Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mierlo (Energietransitie) tijdens de gemeenteraadsvergadering weten wat er tijdens het bestuurlijk overleg van de Regionale Energie Strategie (RES) wordt besproken.

Verkennend
Van Mierlo antwoordde dat dan de kansen voor duurzame energieopwekking in de bebouwde omgeving aan de orde komen. Maar ook wat de bijdrage van Twente kan zijn aan de energietransitie. De bijeenkomst heeft volgens hem een verkennend karakter.

De Twentse gemeenten hebben volgens de wethouder een gezamenlijk bijdrage te leveren aan de Twentse energiedoelstellingen. Daarbij is het mogelijk dat de ene gemeente een groter aandeel heeft dan een andere. Almelo heeft volgens van Mierlo al een goede stap gezet: het zonnepark Aadijk is inmiddels gerealiseerd en ook wordt op termijn de straatverlichting voorzien van LED lampen.

Betaalbaar
Mevrouw Pol (Forum voor Rechts) vroeg zich af of er ook wordt gedacht aan inwoners die nu al moeite hebben hun energienota te voldoen. "Tienduizend huishoudens krijgen de kans om energie te betrekken van het zonnepark Aadijk en kunnen zodoende uitkomen met een lagere energierekening", aldus van Mierlo. Daarbij gaf hij een schot voor de boeg. De wethouder stelde dat de Almelose wijken in de toekomst nadrukkelijk bij de energieplannen worden betrokken. Hij doelde daarmee ook op het aardgasvrij maken van de wijken na het jaar 2030 en wat daarvan de consequenties voor de bewoners zijn.

Van Mierlo antwoordde verder dat er in januari 2020 een politiek beraad komt over de energietransitie.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo