Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudejaarsdag in Almelo op een andere en vooral veilige manier vorm krijgt. Ze vragen het college van B & W daarom om andere mogelijkheden te onderzoeken voor het afsteken van vuurwerk.

Meer schade
De beide fracties constateren dat er afgelopen jaar weer sprake was van meer incidenten, meer vuurwerkslachtoffers en meer geweld tegen hulpverleners en dat er zelfs mensen om het leven zijn gekomen. Maar zij constateren ook dat het afsteken van (zwaar) vuurwerk, vooral in de avond en nachtelijke uren, het gehele jaar plaatsvindt en voor overlast zorgt.

CDA en ChristenUnie schrijven in de motie aan B & W dat het verbieden van het knalvuurwerk en de vuurpijlen door het kabinet een eerste stap is in de goede richting en dat het beperken van de vuurwerkverkoop tot alleen op 31 december bijdraagt aan het verminderen van de overlast.

Feestelijk
Oud en Nieuw moet volgens het CDA en ChristenUnie voor iedereen feestelijk zijn en dan is het van belang dat de openbare orde en veiligheid kunnen worden gehandhaafd. Vuurwerkvrije zones in de stad zijn volgens de fracties geen oplossing omdat dat moeilijk handhaafbaar is en de verkoop van consumentenvuurwerk wettelijk is toegestaan.

Volgens de beide partijen zijn er voor de vuurwerktraditie andere alternatieven mogelijk zoals drones en dit is dan ook een mooie uitdaging voor de gemeente Almelo om samen met de High Tech Academy als één van de eerste gemeenten in Nederland bij de jaarwisseling 2020 / 2021 een droneshow te organiseren. De gemeente kan zelf een vuurwerkshow organiseren of dit op wijk- of buurtniveau laten organiseren door verenigingen in het kader van eigen initiatief, saamhorigheid en gezelligheid.

De beide partijen willen dat de gemeente Almelo ook aan het Kabinet en de Tweede Kamer kenbaar maakt dat het huidige vuurwerkbeleid maatschappelijk niet langer verantwoord is en vraagt om een verbod op consumentenvuurwerk of ten minste een beperking van consumentenvuurwerk.

Uiterlijk 1 juli
CDA en ChristenUnie willen graag dat de gemeenteraad uiterlijk voor 1 juli 2020 geïnformeerd wordt over de alternatieve mogelijkheden zoals de partijen in de motie vragen.

De motie komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 januari.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Geen politiek beraad over Soweco

Het politiek beraad over de sociale werkvoorziening Soweco g...

Echtpaar Ribbert, een diamanten paar

Op 20 januari 1960 trad ze als Marietje Wesselink (87) in he...

Project Vogelsanck komt langzaam van de grond

De nieuwbouw van een woning en de ontwikkeling van de grond ...

Klara Zetkinstraat afgesloten; de daad bij het woord

Er is een paaltje, met aan weerskanten bloembakken, geplaats...

Feestelijke klantendag bij Ezra Foundation

Vele vaste klanten, maar ook andere belangstellenden kwamen...

Welpen van scouting bestaan 100 jaar

Koningin Máxima opende het jubileumjaar vol festiviteiten e...

Meer mensen een vaste werkplek bieden [video]

Door intensief samenwerken tussen de provincie, gemeente, ve...

Emma Boertien verder in the Voice

Emma Boertien heeft onlangs de battles gewonnen bij het prog...

CDA en ChristenUnie dienen vuurwerkmotie in

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben een vuurwe...

Week van de inburgering startte in Almelo

Almelo opende als eerste het open huis dat ROC Twente organi...

Onzekerheid over komst paviljoen Natuurhus

"2020 wordt het jaar waarin Doepark De Hagen uiteindelijk ge...

Servus speelt in de zomer the Addams Family

Theater Servus viert dit jaar haar 35 jarig jubileum en ze g...

Proef met auto's in de Grotestraat Noord

Sinds 15 november wordt er een proef gehouden met het toelat...

Heracles Almelo start walking voetbal voor dames

Negen vrouwen verzamelden zich deze week om de start te make...

Kindertelefoon veertig jaar actief

Veertig jaar geleden is de Kindertelefoon opgezet. In al die...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Drukke avond voor wethouder Eugène van Mierlo

In het politiek beraad presenteerde Eugène van Mierlo, weth...

15 jaar Kunsthal Hof 88

De Kapel van Hof 88 zat tot de nok gevuld met belangstellend...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo