GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting 2020 stelde GroenLinks voor om een parkeerfonds in te stellen. Daartoe diende zij een motie in. Daarin wordt het College van B & W opgeroepen om de mogelijkheden van zo'n fonds te onderzoeken en vraagt het college om voor 1 januari 2020 met een brief aan de raad hierover te komen.

Wierden heeft al zo'n fonds. Daar wordt per woning/appartement 7000 euro gevraagd dat wordt gestort in een fonds waarvan parkeerplaatsen worden aangelegd. Mede-indieners zijn overigens Leefbaar Almelo en de PvdA.

Geboortebos
Een tweede motie betreft een zogenaamd geboortebos. Ouders krijgen de mogelijkheid om voor hun kind een boom te planten. In het land zijn daar volgens Groenlinks diverse voorbeelden van. De partij vraagt het college een plek te zoeken waar dit bos aangelegd kan worden en vraagt het college binnen 4 maanden met een voorstel te komen.

Dit voorstel wordt ingegeven door het feit dat het klimaat nog steeds hoog op de agenda staat. Het aanleggen van zo'n geboortebos past in de doelstelling om de CO2 uitstoot van vooral fossiele brandstoffen te verminderen of te compenseren. Mede-indieners zijn Leefbaar Almelo, de PvdA en de SP.

Soweco
Verder pleitte GroenLinks voor behoud van Soweco. Buitenweg stelde dat het een prima bedrijf is dat al decennia lang haar waarde bewezen heeft. Soweco is volgens GroenLinks een erg goed middel om de doelen van de participatiewet uit te voeren. "Stop met het plan om Soweco te beëindigen. Dat scheelt een heleboel geld dat wegvloeit naar onderzoek- en adviesbureaus", aldus Buitenweg.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

13 koopappartementen in gat van Talamini

Er komen dertien koopappartementen in het zogenaamde gat van...

Bezuinigingen worden gefaseerd uitgevoerd [video]

De bezuinigingen die de gemeente had opgelegd aan de bibliot...

Afvalscheiding bij veel partijen populair

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting...

Geen verrassingen bij begrotingsbehandeling [met video]

De gemeenteraad hield zijn kruit nog even droog tijdens de e...

Patricia Pol wil gratis zwemmen minima [Update]

Update: Het is Patricia Pol gelukt om een meerderheid van de...

Deze week besluit over uw centen

De begroting voor 2021 is het onderwerp van gesprek in de ge...

Dorien Wind nieuwe voorzitter CDA-jongeren

Dorien Wind (26) uit Almelo is voorzitter van de politieke j...

Zijn naam wordt genoemd in Utrecht

Arjen Gerritsen wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor d...

Ruim miljoen bezuinigingen [video]

Van Sportbedrijf tot Kaliber Kunstenschool en van Voedselban...

Minder geld voor de Voedselbank

De Voedselbank dreigt de budgetsubsidie van € 20.000 kwijt...

van Rees: Bibliotheek gaat niet dicht

Jan Martin van Rees, wethouder van cultuur, zegt in een inte...

Toekomst openbare bibliotheek onzeker

De toekomst van de openbare bibliotheek Almelo is nog steeds...

Komt er een diep buitenbad in Almelo of niet?

Krijgt Almelo een diep buitenbad of niet? Deze kwestie houdt...

Herman Zwerink raadsvolger PvdA

Het fractieteam Partij van de Arbeid Almelo is vanaf vandaag...

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...
© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo