Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

Donderdag 12 november 2020
De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliotheek, het Stadsmuseum en Almelo Sociaal, worden gefaseerd uitgevoerd. Dat is het resultaat van een amendement dat de (coalitie) partijen van CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen en ChristenUnie hebben ingediend tijdens de algemene beschouwingen van donderdag. Deze werden gehouden met het oog op de programmabegroting 2021, met een doorkijk naar de meerjarenbegroting 2021 - 2024.

Tekst gaat verder onder de video

Burgemeester Gerritsen over de begrotingsbehandeling


Het amendement is mede ondertekend door de Fractie Weinreder en Democraten.Nu en kreeg een ruime meerderheid in de raad: van de 33 aanwezige raadsleden stemden 29 voor en 4 tegen.

Bieb
Het bestuur en de directeur van de bibliotheek hebben in gesprekken met zowel fracties als ambtelijk en bestuurlijk aangegeven dat een bezuiniging op de budgetsubsidie van 100.000 euro in 2021 en 200.000 euro vanaf 2022 realiseerbaar is. Doordat in 2021 de helft van de voorgenomen bezuiniging hoeft te worden gerealiseerd krijgen het bestuur en de directeur meer tijd om de bezuiniging van 200.000 euro te realiseren door enerzijds de inkomsten te vergroten en anderzijds besparingen door te voeren.

Stadsmuseum
De bezuiniging op de budgetsubsidie van het Stadsmuseum Almelo bedraagt voor het jaar 2021 15.000 euro, voor 2022 35.000 euro en voor 2023 en volgende jaren 50.000.

Het bestuur van het Stadsmuseum heeft in gesprekken met fracties aangegeven dat de voorgenomen bezuiniging te vroeg komt en dat zij meer tijd nodig hebben om hierop te anticiperen. Het bestuur heeft aangegeven dat zij verder willen professionaliseren en tevens actief bezig gaan om gelden uit fondsen aan te trekken. Daarbij komt dat het in ‘coronatijd’ niet eenvoudig is om gelden uit fondsen aan te trekken. Door het bestuur van het Stadsmuseum meer tijd te gunnen om bezuinigingen door te voeren en de inkomsten te vergroten wordt er toekomstperspectief geboden aan het enige gecertificeerde museum in Almelo.

Almelo Sociaal
De bezuiniging op de budgetsubsidie van Almelo Sociaal bedraagt voor het jaar 2021 en volgende jaren 15.000 euro. Er zijn de afgelopen jaren door Almelo Sociaal al bezuinigingen ingeboekt. De nieuwe bezuiniging van 25.000 euro brengt de uitvoering van de taken individuele cliëntondersteuning en collectieve belangenbehartiging (cliëntparticipatie) in gevaar. Daarom verlaagt het college deze bezuiniging met 10.000 euro. Het te bezuinigen bedrag kan onder meer gevonden worden door te besparen op bijvoorbeeld de kosten van de bedrijfsvoering, communicatie en/of (het niet verhogen van) vrijwilligersvergoedingen.

De overige voorgenomen bezuinigingen op budgetsubsidies blijven intact waarbij het college wel wordt verzocht om met de betreffende organisatie in goed overleg te blijven en indien lopen het jaar blijkt dat de bezuinigingen niet volledig of tijdig kunnen worden gerealiseerd hierover de raad te informeren en in gesprek te gaan.

Een voorstel van de oppositiepartijen om de maatschappelijke en culturele instellingen volgend jaar met 60% te korten, kreeg geen meerderheid en werd derhalve niet aangenomen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Extra politiek beraad over stijgende prijzen

Er komt een extra politiek beraad over de lokale gevolgen va...

Kleine partijen sceptisch over coalitieakkoord

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen werd besproken in de geme...

Beëdiging nieuwe raadsgriffier Hans Scherpenzeel

Na 6 jaar werkzaam geweest te zijn als raadsgriffier in Sch...

Middelkamp alsnog toegelaten tot raad [video]

Marcel Middelkamp (bij de gemeenteraadsverkiezing van 16 maa...

Marcel Middelkamp wel gekozen toch geen zetel

De nummer twee van partij Vrij Almelo wordt niet toegelaten ...

De Graaf, Vos en Van Helvert informateurs in Almelo

De partijen VVD, Lokaal Almelo Samen en CDA hebben respectie...

4 jaar, 4 wethouders een terugblik

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen spraken we de vier we...

Gemeenteraadsverkiezing: TV debat 2

Alle politieke partijen deden mee aan het tweede verkiezings...

Gemeenteraadsverkiezing: TV debat 1

Alle politieke partijen deden mee aan het eerste van twee ve...

Europarlementariër Tom Berendsen bezocht Almelo

Op uitnodiging van het CDA Almelo, heeft Europarlementariër...

Arjen Maathuis beste bestuurder van Twente 2021

Wethouder Arjen Maathuis van Almelo (VVD) is volgens het ona...

Terugkijken en vooruitblikken met Arjen Gerritsen

Burgemeester Arjen Gerritsen kijkt in een interview met Aavi...

Robin Gelici verlaat Almelose CDA fractie

Robin Gelici, gemeenteraadslid voor het CDA in Almelo, heeft...

Wiertz opnieuw lijsttrekker D66

Jeroen Wiertz is opnieuw aangewezen als lijsttrekker voor D6...

Gebrek aan juridische kennis kost gemeente veel geld

De Almelose Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgebra...

Jorien Geerdink gekozen tot lijsttrekker PvdA

Jorien Geerdink is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeente...

Raadsvragen over Grotestraat Noord

Bert Hümmels, fractievoorzitter van Leefbaar Almelo, heeft ...

VVD grootste partij in Almelo

De VVD van Mark Rutte is bij de Tweede Kamerverkiezingen van...

Burgemeester Gerritsen over de verkiezing

Burgemeester Arjen Gerritsen verwacht geen problemen tijdens...

230 afgekeurde briefstemmen gaan toch mee

Ongeveer 4500 briefstemmen van 70-plussers zijn er tot woens...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo