In 2019 werd het bestemmingsplan zoals Ten Cate het voor ogen heeft voor het gebied, door de gemeenteraad met een grote meerderheid aangenomen. Het plan om ook een landhuis in het gebied te realiseren kon toen door de ‘rood voor groen regeling’ door gaan. Het landgoed bestrijkt 11,5 hectare. 3,5 hectare gaat daarvan naar natuur en recreatie en 8 hectare blijft weidegrond.

Egbert ten Cate wil graag het open karakter van het gebied behouden. Het kost veel geld om dat alles te kunnen realiseren en daarom wil hij ook een landhuis in het gebied realiseren. De opbrengst van de erfpacht wil hij gebruiken voor alle onkosten die hij heeft voor het aanleggen en onderhoud van het landgoed.

De natte weide die nu opnieuw wordt aangelegd staat in de wintermaanden onder water. In de zomermaanden zal het nagenoeg droog staan. Dat was vroeger ook zo. In heb begin van de vorige eeuw werd er nog veel geschaatst. Het is landschapsarchitect, Michael van Gessel, die het hele ontwerp van het gebied heeft gemaakt. Hij is ook de tuinarchitect van kasteel Twickel.

In de weides komen ook ongeveer 15 grote bomen. De Singels om het gebied worden overal gemiddeld 10 meter breed om te zorgen dat er vrijwel geen doorkijk naar bebouwing is. Er komt ongeveer 2,5 hectare aan bos om heen, daarvoor worden ongeveer 12.500 bomen aangeplant in het komende najaar. Het graafwerk lag een hele poos stil door de vele natte periodes, maar onlangs konden de graafmachines weer verder.

Samen met buurtbewoners van de Westelijk Groen is er intensief overleg geweest waar het nieuwe landhuis gebouwd moest worden en waar de ontsluitingsweg moest komen. Nu komt het nieuwe landhuis naast de bestaande weg die deels over het landgoed van de Bellinckhof gaat. ‘Het Landhuis dat het karakter van een grote schuur krijgt, komt nu ook dichter bij andere bewoning en daarmee wordt het landschappelijke karakter van het landgoed nog meer gehandhaafd’, geeft ten Cate aan.
Er komt op een strategische plaats een bankje van waaruit velen kunnen genieten van een mooi uitzicht over Vogelsanck. ‘In 2021 zal het gebied klaar zijn’, aldus Egbert ten Cate, die hoopt velen de komende jaren mogen genieten van Vogelsanck waarmee oude tijden kunnen herleven.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Stadsmuseum coronaproof open

Sigrid Ivo, directeur van het Stadsmuseum laat zien hoe bezo...

40-jarig Galathea mag weer duiken

Wat een spetterend jubileumjaar had moeten worden wordt door...

Tentoonstelling 75 jaar Almelo Vrij is open

Lang verwacht, lang voorbereid; de tentoonstelling '75 jaar ...

Mooie herstart van het terrasseizoen 2020 [video]

Hier en daar was het nog iets onwennig, maar op de tweede Pi...

Nationale balkon beweegdag

De Nationale Balkon Beweegdag werd ook in Almelo gevierd. De...

IJsvogels staan fier aan de haven

Daar staan ze dan: de drie ijsvogels die de nieuwe havenkom ...

Onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft ...

Horeca maakt zich op voor 1 juni

Straks mogen de terrassen weer open en mogen we op beperkte ...

Pastoorsbootje gaat nu echt rondvaren

Er waren meerdere startproblemen alvorens de MS Wilhelmina L...

Almeloopers geen run wel inzameling

We gaan het missen dit jaar op eerste Pinksterdag: de doorko...

AppleWatch kwijt na uitlaten geleidehond

Wie helpt zoeken naar een Apple Watch, of wie heeft hem al g...

Veel animo voor coronaproof tuinieren

Danny Goossen, een van de bezoekers van de inloop aan de AA ...

Huis van Katoen weer open op 3 juni

De vrijwilligers van het Huis van Katoen gaan de deuren weer...

Albert Gietelink schrijft brief aan de Koning

Bezorgdheid vanwege weer een koude oorlog en zijn gevoel voo...

Bibliotheek is weer open

Zichtbaar blij zijn sommige klanten; eindelijk weer nieuwe b...

Originele mondkapjes in Huis van Lydia [video]

De medewerkers van het huis van Lydia hebben de voedselbank ...

Pastoor Eef gaat met emeritaat

Tot verdriet van zijn parochianen komt het niet tot de gepla...

Zwembad Het Sportpark (gefaseerd) weer open

Na bijna twee maanden gesloten te zijn geweest, gaat zwembad...

Nieuwe kazerne voor de Brandweer

Het huidige gebouw aan de Brugstraat lijkt er aan de buitenk...

Kauwen kraken de Eilandbrug

Schippers die naar de jachthaven van Almelo willen en zij di...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo