Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld voor de binnenstad van Almelo. Titel daarvan is 'Nieuwe tijden breken aan'.

Proef
Het college stelt in een brief aan de raad dat er daarom vanaf 15 november jongstleden een proef wordt gehouden met het toelaten van auto's in de binnenstad. Het gaat dan met name om de Grotestraat Noord. Het is lange tijd een onderwerp van gesprek geweest: wel of geen autoverkeer in dat gedeelte van de binnenstad?

Leegstand
In het verleden is er immers bewust, ook op verzoek van de ondernemers, een voetgangersgebied ontwikkeld in de binnenstad. Dit om het winkelend publiek rustig te kunnen laten winkelen. Toch roept de leegstand in dit deel van de stad de vraag op of het toelaten van autoverkeer kan bijdragen aan een vermindering daarvan. Dat verklaart ook de proef die voor een jaar geldt. Overigens is het al geruime tijd toegestaan dat fietsers gebruik maken van de gehele Grotestraat, van de Oranjestraat tot aan de Bornsestraat.

Afstemming
Het voordeel van een proef is dat de gemeente nog geen definitieve keuzes hoeft te maken en dat die proef ruimte geeft om te experimenteren: al doende leert men, zo schrijft het college in de brief aan de raad. Over de proef is afstemming geweest met de politie en de eigen controleurs van de gemeente.

Monitoring en evaluatie
De monitoring van de proef, en het bepalen van de indicatoren, gebeurt in samenspraak met de ondernemers en bewoners in het gebied. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd om te beoordelen of het wenselijk is dat de tijdelijke situatie in een definitieve wordt omgezet of dat de proef langer voortgezet wordt voordat hier een weloverwogen besluit over kan worden genomen.

Suggesties
Tijdens de proef is een goede communicatie en samenwerking tussen alle partijen dan ook essentieel, zo stelt het college. De gemeenteraad speelt daarin ook een rol, gezien de eigen verbinding met de bewoners van de stad en het college hoort dan ook graag opmerkingen of suggesties van de raad over de proef.

Overigens, in Tubantia heeft een aantal ondernemers uit de Grotestraat Noord onlangs aangegeven geen voorstander te zijn van autoverkeer in dit gedeelte van de binnenstad.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo