GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting 2020 stelde GroenLinks voor om een parkeerfonds in te stellen. Daartoe diende zij een motie in. Daarin wordt het College van B & W opgeroepen om de mogelijkheden van zo'n fonds te onderzoeken en vraagt het college om voor 1 januari 2020 met een brief aan de raad hierover te komen.

Wierden heeft al zo'n fonds. Daar wordt per woning/appartement 7000 euro gevraagd dat wordt gestort in een fonds waarvan parkeerplaatsen worden aangelegd. Mede-indieners zijn overigens Leefbaar Almelo en de PvdA.

Geboortebos
Een tweede motie betreft een zogenaamd geboortebos. Ouders krijgen de mogelijkheid om voor hun kind een boom te planten. In het land zijn daar volgens Groenlinks diverse voorbeelden van. De partij vraagt het college een plek te zoeken waar dit bos aangelegd kan worden en vraagt het college binnen 4 maanden met een voorstel te komen.

Dit voorstel wordt ingegeven door het feit dat het klimaat nog steeds hoog op de agenda staat. Het aanleggen van zo'n geboortebos past in de doelstelling om de CO2 uitstoot van vooral fossiele brandstoffen te verminderen of te compenseren. Mede-indieners zijn Leefbaar Almelo, de PvdA en de SP.

Soweco
Verder pleitte GroenLinks voor behoud van Soweco. Buitenweg stelde dat het een prima bedrijf is dat al decennia lang haar waarde bewezen heeft. Soweco is volgens GroenLinks een erg goed middel om de doelen van de participatiewet uit te voeren. "Stop met het plan om Soweco te beëindigen. Dat scheelt een heleboel geld dat wegvloeit naar onderzoek- en adviesbureaus", aldus Buitenweg.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo