Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken over de Programmabegroting 2020 - 2023. Vier Almelose burgers reageerden en vroegen tijdens het politiek beraad van dinsdag om een financiële bijdrage voor vier verschillende doelen.

Traject
Twee ouders reageerden op het stopzetten van de subsidie voor de Talenta Zomerschool. Hun kinderen hebben veel baat bij de ondersteuning in de Nederlandse taal. Per 1 januari 2020 stopt de subsidie hiervoor en zij vroegen 40.000 euro om in ieder geval het traject voor de rest van het jaar af te maken. De subsidie wordt afgebouwd omdat er in de komende jaren door de gemeente meer geld wordt uitgetrokken voor zorg en preventie bij kwetsbare jonge kinderen. Talenta Zomerschool is oorspronkelijk bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, van wie de scholen verwachten dat ze naar de havo of naar het vwo kunnen, maar die erg veel baat hebben bij ondersteuning op het gebied van het Nederlands, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. Voor het voortzetten van het project is overigens 150.000 euro per kalenderjaar nodig.

Kampioenschap
Yannick Husers legde de raad zijn plan voor, namens de Stichting Jeugdschaakacademie in oprichting, om een Denksportfonds Almelo in te stellen. Hij vroeg om een vast bedrag op de begroting daarvoor te reserveren. Daarbij behoort de mogelijkheid om het Nederlands kampioenschap Jeugdschaken te organiseren in Almelo, bij voorkeur in het Theaterhotel. Enkele raadsleden vroegen of Yannick de mogelijkheid tot sponsoring had onderzocht. Ook om samen te werken met andere sportverenigingen.

Buurtcamping
Mirella Hendriks vroeg (mede namens Lydia Nekkers) de raad om subsidie om volgend jaar de eerste Almelose Buurtcamping te organiseren. Het is een landelijk initiatief dat afgelopen jaar al in 35 gemeenten succesvol was. Renet Ponsen van de landelijke Stichting De Buurtcamping ondersteunde haar pleidooi. De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin iedereen elkaar groet, kent en helpt. De bijdrage voor een Buurtcamping in Almelo volgend jaar wordt begroot op 12.500 euro, inclusief beveiliging.

Aardbeving
Lucas Alfons vroeg aandacht voor de grote aardbeving die de Zuid-Molukse eilanden Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut en West-Seram op donderdag 26 september heeft opgeschrikt. De aardbeving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Lucas vroeg de gemeente Almelo, in navolging van de gemeente Waalwijk, om de hulpverlening financieel te ondersteunen. De gemeente Middelburg heeft inmiddels het gebaar van Waalwijk overgenomen. De hulpverlening vindt nu voornamelijk plaats vanuit particuliere initiatieven, gesteund door de Molukse gemeenschap zoals die ook in Almelo bestaat.

Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de concept Programmabegroting 2020 – 2023. Het is natuurlijk afwachten of en in hoeverre tegemoet wordt gekomen aan de vier burgers van Almelo die hun financiële wensen tijdens het politiek beraad van dinsdag 15 oktober kenbaar hebben gemaakt.

In de Programmabegroting staat wat de gemeente wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten. De begroting gaat o.a. over de Binnenstad, Economie & Participatie, Duurzaamheid, Veiligheid, Zorg, het Nieuwstraatkwartier en de Omgevingswet.

De Programmabegroting is een uitwerking van de Perspectiefnota 2019. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad op donderdag 27 juni. Voorafgaand aan de Perspectiefnota was de motiemarkt. Daar konden inwoners en organisaties ideeën voor de stad onder de aandacht brengen van raadsleden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Condoleanceregister voor graaf van Rechteren in stadhuis

In het stadhuis van Almelo is vanaf dinsdag 19 november gele...

Jarige Sint Joseph deelt cadeautjes uit

Op 24 november bestaat de Almelose woningstichting Sint Jose...

Vertraging bij aanleg 'slimme' stoplichten voorbij

De vertraging bij de aanleg van zogenaamde 'slimme' stoplich...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

Almelo opent ondernemersloket

Tijdens de Dag van de Ondernemer gaf Arjen Maathuis, wethoud...

De mijter van Sinterklaas is te hoog

Hoewel het water al helemaal weer tot aan het marktplein lig...

Voor ieder jaar een boom: 125 jaar Witzand

Witzand Bouwmaterialen bestaat 125 jaar en om dat te vieren ...

Sinterklaas nog drie bruggen verwijderd van de markt

Op de kades bij de Rechtbank stond het aan beide zijden zwar...

Boek over oorlogsjaren van Gerard Vloedbeld

Hoe een Almelose jongeman de periode van de Tweede Wereldoor...

Graaf Adolph van Rechteren Limpurg overleden

De graaf van Almelo, Adolph van Rechteren Limpurg, is op d...

Rattenslang van 1,50 meter aangetroffen in Nijreesbos

Een oplettende voorbijganger ontdekte het dier tussen de bla...

Leerlingen Telgenborch ontwerpen Samenspeeltuin

Zes leerlingen van basisschool De Telgenborch maakten in de ...

Waar moet het bevrijdingsmonument komen?

Er zijn door het Almelose college van B & W acht mogelijke l...

Eerste motorbootje in nieuwe havenkom

Plotseling varen drie jongens in hun Kameleon, zo lijkt het,...

Kerstinkopen bij Kringlopen in trek

Het was echt dringen geblazen bij de grote kringloopwinkel X...

Tijdelijke parkeerplaatsen Grotestraat Noord gerealiseerd

Ze zijn inmiddels gerealiseerd: de tijdelijke parkeerplaatse...

Creatievelingen halen hun hart op in De Schelf

Het wijkcentrum van de Schelfhorst opende haar deuren voor c...

Menstruatiekits voor Days for Girls

Velen kwamen afgelopen zaterdag naar het Huis van Lydia aan ...

Scholieren ontdekken techniek op Hightech Festival

In het kader van de Week van de Techniek konden meer dan 110...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo