Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inzameling van het oude papier in Almelo weer terug naar de verenigingen. Tijdens de algemene beschouwingen voor de Programmabegroting 2020 diende fractievoorzitter Louis Kampman een motie met die inhoud in. Mede-indiener is Leefbaar Almelo.

De inzameling van oud papier is in 2014 op advies van het toenmalige college van B & W weggehaald bij de verenigingen. Argumenten die werden aangedragen waren dat de vrijwilligers van de verenigingen niet verzekerd waren en dat het oude papier geld opbracht voor de gemeente, waardoor de afvalstoffenheffing voor de inwoners zou kunnen dalen.

Kosten
Volgens LAS kost de inzameling en verwerking van het oud papier, dat uitbesteed is aan Twente Milieu, jaarlijks circa 270.000 euro. Dit wordt mede veroorzaakt door het bedrag dat Twente Milieu bij de gemeente in rekening brengt voor de inzameling. Uit een schrijven van de werkgroep oud papier van de St.-Joseph blijkt dat de kosten voor inzameling 13 eurocent per kilo lager liggen dan de kosten die Twente Milieu Almelo in rekening brengt.

Meeprofiteren
Wat betreft de veiligheid van de vrijwilligers stelt LAS dat andere gemeenten voor deze mensen een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten. Het doel van de motie is om te kijken of de verenigingen weer betrokken kunnen worden bij de inzameling en verwerking van het oud papier en dat zij op de een of andere manier hieruit kunnen meeprofiteren en tevens de kosten kunnen drukken voor de gemeente.

De motie roept het college op om te onderzoeken of er onder de huidige (6) en vroegere inmiddels gestopte inzamelaars (plm. 24) nog voldoende animo is voor de inzameling en/of verwerking van oud papier. LAS vraagt het college de uitkomsten terug te koppelen in een politiek beraad.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo