Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van het CDA, CDJA Overijssel geworden. Dit hebben de leden tijdens de ledenvergadering van 30 oktober besloten. De vicefractievoorzitter van het CDA in Almelo neemt de taken over van Marc Smellink uit Rossum.

Wind was het afgelopen jaar adviseur van de jonge christendemocraten in Overijssel. ‘Met mijn ervaring in de politiek hoop ik een bijdrage te mogen leveren. Ik wil verder bouwen aan een actieve en gezellige politieke jongerenvereniging’, stelt Wind.

Naast haar politieke werkzaamheden is ze juridisch adviseur in het gezondheidsrecht. ‘In de provincie en gemeenten zijn veel CDA-jongeren actief. Een sterke positie voor jongeren is niet altijd vanzelfsprekend’, constateert Wind. We gaan ons actiever inzetten om jongeren te enthousiasmeren en werven voor de politiek’.

Het CDJA houdt zich actief bezig met voorlichting, inhoudelijke activiteiten en politiek op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Het CDJA zet vaak onderwerpen op de agenda die volgens hen beter kunnen. In Overijssel hebben zij vele jonge gemeenteraadsleden en een jongere in de Provinciale Staten.

Naast Dorien Wind zijn drie bestuursleden herkozen. Emma van der Heijden (Epe) is secretaris, Laura Mak (Hellendoorn) is penningmeester en Marc Smellink (Dinkelland) is vicevoorzitter. Het bestuur heeft helaas afscheid moeten nemen van Annemiek Wassink.

‘Ben je jong en geïnteresseerd in politiek? Pak deze kans om politieke ideeën werkelijkheid te maken’, zo meldt Dorien Wind.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

13 koopappartementen in gat van Talamini

Er komen dertien koopappartementen in het zogenaamde gat van...

Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliot...

Afvalscheiding bij veel partijen populair

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting...

Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de e...

Patricia Pol wil gratis zwemmen minima [Update]

Update: Het is Patricia Pol gelukt om een meerderheid van de...

Deze week besluit over uw centen

De begroting voor 2021 is het onderwerp van gesprek in de ge...

Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke j...

Zijn naam wordt genoemd in Utrecht

Arjen Gerritsen wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor d...

Ruim miljoen bezuinigingen [video]

Van Sportbedrijf tot Kaliber Kunstenschool en van Voedselban...

Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt...

van Rees: Bibliotheek gaat niet dicht

Jan Martin van Rees, wethouder van cultuur, zegt in een inte...

Toekomst openbare bibliotheek onzeker

De toekomst van de openbare bibliotheek Almelo is nog steeds...

Komt er een diep buitenbad in Almelo of niet?

Krijgt Almelo een diep buitenbad of niet? Deze kwestie houdt...

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo