Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken over de Programmabegroting 2020 - 2023. Vier Almelose burgers reageerden en vroegen tijdens het politiek beraad van dinsdag om een financiële bijdrage voor vier verschillende doelen.

Traject
Twee ouders reageerden op het stopzetten van de subsidie voor de Talenta Zomerschool. Hun kinderen hebben veel baat bij de ondersteuning in de Nederlandse taal. Per 1 januari 2020 stopt de subsidie hiervoor en zij vroegen 40.000 euro om in ieder geval het traject voor de rest van het jaar af te maken. De subsidie wordt afgebouwd omdat er in de komende jaren door de gemeente meer geld wordt uitgetrokken voor zorg en preventie bij kwetsbare jonge kinderen. Talenta Zomerschool is oorspronkelijk bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, van wie de scholen verwachten dat ze naar de havo of naar het vwo kunnen, maar die erg veel baat hebben bij ondersteuning op het gebied van het Nederlands, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. Voor het voortzetten van het project is overigens 150.000 euro per kalenderjaar nodig.

Kampioenschap
Yannick Husers legde de raad zijn plan voor, namens de Stichting Jeugdschaakacademie in oprichting, om een Denksportfonds Almelo in te stellen. Hij vroeg om een vast bedrag op de begroting daarvoor te reserveren. Daarbij behoort de mogelijkheid om het Nederlands kampioenschap Jeugdschaken te organiseren in Almelo, bij voorkeur in het Theaterhotel. Enkele raadsleden vroegen of Yannick de mogelijkheid tot sponsoring had onderzocht. Ook om samen te werken met andere sportverenigingen.

Buurtcamping
Mirella Hendriks vroeg (mede namens Lydia Nekkers) de raad om subsidie om volgend jaar de eerste Almelose Buurtcamping te organiseren. Het is een landelijk initiatief dat afgelopen jaar al in 35 gemeenten succesvol was. Renet Ponsen van de landelijke Stichting De Buurtcamping ondersteunde haar pleidooi. De Buurtcamping is een stichting zonder winstoogmerk die buurten wil versterken door samen met inwoners, ondernemers en organisaties tijdelijke campings te organiseren. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die allemaal streven naar een fijnere buurt; waarin iedereen elkaar groet, kent en helpt. De bijdrage voor een Buurtcamping in Almelo volgend jaar wordt begroot op 12.500 euro, inclusief beveiliging.

Aardbeving
Lucas Alfons vroeg aandacht voor de grote aardbeving die de Zuid-Molukse eilanden Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut en West-Seram op donderdag 26 september heeft opgeschrikt. De aardbeving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Lucas vroeg de gemeente Almelo, in navolging van de gemeente Waalwijk, om de hulpverlening financieel te ondersteunen. De gemeente Middelburg heeft inmiddels het gebaar van Waalwijk overgenomen. De hulpverlening vindt nu voornamelijk plaats vanuit particuliere initiatieven, gesteund door de Molukse gemeenschap zoals die ook in Almelo bestaat.

Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de concept Programmabegroting 2020 – 2023. Het is natuurlijk afwachten of en in hoeverre tegemoet wordt gekomen aan de vier burgers van Almelo die hun financiële wensen tijdens het politiek beraad van dinsdag 15 oktober kenbaar hebben gemaakt.

In de Programmabegroting staat wat de gemeente wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten. De begroting gaat o.a. over de Binnenstad, Economie & Participatie, Duurzaamheid, Veiligheid, Zorg, het Nieuwstraatkwartier en de Omgevingswet.

De Programmabegroting is een uitwerking van de Perspectiefnota 2019. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad op donderdag 27 juni. Voorafgaand aan de Perspectiefnota was de motiemarkt. Daar konden inwoners en organisaties ideeën voor de stad onder de aandacht brengen van raadsleden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo