Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een omvang van ongeveer 500 vierkante meter. Dat stellen Burgemeester en Wethouders in een informatieve brief aan de gemeenteraad.

Kleiner
Deze belangstelling geldt voor vak 3 binnen de locatie Almelo NoordOost. B & W stellen daarom voor om in dit vak de kavels te verkleinen waarbij er kavels kunnen worden aangeboden met een oppervlakte van ongeveer 500 tot 700 vierkante meter voor uitsluitend de realisatie van vrijstaande woningen.

Betere aansluiting
Met deze herverkaveling verwachten B & W beter aan te sluiten bij de vraag vanuit de woningmarkt. De nu voorliggende herverkaveling van vak 3 biedt de mogelijkheid om 59 bouwkavels voor vrijstaande woningen uit te geven. Omdat het geldend bestemmingsplan slechts de mogelijkheid biedt om in dit vak maximaal 51 bouwkavels uit te geven moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan hiervoor in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage gelegd.

Incidenteel
Voor de nog beschikbare kavels in vak 10 geldt dat het adverteren en op de website aanbieden van kavels met een oppervlakte boven de ca. 1200 vierkante meter tot nu toe slechts incidenteel heeft geleid tot verkoop van deze grotere kavels. Om de verkoop van deze kavels te stimuleren worden naast de al bestaande activiteiten (website en advertenties in de media) extra activiteiten ontplooid.

Burgemeester en wethouders bereiden ook een voorstel voor voor het op de markt brengen van vak 4, met een eveneens aantrekkelijke verkaveling en voor een ander woonsegment. Dit gezien de toegenomen vraag in de woningmarkt. Een voorstel in die richting kan de raad binnenkort tegemoet zien, zo stellen B & W in de brief die ze ter informatie naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Geen politiek beraad over Soweco

Het politiek beraad over de sociale werkvoorziening Soweco g...

Echtpaar Ribbert, een diamanten paar

Op 20 januari 1960 trad ze als Marietje Wesselink (87) in he...

Project Vogelsanck komt langzaam van de grond

De nieuwbouw van een woning en de ontwikkeling van de grond ...

Klara Zetkinstraat afgesloten; de daad bij het woord

Er is een paaltje, met aan weerskanten bloembakken, geplaats...

Feestelijke klantendag bij Ezra Foundation

Vele vaste klanten, maar ook andere belangstellenden kwamen...

Welpen van scouting bestaan 100 jaar

Koningin Máxima opende het jubileumjaar vol festiviteiten e...

Meer mensen een vaste werkplek bieden [video]

Door intensief samenwerken tussen de provincie, gemeente, ve...

Emma Boertien verder in the Voice

Emma Boertien heeft onlangs de battles gewonnen bij het prog...

CDA en ChristenUnie dienen vuurwerkmotie in

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben een vuurwe...

Week van de inburgering startte in Almelo

Almelo opende als eerste het open huis dat ROC Twente organi...

Onzekerheid over komst paviljoen Natuurhus

"2020 wordt het jaar waarin Doepark De Hagen uiteindelijk ge...

Servus speelt in de zomer the Addams Family

Theater Servus viert dit jaar haar 35 jarig jubileum en ze g...

Proef met auto's in de Grotestraat Noord

Sinds 15 november wordt er een proef gehouden met het toelat...

Heracles Almelo start walking voetbal voor dames

Negen vrouwen verzamelden zich deze week om de start te make...

Kindertelefoon veertig jaar actief

Veertig jaar geleden is de Kindertelefoon opgezet. In al die...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Drukke avond voor wethouder Eugène van Mierlo

In het politiek beraad presenteerde Eugène van Mierlo, weth...

15 jaar Kunsthal Hof 88

De Kapel van Hof 88 zat tot de nok gevuld met belangstellend...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo