Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt te raken. In plaats daarvan wil de gemeente een 'waarderingssubsidie' verstrekken van € 5.000. Voorzitter Henny Ganseman ziet daarom de continuïteit van de Voedselbank somber in.

Anticiperen op economische coronagevolgen
Het aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de Voedselbank is ook dit jaar weer gestegen en zal gezien de economische coronagevolgen alleen maar verder stijgen. Met de door de budgetsubsidie verkregen reserve anticipeert de Voedselbank op deze stijging. Dit jaar zijn er ruim tweehonderd gezinnen afhankelijk zijn van de steun. Ganseman verwacht dat het er op termijn driehonderd zullen zijn. Op papier lijkt er genoeg reserve te zijn, maar wanneer die moet worden aangesproken is het uitstel van executie en zal de Voedselbank t.z.t. failliet gaan.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Wethouder Maathuis geeft aan dat er grote waardering is voor het werk, maar dat de regels niet anders zijn dan voor andere organisaties als het gaat om reservevorming en subsidies. "Gelijke monniken, gelijke kappen" laat hij weten. Voorzitter Ganseman legt in het interview uit waarom hij aandringt op een heroverweging van het besluit van de gemeente.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

13 koopappartementen in gat van Talamini

Er komen dertien koopappartementen in het zogenaamde gat van...

Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliot...

Afvalscheiding bij veel partijen populair

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting...

Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de e...

Patricia Pol wil gratis zwemmen minima [Update]

Update: Het is Patricia Pol gelukt om een meerderheid van de...

Deze week besluit over uw centen

De begroting voor 2021 is het onderwerp van gesprek in de ge...

Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke j...

Zijn naam wordt genoemd in Utrecht

Arjen Gerritsen wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor d...

Ruim miljoen bezuinigingen [video]

Van Sportbedrijf tot Kaliber Kunstenschool en van Voedselban...

Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt...

van Rees: Bibliotheek gaat niet dicht

Jan Martin van Rees, wethouder van cultuur, zegt in een inte...

Toekomst openbare bibliotheek onzeker

De toekomst van de openbare bibliotheek Almelo is nog steeds...

Komt er een diep buitenbad in Almelo of niet?

Krijgt Almelo een diep buitenbad of niet? Deze kwestie houdt...

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo