Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de verlichting in de openbare ruimte, waar mogelijk, van LED verlichting te voorzien.

Besparing
Almelo heeft daarom in maart 2019 besloten tot een technisch- en financieel-economisch haalbaarheidsonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de in totaal 11.344 armaturen in de periode 2020 tot en met 2023 omgezet kunnen worden naar LED. Daarmee wordt jaarlijks 98.289 euro op energie en 34.002 euro op onderhoud bespaard. De benodigde investering bedraagt 3.456.650 euro.

2020-2023
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er geen alternatieven zijn. LED is de enige reële mogelijkheid waarmee aanzienlijk op het energieverbruik van openbare verlichting kan worden bespaard. De gehele omschakeling vindt gefaseerd plaats in de periode 2020 tot en met 2023. Aannemers hebben namelijk onvoldoende capaciteit om de operatie in één keer uit te voeren. Bovendien kan een grootschalige vervanging niet in zeer korte tijd uitgevoerd worden.

Grijs, groen of mix
Met de LED verlichting zet Almelo een forse stap op het gebied van duurzaamheid zoals dat is vastgelegd in het coalitieakkoord en het programma Duurzaamheid. Het is nog niet zeker of de energie die voor alle straatverlichting noodzakelijk is, groen, grijs of gecombineerd is.

Het gehele plan is door de raad tijdens de raadsvergadering van dinsdag goedgekeurd.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo