VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD een motie ingediend om te komen tot een gezamenlijk en duidelijk plan voor de parkeergarages in het centrum van Almelo. De motie is mede ingediend door Lokaal Almelo Samen, het CDA en de ChristenUnie.

Groot aantal activiteiten
Gasten van buiten Almelo weten volgens de VVD niet goed waar ze kunnen parkeren in de binnenstad. Ook zijn de andere parkeerfaciliteiten niet makkelijk en snel te bereiken. Daarnaast zijn de 430 parkeerplaatsen in de binnenstad volgens de VVD niet voldoende bij een groot aantal activiteiten in de binnenstad, vooral als ze tegelijkertijd plaatsvinden.

Schuttenstraat
De VVD pleit er daarom onder andere voor om de borden van Stadserf tijdig en correct te laten aangeven dat ze 'vol' zijn. Het moet ook mogelijk zijn om de Schuttenstraat open te stellen voor automobilisten. De inzet van verkeersregelaars kan daarbij nuttig zijn. Edith van den Ham (VVD) vroeg het college dan ook om de P-route zodanig aan te passen dat bezoekers tijdig weten welke alternatieve routes men kan nemen.

Systeem
Wethouder van Rees stelde dat er nog geen dynamisch verwijzingssysteem is. Dat wordt pas volgend jaar mei gerealiseerd. Samen met wethouder Maathuis bekijkt hij wat de mogelijkheden zijn voor het open stellen van de Schuttenstraat. Met mogelijke oplossingen die in elk geval tot mei van het volgend jaar soelaas moeten bieden, komt hij terug naar de gemeenteraad.

De motie ‘Duidelijke en korte route naar parkeergarages’ wordt in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 december in stemming gebracht.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Welpen van scouting bestaan 100 jaar

Koningin Máxima opende het jubileumjaar vol festiviteiten e...

Meer mensen een vaste werkplek bieden

Door intensief samenwerken tussen de provincie, gemeente, ve...

Emma Boertien verder in the Voice

Emma Boertien heeft onlangs de battles gewonnen bij het prog...

CDA en ChristenUnie dienen vuurwerkmotie in

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben een vuurwe...

Week van de inburgering startte in Almelo

Almelo opende als eerste het open huis dat ROC Twente organi...

Onzekerheid over komst paviljoen Natuurhus

"2020 wordt het jaar waarin Doepark De Hagen uiteindelijk ge...

Servus speelt in de zomer the Addams Family

Theater Servus viert dit jaar haar 35 jarig jubileum en ze g...

Proef met auto's in de Grotestraat Noord

Sinds 15 november wordt er een proef gehouden met het toelat...

Heracles Almelo start walking voetbal voor dames

Negen vrouwen verzamelden zich deze week om de start te make...

Kindertelefoon veertig jaar actief

Veertig jaar geleden is de Kindertelefoon opgezet. In al die...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Drukke avond voor wethouder Eugène van Mierlo

In het politiek beraad presenteerde Eugène van Mierlo, weth...

15 jaar Kunsthal Hof 88

De Kapel van Hof 88 zat tot de nok gevuld met belangstellend...

Duurzame energieladder voor Almelo

De gemeente Almelo heeft een plan ontwikkeld om in het jaar ...

Vacature in commissie functioneringsgesprekken

Omdat Marcel Zielman onlangs het voorzitterschap van de CDA-...

ATIB veel tijd kwijt aan gesprekken huisvesting

ATIB, de Turkse Arbeiders Vereniging in Almelo, hield een ni...

H.L.Agerbeek postuum onderscheiden

Het Mobilisatie Oorlogskruis, het Ereteken Orde en Vrede en ...

Siny Pots onderscheiden met Almelo Speld

De Almelo Speld is uitgereikt aan Siny Pots. Ze krijgt hem v...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo