Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inzameling van het oude papier in Almelo weer terug naar de verenigingen. Tijdens de algemene beschouwingen voor de Programmabegroting 2020 diende fractievoorzitter Louis Kampman een motie met die inhoud in. Mede-indiener is Leefbaar Almelo.

De inzameling van oud papier is in 2014 op advies van het toenmalige college van B & W weggehaald bij de verenigingen. Argumenten die werden aangedragen waren dat de vrijwilligers van de verenigingen niet verzekerd waren en dat het oude papier geld opbracht voor de gemeente, waardoor de afvalstoffenheffing voor de inwoners zou kunnen dalen.

Kosten
Volgens LAS kost de inzameling en verwerking van het oud papier, dat uitbesteed is aan Twente Milieu, jaarlijks circa 270.000 euro. Dit wordt mede veroorzaakt door het bedrag dat Twente Milieu bij de gemeente in rekening brengt voor de inzameling. Uit een schrijven van de werkgroep oud papier van de St.-Joseph blijkt dat de kosten voor inzameling 13 eurocent per kilo lager liggen dan de kosten die Twente Milieu Almelo in rekening brengt.

Meeprofiteren
Wat betreft de veiligheid van de vrijwilligers stelt LAS dat andere gemeenten voor deze mensen een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten. Het doel van de motie is om te kijken of de verenigingen weer betrokken kunnen worden bij de inzameling en verwerking van het oud papier en dat zij op de een of andere manier hieruit kunnen meeprofiteren en tevens de kosten kunnen drukken voor de gemeente.

De motie roept het college op om te onderzoeken of er onder de huidige (6) en vroegere inmiddels gestopte inzamelaars (plm. 24) nog voldoende animo is voor de inzameling en/of verwerking van oud papier. LAS vraagt het college de uitkomsten terug te koppelen in een politiek beraad.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

13 koopappartementen in gat van Talamini

Er komen dertien koopappartementen in het zogenaamde gat van...

Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliot...

Afvalscheiding bij veel partijen populair

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting...

Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de e...

Patricia Pol wil gratis zwemmen minima [Update]

Update: Het is Patricia Pol gelukt om een meerderheid van de...

Deze week besluit over uw centen

De begroting voor 2021 is het onderwerp van gesprek in de ge...

Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke j...

Zijn naam wordt genoemd in Utrecht

Arjen Gerritsen wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor d...

Ruim miljoen bezuinigingen [video]

Van Sportbedrijf tot Kaliber Kunstenschool en van Voedselban...

Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt...

van Rees: Bibliotheek gaat niet dicht

Jan Martin van Rees, wethouder van cultuur, zegt in een inte...

Toekomst openbare bibliotheek onzeker

De toekomst van de openbare bibliotheek Almelo is nog steeds...

Komt er een diep buitenbad in Almelo of niet?

Krijgt Almelo een diep buitenbad of niet? Deze kwestie houdt...

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo