Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de verlichting in de openbare ruimte, waar mogelijk, van LED verlichting te voorzien.

Besparing
Almelo heeft daarom in maart 2019 besloten tot een technisch- en financieel-economisch haalbaarheidsonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de in totaal 11.344 armaturen in de periode 2020 tot en met 2023 omgezet kunnen worden naar LED. Daarmee wordt jaarlijks 98.289 euro op energie en 34.002 euro op onderhoud bespaard. De benodigde investering bedraagt 3.456.650 euro.

2020-2023
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er geen alternatieven zijn. LED is de enige reële mogelijkheid waarmee aanzienlijk op het energieverbruik van openbare verlichting kan worden bespaard. De gehele omschakeling vindt gefaseerd plaats in de periode 2020 tot en met 2023. Aannemers hebben namelijk onvoldoende capaciteit om de operatie in één keer uit te voeren. Bovendien kan een grootschalige vervanging niet in zeer korte tijd uitgevoerd worden.

Grijs, groen of mix
Met de LED verlichting zet Almelo een forse stap op het gebied van duurzaamheid zoals dat is vastgelegd in het coalitieakkoord en het programma Duurzaamheid. Het is nog niet zeker of de energie die voor alle straatverlichting noodzakelijk is, groen, grijs of gecombineerd is.

Het gehele plan is door de raad tijdens de raadsvergadering van dinsdag goedgekeurd.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...

Demonstreren vóór de cultuur tégen bezuiniging

Voorafgaand aan het politiek overleg van dinsdagavond 19:15...

Stadsmuseum in bestaan bedreigd

Almelo mist kansen als het Stadsmuseum ten onder zou gaan do...

Korten op Almelo Sociaal is korten op werk

Almelo Sociaal doet werk op het sociale vlak dat gemeenten v...

Langius over de financiële gevolgen corona

Hij maakte een mooie begroting, er was zelfs geld over, maar...

Dramatische gevolgen voor bibliotheek

Het voortbestaan van de bibliotheek als basisvoorziening kan...

Bezuinigingen op anti- discriminatie

Kan dat nog in deze tijd? Dat vraagt Carla van Dijk, directe...

Zielman van centrum naar rechts

Wat dreef Marcel Zielman in de armen van Democraten.Nu? Waar...

Zielman (CDA) stapt over naar Democraten.Nu

Marcel Zielman heeft besloten om het CDA in Almelo te verlat...

Ook burgemeester Gerritsen richt zich tot de stad

In navolging van vele collega's heeft ook burgemeester Arjen...

Coronamaatregelen ook bij gemeentebestuur

De maatregelen die landelijk zijn genomen ten aanzien van he...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo