Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken over de Programmabegroting 2020 - 2023. Vier Almelose burgers reageerden en vroegen tijdens het politiek beraad van dinsdag om een financiële bijdrage voor vier verschillende doelen.

Traject
Twee ouders reageerden op het stopzetten van de subsidie voor de Talenta Zomerschool. Hun kinderen hebben veel baat bij de ondersteuning in de Nederlandse taal. Per 1 januari 2020 stopt de subsidie hiervoor en zij vroegen 40.000 euro om in ieder geval het traject voor de rest van het jaar af te maken. De subsidie wordt afgebouwd omdat er in de komende jaren door de gemeente meer geld wordt uitgetrokken voor zorg en preventie bij kwetsbare jonge kinderen. Talenta Zomerschool is oorspronkelijk bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, van wie de scholen verwachten dat ze naar de havo of naar het vwo kunnen, maar die erg veel baat hebben bij ondersteuning op het gebied van het Nederlands, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. Voor het voortzetten van het project is overigens 150.000 euro per kalenderjaar nodig.

Kampioenschap
Yannick Husers legde de raad zijn plan voor, namens de Stichting Jeugdschaakacademie in oprichting, om een Denksportfonds Almelo in te stellen. Hij vroeg om een vast bedrag op de begroting daarvoor te reserveren. Daarbij behoort de mogelijkheid om het Nederlands kampioenschap Jeugdschaken te organiseren in Almelo, bij voorkeur in het Theaterhotel. Enkele raadsleden vroegen of Yannick de mogelijkheid tot sponsoring had onderzocht. Ook om samen te werken met andere sportverenigingen.

Buurtcamping
Mirella Hendriks vroeg (mede namens Lydia Nekkers) de raad om subsidie om volgend jaar de eerste Almelose Buurtcamping te organiseren. Het is een landelijk initiatief dat afgelopen jaar al in 35 gemeenten succesvol was. Renet Ponsen van de landelijke Stichting De Buurtcamping ondersteunde haar pleidooi. De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin iedereen elkaar groet, kent en helpt. De bijdrage voor een Buurtcamping in Almelo volgend jaar wordt begroot op 12.500 euro, inclusief beveiliging.

Aardbeving
Lucas Alfons vroeg aandacht voor de grote aardbeving die de Zuid-Molukse eilanden Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut en West-Seram op donderdag 26 september heeft opgeschrikt. De aardbeving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Lucas vroeg de gemeente Almelo, in navolging van de gemeente Waalwijk, om de hulpverlening financieel te ondersteunen. De gemeente Middelburg heeft inmiddels het gebaar van Waalwijk overgenomen. De hulpverlening vindt nu voornamelijk plaats vanuit particuliere initiatieven, gesteund door de Molukse gemeenschap zoals die ook in Almelo bestaat.

Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de concept Programmabegroting 2020 – 2023. Het is natuurlijk afwachten of en in hoeverre tegemoet wordt gekomen aan de vier burgers van Almelo die hun financiële wensen tijdens het politiek beraad van dinsdag 15 oktober kenbaar hebben gemaakt.

In de Programmabegroting staat wat de gemeente wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten. De begroting gaat o.a. over de Binnenstad, Economie & Participatie, Duurzaamheid, Veiligheid, Zorg, het Nieuwstraatkwartier en de Omgevingswet.

De Programmabegroting is een uitwerking van de Perspectiefnota 2019. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad op donderdag 27 juni. Voorafgaand aan de Perspectiefnota was de motiemarkt. Daar konden inwoners en organisaties ideeën voor de stad onder de aandacht brengen van raadsleden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Schellevissen treden weer op

Vissersvrouwenkoor de Schellevissen heeft haar eerste optred...

Digitale geboorteaangifte

Ouders kunnen nu bij de gemeente Almelo volledig digitaal aa...

Lintjes eindelijk uitgereikt

Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. D...

Noordik CSG reikt diploma's ludiek uit

Er is vier jaar lang superhard voor gewerkt maar eindelijk i...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Meer groene vlotten in Almelose wateren

De pilot van de drijvende waterplanten is geslaagd en nu wor...

Expositie Trouwen in Almelo geopend

De dag na het allereerste huwelijk in het Huis van Katoen & ...

Eerste huwelijk in Huis van Katoen

Het was een primeur voor het Huis van Katoen om als trouwloc...

Woningstichting zet 'bewoners' uit Elisabethhof

Woningstichting St. Joseph heeft samen met de gemeente Almel...

Openbaar toilet heropend voor hoge nood

Het was haar al lange tijd een doorn in het oog en '... ik h...

Op heterdaad betrapt bij milieuplein

Wie bij een milieuplein afval dumpt, wordt op heterdaad betr...

Kogel eindelijk door de kerk voor luchtwasser

De kogel voor Almeloër Jan Waaijer is eindelijk door de ker...

Volgende stap versoepeling coronamaatregelen

Er is weer een volgende fase ingetreden in de versoepeling v...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Hof 88 komt met uniek theaterconcept

Theater Hof 88 presenteert in het weekend van zaterdag 27 en...

Demonstreren vóór de cultuur tégen bezuiniging

Voorafgaand aan het politiek overleg van dinsdagavond 19:15...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo