‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bagatel". Dat zei raadslid Arjan de Vries (PvdA) tijdens de raadsvergadering. “We koersen regelrecht af op invoering van dit netwerk”, zei hij. Een politiek beraad over dit onderwerp leek hem daarom bijzonder zinvol. Raadslid Patricia Pol (Forum voor Rechts) sloot zich bij deze suggestie aan.

Over de kling
"Het onderwerp is behartigenswaardig", antwoordde burgemeester Arjen Gerritsen. "We moeten bekijken of dit thema speelt in de regio én de stad. Maar laten we elkaar niet over de kling jagen", stelde hij.

Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) zei dat de raad tijdig over dit onderwerp moet spreken. Het is volgens hem niet goed indien de raad gedwongen zou zijn om de actualiteit te volgen over deze voor sommigen gevoelige materie. Dit laatste werd onder andere duidelijk door de brieven die de laatste tijd bij de gemeente waren binnengekomen over de uitrol van het 5G- netwerk.

Raadsbrief
De burgemeester zegde toe dat er op korte termijn vanuit het college van B en W een brief naar de raad over dit onderwerp wordt gestuurd. Daarin bepaalt het college onder andere haar positie.

Straling
Overal in Nederland worden al voorbereidingen getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, maar de zorgen nemen toe, terecht of niet. Weliswaar is er geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wél zijn er wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Motie tegen sexuele intimidatie

Patricia Pol van Forum voor rechts diende een motie tot aanp...

College doet geen handreiking aan oppositie

Jeroen Wiertz van D66 toonde zich na afloop van de behandeli...

Kampman(LAS) misschien zachte landing stadsmuseum

LAS diende onder andere een motie in gericht op het behoud v...

Zorgfrauderechercheurs blijven misschien werken

Goed werk hebben ze verricht in het onderzoek naar de zorgbu...

Stadsmuseum protesteert

De gemeenteraad kwam in politiek beraad bijeen om de door he...

Op de bres voor Kaliber Kunstenschool

Vooral voor kinderen, om de toegang tot cultuur te verdedige...

Demonstreren vóór de cultuur tégen bezuiniging

Voorafgaand aan het politiek overleg van dinsdagavond 19:15...

Stadsmuseum in bestaan bedreigd

Almelo mist kansen als het Stadsmuseum ten onder zou gaan do...

Korten op Almelo Sociaal is korten op werk

Almelo Sociaal doet werk op het sociale vlak dat gemeenten v...

Langius over de financiële gevolgen corona

Hij maakte een mooie begroting, er was zelfs geld over, maar...

Dramatische gevolgen voor bibliotheek

Het voortbestaan van de bibliotheek als basisvoorziening kan...

Bezuinigingen op anti- discriminatie

Kan dat nog in deze tijd? Dat vraagt Carla van Dijk, directe...

Zielman van centrum naar rechts

Wat dreef Marcel Zielman in de armen van Democraten.Nu? Waar...

Zielman (CDA) stapt over naar Democraten.Nu

Marcel Zielman heeft besloten om het CDA in Almelo te verlat...

Ook burgemeester Gerritsen richt zich tot de stad

In navolging van vele collega's heeft ook burgemeester Arjen...

Coronamaatregelen ook bij gemeentebestuur

De maatregelen die landelijk zijn genomen ten aanzien van he...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo