Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen (dinsdag). Het echte vuurwerk wordt waarschijnlijk donderdag verwacht wanneer het college op hoofdlijnen reactie geeft op de algemene beschouwingen, amendementen en moties en eventueel alternatieven aanreikt.

Bezuinigingen
De verschillende partijen vonden van alles over de meerjarenbegroting en mochten ieder 8 minuten commentaar geven, daarbij al of niet geïnterrumpeerd door de voorzitters van andere fracties. Er waren fractievoorzitters die specifiek op de bezuinigingen in gingen. Zo zei Irene ten Seldam van het CDA: “De systematiek van subsidies is echt aan verbouwing toe”. Jan Hammink van LAS nam het woord namens zijn door ziekte afwezige fractievoorzitter Louis Kampman en stelde voor om de bezuinigingen op het Stadsmuseum “getemporiseerd” te laten plaatsvinden. Patricia Pol van Forum voor Rechts stelde onomwonden dat het college van burgemeesters en wethouders bij de bezuinigingen “als een olifant door de porseleinkast” ging. Maar diezelfde Pol pleitte er ook voor dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen gratis gebruik moeten kunnen maken van het zwembad. En Arjan de Vries van de PvdA zei ronduit: “Dit is stenen stapelen in plaats van sociale cohesie”.

Tekst gaat verder onder de video
CDA-er Ton Trienen over de begrotingsbehandeling 2021


Kliko’s, megawindturbines en blokkendozen
De kleinere partijen kwamen met hun eigen stokpaardjes. Fred Gerritsen van Democraten.Nu haalde een aantal rapporten aan waarin stond dat de plastic kliko “klauwen” met geld kost. “Schaf die oranje bak nou af”, zo stelde hij. Hans Buitenweg van GroenLinks haalde een uitzending van Zembla aan en zei over de blokkendozen op het XL Business Park het volgende: “Blokkendozen, ze vreten een heleboel ruimte, maar creëren heel weinig werkgelegenheid”. Sebastiaan Stöteler van de Partij voor de Vrijheid merkte op dat al het groen rondom Almelo onnodig werd opgeofferd aan megawindturbines die allerlei klachten bij burgers veroorzaken.

Panorama’s
Jemy Pauwels van de VVD schetste de nodige vergezichten over Almelo: “De wijken van Almelo moeten ook verder geherstructureerd worden”. Wouter Teeuw van de ChristenUnie benadrukte nog eens de visie van zijn fractie op Almelo. “Welke stad willen we zijn? En wat is dat dan?” Daarbij kwam hij tot de uitspraak dat Almelo geen groot dorp moet willen zijn, maar 'stijl, status en stedelijkheid', zo benadrukte Teeuw. De eerder genoemde Fred Gerritsen ontpopte zich als visionair: “We moeten een nieuw DNA van Almelo ontwikkelen”. Jeroen Wiertz van D66 vond iets anders belangrijk: “Het college gaat te veel uit van een sluitende begroting. Maar wij vinden dat je eerst een visie moet ontwikkelen, daarna volgen de cijfers”. En Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo deelde een aantal complimentjes uit aan het college, maar was ook kritisch: “Het college zou meer aandacht moeten hebben voor het betrekken van burgers bij het bestuur”. Uğur Çete van Lijst Çete wilde drie moties van wantrouwen indienen, maar trok deze ook meteen weer in. Daarnaast wilde hij dat niet alleen de kleine, maar ook de grote zorgaanbieders moesten worden aangepakt.

Details
Er waren ook fractievoorzitters die inzoomden op details. Bert Hümmels van Leefbaar Almelo sprak over het nieuwe zwembad. “Wat wensen de gebruikers van het zwembad en wat kunnen we betalen? Daarin moeten we keuzes maken”. Hans Teunis van de SP stelde de vraag: “Sneuvelt Huttenland of mag Avedan de bezuiniging zelf nog invullen?”

Belang
Donderdag worden ook de definitieve moties en amendementen van de verschillende partijen in stemming gebracht. Het accent ligt daarbij ongetwijfeld op de door het college aangekondigde bezuinigingen op de bibliotheek, het Stadsmuseum, Almelo Sociaal, Kaliber Kunstenschool en Welzijnsorganisatie Avedan. De grote vraag blijft dan of en in hoeverre de partijen (raad en college) elkaar donderdag tegemoet willen komen, in het belang van Almelo.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

13 koopappartementen in gat van Talamini

Er komen dertien koopappartementen in het zogenaamde gat van...

Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliot...

Afvalscheiding bij veel partijen populair

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting...

Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de e...

Patricia Pol wil gratis zwemmen minima [Update]

Update: Het is Patricia Pol gelukt om een meerderheid van de...

Deze week besluit over uw centen

De begroting voor 2021 is het onderwerp van gesprek in de ge...

Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke j...

Zijn naam wordt genoemd in Utrecht

Arjen Gerritsen wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor d...

Ruim miljoen bezuinigingen [video]

Van Sportbedrijf tot Kaliber Kunstenschool en van Voedselban...

Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt...

van Rees: Bibliotheek gaat niet dicht

Jan Martin van Rees, wethouder van cultuur, zegt in een inte...

Toekomst openbare bibliotheek onzeker

De toekomst van de openbare bibliotheek Almelo is nog steeds...

Komt er een diep buitenbad in Almelo of niet?

Krijgt Almelo een diep buitenbad of niet? Deze kwestie houdt...

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo