Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliotheek, het Stadsmuseum en Almelo Sociaal, worden gefaseerd uitgevoerd. Dat is het resultaat van een amendement dat de (coalitie) partijen van CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen en ChristenUnie hebben ingediend tijdens de algemene beschouwingen van donderdag. Deze werden gehouden met het oog op de programmabegroting 2021, met een doorkijk naar de meerjarenbegroting 2021 - 2024.

Tekst gaat verder onder de video

Burgemeester Gerritsen over de begrotingsbehandeling


Het amendement is mede ondertekend door de Fractie Weinreder en Democraten.Nu en kreeg een ruime meerderheid in de raad: van de 33 aanwezige raadsleden stemden 29 voor en 4 tegen.

Bieb
Het bestuur en de directeur van de bibliotheek hebben in gesprekken met zowel fracties als ambtelijk en bestuurlijk aangegeven dat een bezuiniging op de budgetsubsidie van 100.000 euro in 2021 en 200.000 euro vanaf 2022 realiseerbaar is. Doordat in 2021 de helft van de voorgenomen bezuiniging hoeft te worden gerealiseerd krijgen het bestuur en de directeur meer tijd om de bezuiniging van 200.000 euro te realiseren door enerzijds de inkomsten te vergroten en anderzijds besparingen door te voeren.

Stadsmuseum
De bezuiniging op de budgetsubsidie van het Stadsmuseum Almelo bedraagt voor het jaar 2021 15.000 euro, voor 2022 35.000 euro en voor 2023 en volgende jaren 50.000.

Het bestuur van het Stadsmuseum heeft in gesprekken met fracties aangegeven dat de voorgenomen bezuiniging te vroeg komt en dat zij meer tijd nodig hebben om hierop te anticiperen. Het bestuur heeft aangegeven dat zij verder willen professionaliseren en tevens actief bezig gaan om gelden uit fondsen aan te trekken. Daarbij komt dat het in ‘coronatijd’ niet eenvoudig is om gelden uit fondsen aan te trekken. Door het bestuur van het Stadsmuseum meer tijd te gunnen om bezuinigingen door te voeren en de inkomsten te vergroten wordt er toekomstperspectief geboden aan het enige gecertificeerde museum in Almelo.

Almelo Sociaal
De bezuiniging op de budgetsubsidie van Almelo Sociaal bedraagt voor het jaar 2021 en volgende jaren 15.000 euro. Er zijn de afgelopen jaren door Almelo Sociaal al bezuinigingen ingeboekt. De nieuwe bezuiniging van 25.000 euro brengt de uitvoering van de taken individuele cliëntondersteuning en collectieve belangenbehartiging (cliëntparticipatie) in gevaar. Daarom verlaagt het college deze bezuiniging met 10.000 euro. Het te bezuinigen bedrag kan onder meer gevonden worden door te besparen op bijvoorbeeld de kosten van de bedrijfsvoering, communicatie en/of (het niet verhogen van) vrijwilligersvergoedingen.

De overige voorgenomen bezuinigingen op budgetsubsidies blijven intact waarbij het college wel wordt verzocht om met de betreffende organisatie in goed overleg te blijven en indien lopen het jaar blijkt dat de bezuinigingen niet volledig of tijdig kunnen worden gerealiseerd hierover de raad te informeren en in gesprek te gaan.

Een voorstel van de oppositiepartijen om de maatschappelijke en culturele instellingen volgend jaar met 60% te korten, kreeg geen meerderheid en werd derhalve niet aangenomen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

13 koopappartementen in gat van Talamini

Er komen dertien koopappartementen in het zogenaamde gat van...

Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliot...

Afvalscheiding bij veel partijen populair

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting...

Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de e...

Patricia Pol wil gratis zwemmen minima [Update]

Update: Het is Patricia Pol gelukt om een meerderheid van de...

Deze week besluit over uw centen

De begroting voor 2021 is het onderwerp van gesprek in de ge...

Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke j...

Zijn naam wordt genoemd in Utrecht

Arjen Gerritsen wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor d...

Ruim miljoen bezuinigingen [video]

Van Sportbedrijf tot Kaliber Kunstenschool en van Voedselban...

Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt...

van Rees: Bibliotheek gaat niet dicht

Jan Martin van Rees, wethouder van cultuur, zegt in een inte...

Toekomst openbare bibliotheek onzeker

De toekomst van de openbare bibliotheek Almelo is nog steeds...

Komt er een diep buitenbad in Almelo of niet?

Krijgt Almelo een diep buitenbad of niet? Deze kwestie houdt...

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo