Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudejaarsdag in Almelo op een andere en vooral veilige manier vorm krijgt. Ze vragen het college van B & W daarom om andere mogelijkheden te onderzoeken voor het afsteken van vuurwerk.

Meer schade
De beide fracties constateren dat er afgelopen jaar weer sprake was van meer incidenten, meer vuurwerkslachtoffers en meer geweld tegen hulpverleners en dat er zelfs mensen om het leven zijn gekomen. Maar zij constateren ook dat het afsteken van (zwaar) vuurwerk, vooral in de avond en nachtelijke uren, het gehele jaar plaatsvindt en voor overlast zorgt.

CDA en ChristenUnie schrijven in de motie aan B & W dat het verbieden van het knalvuurwerk en de vuurpijlen door het kabinet een eerste stap is in de goede richting en dat het beperken van de vuurwerkverkoop tot alleen op 31 december bijdraagt aan het verminderen van de overlast.

Feestelijk
Oud en Nieuw moet volgens het CDA en ChristenUnie voor iedereen feestelijk zijn en dan is het van belang dat de openbare orde en veiligheid kunnen worden gehandhaafd. Vuurwerkvrije zones in de stad zijn volgens de fracties geen oplossing omdat dat moeilijk handhaafbaar is en de verkoop van consumentenvuurwerk wettelijk is toegestaan.

Volgens de beide partijen zijn er voor de vuurwerktraditie andere alternatieven mogelijk zoals drones en dit is dan ook een mooie uitdaging voor de gemeente Almelo om samen met de High Tech Academy als één van de eerste gemeenten in Nederland bij de jaarwisseling 2020 / 2021 een droneshow te organiseren. De gemeente kan zelf een vuurwerkshow organiseren of dit op wijk- of buurtniveau laten organiseren door verenigingen in het kader van eigen initiatief, saamhorigheid en gezelligheid.

De beide partijen willen dat de gemeente Almelo ook aan het Kabinet en de Tweede Kamer kenbaar maakt dat het huidige vuurwerkbeleid maatschappelijk niet langer verantwoord is en vraagt om een verbod op consumentenvuurwerk of ten minste een beperking van consumentenvuurwerk.

Uiterlijk 1 juli
CDA en ChristenUnie willen graag dat de gemeenteraad uiterlijk voor 1 juli 2020 geïnformeerd wordt over de alternatieve mogelijkheden zoals de partijen in de motie vragen.

De motie komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 januari.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Ook burgemeester Gerritsen richt zich tot de stad

In navolging van vele collega's heeft ook burgemeester Arjen...

Coronamaatregelen ook bij gemeentebestuur

De maatregelen die landelijk zijn genomen ten aanzien van he...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...

We zijn weer met ietsje meer

Het nieuwe jaar is ook de tijd van lijstjes. Zo publiceerde ...

Terugblik op turbulent politiek jaar

Drie plaatselijke politici blikken terug op een jaar in de A...

Irene ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

De fractie van het CDA Almelo heeft maandag tijdens de fract...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo