Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikbaar gesteld van 87.400 euro voor het nieuw te bouwen zwembad. Dat gebeurde in de raadsvergadering van dinsdag. Het college van B & W had een verzoek voor een krediet aan de raad voorgelegd die uiteindelijk instemde met het voorstel van B & W. Dertig raadsleden stemden voor, twee waren tegen.

Aantrekkelijk
Voorman Fred Gerritsen van Democraten.Nu stelde dat een nieuw zwembad Almelo weer aantrekkelijk maakt en dat een stad met goede voorzieningen mensen 'van alle kanten' aantrekt. "Een projektkrediet maakt Almelo in de toekomst weer zwembadbestendig", zo stelde Gerritsen.

Ton Trienen (CDA) vertelde over zijn jeugdervaringen met het zwembad en ging er vanuit dat de gebruikers van het nieuwe zwembad betrokken worden in de ontwerpfase.

Edith van den Ham (VVD) vroeg om een kostenraming met een 'realistische bovengrens' en stelde dat de gemeente zich geen financiële tegenvallers kan permitteren. Haar partij koos voor nieuwbouw vanwege de besparing op de exploitatiekosten vergeleken met die van het huidige zwembad. De besparing bedraagt ongeveer 500.000 euro per jaar. Wethouder Maathuis komt bij de raad terug met het totale kostenplaatje.

Bestaande omgeving
Met het krediet kunnen voorbereidende stappen worden gezet in het gehele bouwproces zodat er uiteindelijk een Definitief Ontwerp (DO) op tafel komt te liggen voor een nieuw te bouwen zwembad op het Sportpark. Dit ontwerp is inclusief de kostenraming voor de bouw van een duurzaam nieuw zwembad op de locatie Sportpark, in te passen in en af te stemmen op de bestaande gebouwde omgeving. Voor de buitenbaden dient een (ontwerp)keuze te worden gemaakt voor renovatie dan wel nieuwbouw op de zelfde plek dan wel elders gesitueerd op het Sportpark.

Sportpark
In het politiek beraad van juni 2019 steunden de meeste raadsleden het plan voor nieuwbouw van het zwembad in plaats van een grondige renovatie. Ze hebben echter toen geen duidelijke voorkeur uitgesproken voor een bepaalde locatie. Maar de keuze van de gemeente Wierden om in elk geval de komende tien jaar in te blijven zetten op exploitatie van hun eigen zwembad, maakt nieuwbouw bij Wendelgoor minder interessant. Dat was een optie. Aan de tweede optie, de locatie IISPA, kleeft daarnaast een aantal procedurele en kostennadelen (grondverwerving etc.). Dit heeft mede geleid tot de inzet van het college om tot nieuwbouw te komen op het Sportpark aan de Sluiskade Noordzijde. Daar zijn nu ook het zwembad, een sporthal en tennisbanen gehuisvest.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...

Demonstreren vóór de cultuur tégen bezuiniging

Voorafgaand aan het politiek overleg van dinsdagavond 19:15...

Stadsmuseum in bestaan bedreigd

Almelo mist kansen als het Stadsmuseum ten onder zou gaan do...

Korten op Almelo Sociaal is korten op werk

Almelo Sociaal doet werk op het sociale vlak dat gemeenten v...

Langius over de financiële gevolgen corona

Hij maakte een mooie begroting, er was zelfs geld over, maar...

Dramatische gevolgen voor bibliotheek

Het voortbestaan van de bibliotheek als basisvoorziening kan...

Bezuinigingen op anti- discriminatie

Kan dat nog in deze tijd? Dat vraagt Carla van Dijk, directe...

Zielman van centrum naar rechts

Wat dreef Marcel Zielman in de armen van Democraten.Nu? Waar...

Zielman (CDA) stapt over naar Democraten.Nu

Marcel Zielman heeft besloten om het CDA in Almelo te verlat...

Ook burgemeester Gerritsen richt zich tot de stad

In navolging van vele collega's heeft ook burgemeester Arjen...

Coronamaatregelen ook bij gemeentebestuur

De maatregelen die landelijk zijn genomen ten aanzien van he...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo