Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

Dinsdag 10 november 2020
De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen (dinsdag). Het echte vuurwerk wordt waarschijnlijk donderdag verwacht wanneer het college op hoofdlijnen reactie geeft op de algemene beschouwingen, amendementen en moties en eventueel alternatieven aanreikt.

Bezuinigingen
De verschillende partijen vonden van alles over de meerjarenbegroting en mochten ieder 8 minuten commentaar geven, daarbij al of niet geïnterrumpeerd door de voorzitters van andere fracties. Er waren fractievoorzitters die specifiek op de bezuinigingen in gingen. Zo zei Irene ten Seldam van het CDA: “De systematiek van subsidies is echt aan verbouwing toe”. Jan Hammink van LAS nam het woord namens zijn door ziekte afwezige fractievoorzitter Louis Kampman en stelde voor om de bezuinigingen op het Stadsmuseum “getemporiseerd” te laten plaatsvinden. Patricia Pol van Forum voor Rechts stelde onomwonden dat het college van burgemeesters en wethouders bij de bezuinigingen “als een olifant door de porseleinkast” ging. Maar diezelfde Pol pleitte er ook voor dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen gratis gebruik moeten kunnen maken van het zwembad. En Arjan de Vries van de PvdA zei ronduit: “Dit is stenen stapelen in plaats van sociale cohesie”.

Tekst gaat verder onder de video
CDA-er Ton Trienen over de begrotingsbehandeling 2021


Kliko’s, megawindturbines en blokkendozen
De kleinere partijen kwamen met hun eigen stokpaardjes. Fred Gerritsen van Democraten.Nu haalde een aantal rapporten aan waarin stond dat de plastic kliko “klauwen” met geld kost. “Schaf die oranje bak nou af”, zo stelde hij. Hans Buitenweg van GroenLinks haalde een uitzending van Zembla aan en zei over de blokkendozen op het XL Business Park het volgende: “Blokkendozen, ze vreten een heleboel ruimte, maar creëren heel weinig werkgelegenheid”. Sebastiaan Stöteler van de Partij voor de Vrijheid merkte op dat al het groen rondom Almelo onnodig werd opgeofferd aan megawindturbines die allerlei klachten bij burgers veroorzaken.

Panorama’s
Jemy Pauwels van de VVD schetste de nodige vergezichten over Almelo: “De wijken van Almelo moeten ook verder geherstructureerd worden”. Wouter Teeuw van de ChristenUnie benadrukte nog eens de visie van zijn fractie op Almelo. “Welke stad willen we zijn? En wat is dat dan?” Daarbij kwam hij tot de uitspraak dat Almelo geen groot dorp moet willen zijn, maar 'stijl, status en stedelijkheid', zo benadrukte Teeuw. De eerder genoemde Fred Gerritsen ontpopte zich als visionair: “We moeten een nieuw DNA van Almelo ontwikkelen”. Jeroen Wiertz van D66 vond iets anders belangrijk: “Het college gaat te veel uit van een sluitende begroting. Maar wij vinden dat je eerst een visie moet ontwikkelen, daarna volgen de cijfers”. En Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo deelde een aantal complimentjes uit aan het college, maar was ook kritisch: “Het college zou meer aandacht moeten hebben voor het betrekken van burgers bij het bestuur”. Uğur Çete van Lijst Çete wilde drie moties van wantrouwen indienen, maar trok deze ook meteen weer in. Daarnaast wilde hij dat niet alleen de kleine, maar ook de grote zorgaanbieders moesten worden aangepakt.

Details
Er waren ook fractievoorzitters die inzoomden op details. Bert Hümmels van Leefbaar Almelo sprak over het nieuwe zwembad. “Wat wensen de gebruikers van het zwembad en wat kunnen we betalen? Daarin moeten we keuzes maken”. Hans Teunis van de SP stelde de vraag: “Sneuvelt Huttenland of mag Avedan de bezuiniging zelf nog invullen?”

Belang
Donderdag worden ook de definitieve moties en amendementen van de verschillende partijen in stemming gebracht. Het accent ligt daarbij ongetwijfeld op de door het college aangekondigde bezuinigingen op de bibliotheek, het Stadsmuseum, Almelo Sociaal, Kaliber Kunstenschool en Welzijnsorganisatie Avedan. De grote vraag blijft dan of en in hoeverre de partijen (raad en college) elkaar donderdag tegemoet willen komen, in het belang van Almelo.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Extra politiek beraad over stijgende prijzen

Er komt een extra politiek beraad over de lokale gevolgen va...

Kleine partijen sceptisch over coalitieakkoord

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen werd besproken in de geme...

Beëdiging nieuwe raadsgriffier Hans Scherpenzeel

Na 6 jaar werkzaam geweest te zijn als raadsgriffier in Sch...

Middelkamp alsnog toegelaten tot raad [video]

Marcel Middelkamp (bij de gemeenteraadsverkiezing van 16 maa...

Marcel Middelkamp wel gekozen toch geen zetel

De nummer twee van partij Vrij Almelo wordt niet toegelaten ...

De Graaf, Vos en Van Helvert informateurs in Almelo

De partijen VVD, Lokaal Almelo Samen en CDA hebben respectie...

4 jaar, 4 wethouders een terugblik

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen spraken we de vier we...

Gemeenteraadsverkiezing: TV debat 2

Alle politieke partijen deden mee aan het tweede verkiezings...

Gemeenteraadsverkiezing: TV debat 1

Alle politieke partijen deden mee aan het eerste van twee ve...

Europarlementariër Tom Berendsen bezocht Almelo

Op uitnodiging van het CDA Almelo, heeft Europarlementariër...

Arjen Maathuis beste bestuurder van Twente 2021

Wethouder Arjen Maathuis van Almelo (VVD) is volgens het ona...

Terugkijken en vooruitblikken met Arjen Gerritsen

Burgemeester Arjen Gerritsen kijkt in een interview met Aavi...

Robin Gelici verlaat Almelose CDA fractie

Robin Gelici, gemeenteraadslid voor het CDA in Almelo, heeft...

Wiertz opnieuw lijsttrekker D66

Jeroen Wiertz is opnieuw aangewezen als lijsttrekker voor D6...

Gebrek aan juridische kennis kost gemeente veel geld

De Almelose Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgebra...

Jorien Geerdink gekozen tot lijsttrekker PvdA

Jorien Geerdink is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeente...

Raadsvragen over Grotestraat Noord

Bert Hümmels, fractievoorzitter van Leefbaar Almelo, heeft ...

VVD grootste partij in Almelo

De VVD van Mark Rutte is bij de Tweede Kamerverkiezingen van...

Burgemeester Gerritsen over de verkiezing

Burgemeester Arjen Gerritsen verwacht geen problemen tijdens...

230 afgekeurde briefstemmen gaan toch mee

Ongeveer 4500 briefstemmen van 70-plussers zijn er tot woens...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo