Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een omvang van ongeveer 500 vierkante meter. Dat stellen Burgemeester en Wethouders in een informatieve brief aan de gemeenteraad.

Kleiner
Deze belangstelling geldt voor vak 3 binnen de locatie Almelo NoordOost. B & W stellen daarom voor om in dit vak de kavels te verkleinen waarbij er kavels kunnen worden aangeboden met een oppervlakte van ongeveer 500 tot 700 vierkante meter voor uitsluitend de realisatie van vrijstaande woningen.

Betere aansluiting
Met deze herverkaveling verwachten B & W beter aan te sluiten bij de vraag vanuit de woningmarkt. De nu voorliggende herverkaveling van vak 3 biedt de mogelijkheid om 59 bouwkavels voor vrijstaande woningen uit te geven. Omdat het geldend bestemmingsplan slechts de mogelijkheid biedt om in dit vak maximaal 51 bouwkavels uit te geven moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan hiervoor in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage gelegd.

Incidenteel
Voor de nog beschikbare kavels in vak 10 geldt dat het adverteren en op de website aanbieden van kavels met een oppervlakte boven de ca. 1200 vierkante meter tot nu toe slechts incidenteel heeft geleid tot verkoop van deze grotere kavels. Om de verkoop van deze kavels te stimuleren worden naast de al bestaande activiteiten (website en advertenties in de media) extra activiteiten ontplooid.

Burgemeester en wethouders bereiden ook een voorstel voor voor het op de markt brengen van vak 4, met een eveneens aantrekkelijke verkaveling en voor een ander woonsegment. Dit gezien de toegenomen vraag in de woningmarkt. Een voorstel in die richting kan de raad binnenkort tegemoet zien, zo stellen B & W in de brief die ze ter informatie naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...

Demonstreren vóór de cultuur tégen bezuiniging

Voorafgaand aan het politiek overleg van dinsdagavond 19:15...

Stadsmuseum in bestaan bedreigd

Almelo mist kansen als het Stadsmuseum ten onder zou gaan do...

Korten op Almelo Sociaal is korten op werk

Almelo Sociaal doet werk op het sociale vlak dat gemeenten v...

Langius over de financiële gevolgen corona

Hij maakte een mooie begroting, er was zelfs geld over, maar...

Dramatische gevolgen voor bibliotheek

Het voortbestaan van de bibliotheek als basisvoorziening kan...

Bezuinigingen op anti- discriminatie

Kan dat nog in deze tijd? Dat vraagt Carla van Dijk, directe...

Zielman van centrum naar rechts

Wat dreef Marcel Zielman in de armen van Democraten.Nu? Waar...

Zielman (CDA) stapt over naar Democraten.Nu

Marcel Zielman heeft besloten om het CDA in Almelo te verlat...

Ook burgemeester Gerritsen richt zich tot de stad

In navolging van vele collega's heeft ook burgemeester Arjen...

Coronamaatregelen ook bij gemeentebestuur

De maatregelen die landelijk zijn genomen ten aanzien van he...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo