Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikbaar gesteld van 87.400 euro voor het nieuw te bouwen zwembad. Dat gebeurde in de raadsvergadering van dinsdag. Het college van B & W had een verzoek voor een krediet aan de raad voorgelegd die uiteindelijk instemde met het voorstel van B & W. Dertig raadsleden stemden voor, twee waren tegen.

Aantrekkelijk
Voorman Fred Gerritsen van Democraten.Nu stelde dat een nieuw zwembad Almelo weer aantrekkelijk maakt en dat een stad met goede voorzieningen mensen 'van alle kanten' aantrekt. "Een projektkrediet maakt Almelo in de toekomst weer zwembadbestendig", zo stelde Gerritsen.

Ton Trienen (CDA) vertelde over zijn jeugdervaringen met het zwembad en ging er vanuit dat de gebruikers van het nieuwe zwembad betrokken worden in de ontwerpfase.

Edith van den Ham (VVD) vroeg om een kostenraming met een 'realistische bovengrens' en stelde dat de gemeente zich geen financiële tegenvallers kan permitteren. Haar partij koos voor nieuwbouw vanwege de besparing op de exploitatiekosten vergeleken met die van het huidige zwembad. De besparing bedraagt ongeveer 500.000 euro per jaar. Wethouder Maathuis komt bij de raad terug met het totale kostenplaatje.

Bestaande omgeving
Met het krediet kunnen voorbereidende stappen worden gezet in het gehele bouwproces zodat er uiteindelijk een Definitief Ontwerp (DO) op tafel komt te liggen voor een nieuw te bouwen zwembad op het Sportpark. Dit ontwerp is inclusief de kostenraming voor de bouw van een duurzaam nieuw zwembad op de locatie Sportpark, in te passen in en af te stemmen op de bestaande gebouwde omgeving. Voor de buitenbaden dient een (ontwerp)keuze te worden gemaakt voor renovatie dan wel nieuwbouw op de zelfde plek dan wel elders gesitueerd op het Sportpark.

Sportpark
In het politiek beraad van juni 2019 steunden de meeste raadsleden het plan voor nieuwbouw van het zwembad in plaats van een grondige renovatie. Ze hebben echter toen geen duidelijke voorkeur uitgesproken voor een bepaalde locatie. Maar de keuze van de gemeente Wierden om in elk geval de komende tien jaar in te blijven zetten op exploitatie van hun eigen zwembad, maakt nieuwbouw bij Wendelgoor minder interessant. Dat was een optie. Aan de tweede optie, de locatie IISPA, kleeft daarnaast een aantal procedurele en kostennadelen (grondverwerving etc.). Dit heeft mede geleid tot de inzet van het college om tot nieuwbouw te komen op het Sportpark aan de Sluiskade Noordzijde. Daar zijn nu ook het zwembad, een sporthal en tennisbanen gehuisvest.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...

We zijn weer met ietsje meer

Het nieuwe jaar is ook de tijd van lijstjes. Zo publiceerde ...

Terugblik op turbulent politiek jaar

Drie plaatselijke politici blikken terug op een jaar in de A...

Irene ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

De fractie van het CDA Almelo heeft maandag tijdens de fract...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo