Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een omvang van ongeveer 500 vierkante meter. Dat stellen Burgemeester en Wethouders in een informatieve brief aan de gemeenteraad.

Kleiner
Deze belangstelling geldt voor vak 3 binnen de locatie Almelo NoordOost. B & W stellen daarom voor om in dit vak de kavels te verkleinen waarbij er kavels kunnen worden aangeboden met een oppervlakte van ongeveer 500 tot 700 vierkante meter voor uitsluitend de realisatie van vrijstaande woningen.

Betere aansluiting
Met deze herverkaveling verwachten B & W beter aan te sluiten bij de vraag vanuit de woningmarkt. De nu voorliggende herverkaveling van vak 3 biedt de mogelijkheid om 59 bouwkavels voor vrijstaande woningen uit te geven. Omdat het geldend bestemmingsplan slechts de mogelijkheid biedt om in dit vak maximaal 51 bouwkavels uit te geven moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan hiervoor in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage gelegd.

Incidenteel
Voor de nog beschikbare kavels in vak 10 geldt dat het adverteren en op de website aanbieden van kavels met een oppervlakte boven de ca. 1200 vierkante meter tot nu toe slechts incidenteel heeft geleid tot verkoop van deze grotere kavels. Om de verkoop van deze kavels te stimuleren worden naast de al bestaande activiteiten (website en advertenties in de media) extra activiteiten ontplooid.

Burgemeester en wethouders bereiden ook een voorstel voor voor het op de markt brengen van vak 4, met een eveneens aantrekkelijke verkaveling en voor een ander woonsegment. Dit gezien de toegenomen vraag in de woningmarkt. Een voorstel in die richting kan de raad binnenkort tegemoet zien, zo stellen B & W in de brief die ze ter informatie naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Ook burgemeester Gerritsen richt zich tot de stad

In navolging van vele collega's heeft ook burgemeester Arjen...

Coronamaatregelen ook bij gemeentebestuur

De maatregelen die landelijk zijn genomen ten aanzien van he...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...

We zijn weer met ietsje meer

Het nieuwe jaar is ook de tijd van lijstjes. Zo publiceerde ...

Terugblik op turbulent politiek jaar

Drie plaatselijke politici blikken terug op een jaar in de A...

Irene ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

De fractie van het CDA Almelo heeft maandag tijdens de fract...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo