Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken over de Programmabegroting 2020 - 2023. Vier Almelose burgers reageerden en vroegen tijdens het politiek beraad van dinsdag om een financiële bijdrage voor vier verschillende doelen.

Traject
Twee ouders reageerden op het stopzetten van de subsidie voor de Talenta Zomerschool. Hun kinderen hebben veel baat bij de ondersteuning in de Nederlandse taal. Per 1 januari 2020 stopt de subsidie hiervoor en zij vroegen 40.000 euro om in ieder geval het traject voor de rest van het jaar af te maken. De subsidie wordt afgebouwd omdat er in de komende jaren door de gemeente meer geld wordt uitgetrokken voor zorg en preventie bij kwetsbare jonge kinderen. Talenta Zomerschool is oorspronkelijk bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, van wie de scholen verwachten dat ze naar de havo of naar het vwo kunnen, maar die erg veel baat hebben bij ondersteuning op het gebied van het Nederlands, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. Voor het voortzetten van het project is overigens 150.000 euro per kalenderjaar nodig.

Kampioenschap
Yannick Husers legde de raad zijn plan voor, namens de Stichting Jeugdschaakacademie in oprichting, om een Denksportfonds Almelo in te stellen. Hij vroeg om een vast bedrag op de begroting daarvoor te reserveren. Daarbij behoort de mogelijkheid om het Nederlands kampioenschap Jeugdschaken te organiseren in Almelo, bij voorkeur in het Theaterhotel. Enkele raadsleden vroegen of Yannick de mogelijkheid tot sponsoring had onderzocht. Ook om samen te werken met andere sportverenigingen.

Buurtcamping
Mirella Hendriks vroeg (mede namens Lydia Nekkers) de raad om subsidie om volgend jaar de eerste Almelose Buurtcamping te organiseren. Het is een landelijk initiatief dat afgelopen jaar al in 35 gemeenten succesvol was. Renet Ponsen van de landelijke Stichting De Buurtcamping ondersteunde haar pleidooi. De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin iedereen elkaar groet, kent en helpt. De bijdrage voor een Buurtcamping in Almelo volgend jaar wordt begroot op 12.500 euro, inclusief beveiliging.

Aardbeving
Lucas Alfons vroeg aandacht voor de grote aardbeving die de Zuid-Molukse eilanden Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut en West-Seram op donderdag 26 september heeft opgeschrikt. De aardbeving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Lucas vroeg de gemeente Almelo, in navolging van de gemeente Waalwijk, om de hulpverlening financieel te ondersteunen. De gemeente Middelburg heeft inmiddels het gebaar van Waalwijk overgenomen. De hulpverlening vindt nu voornamelijk plaats vanuit particuliere initiatieven, gesteund door de Molukse gemeenschap zoals die ook in Almelo bestaat.

Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de concept Programmabegroting 2020 – 2023. Het is natuurlijk afwachten of en in hoeverre tegemoet wordt gekomen aan de vier burgers van Almelo die hun financiële wensen tijdens het politiek beraad van dinsdag 15 oktober kenbaar hebben gemaakt.

In de Programmabegroting staat wat de gemeente wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten. De begroting gaat o.a. over de Binnenstad, Economie & Participatie, Duurzaamheid, Veiligheid, Zorg, het Nieuwstraatkwartier en de Omgevingswet.

De Programmabegroting is een uitwerking van de Perspectiefnota 2019. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad op donderdag 27 juni. Voorafgaand aan de Perspectiefnota was de motiemarkt. Daar konden inwoners en organisaties ideeën voor de stad onder de aandacht brengen van raadsleden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Het laatste nieuws even alleen op internet

Het Glazen Café Bornerbroek krijgt elk jaar de ruimte op de...

Stichting Historisch Festival Almelo wint Stadsprijs 2019

Stichting Historisch Festival Almelo is de winnaar van de St...

Opnieuw jong kind te water in nieuwe havenkom

Tijdens de Almelose markt raakte donderdag een kind in het w...

Bouwvakkers in het zonnetje gezet door marktkooplieden

Drie jaar lang zijn bouwvakkers bezig geweest met de vernieu...

Met het oog op acht doelen het café in

Met onstuitbaar enthousiasme is de organisatie van het Glaze...

Tentoonstelling 'Oude Haven' in Stadsmuseum

Het water terug in de stad: dat was voor het Stadsmuseum aan...

Stadsboerderij Beeklust in kerstsfeer

De Kerstman stond klaar en de bezoekers werden langs, met du...

Riwald Rycycling doneert 30.000

Tijdens een speciale conferentie van het Armoedepact werden ...

100-jarige geniet nog elke dag

Het was op 11 december precies 100 jaar geleden dat Aleida K...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

Kerstboom op de Koornmarkt

Op de Koornmarkt staat ook dit jaar weer een kerstboom die d...

Zonnepark Aadijk officieel in gebruik genomen

Zonnepark Aadijk Almelo is officieel in gebruik genomen en d...

Operatie kerstboom geslaagd

Ook dit jaar is de plaatsing van een grote kerstboom in de v...

Vinkenpleintje in volle kerstglorie

Drie liefdes heeft Gerrit Agterbosch: zijn vrouw en kinderen...

Kerstverhalen route in Huize Friso

Voor de eerste keer werd er in Huize Friso aan de Buitenhof ...

Top 2000 stembus met DJ's in Almelo

DJ’s Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes van Radio2 ...

Concert in kerstsfeer in de Basiliek

Sinterklaas is net achter de rug en inmiddels zijn de repeti...

Almelo breidt proef met afvalcamera’s uit

In juni dit jaar startte in Almelo een proef met cameratoezi...

Grote Kerk heeft zijn uurwerk terug

Drie maanden lang waren de uurwerkplaten met de wijzers verd...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo