‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bagatel". Dat zei raadslid Arjan de Vries (PvdA) tijdens de raadsvergadering. “We koersen regelrecht af op invoering van dit netwerk”, zei hij. Een politiek beraad over dit onderwerp leek hem daarom bijzonder zinvol. Raadslid Patricia Pol (Forum voor Rechts) sloot zich bij deze suggestie aan.

Over de kling
"Het onderwerp is behartigenswaardig", antwoordde burgemeester Arjen Gerritsen. "We moeten bekijken of dit thema speelt in de regio én de stad. Maar laten we elkaar niet over de kling jagen", stelde hij.

Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) zei dat de raad tijdig over dit onderwerp moet spreken. Het is volgens hem niet goed indien de raad gedwongen zou zijn om de actualiteit te volgen over deze voor sommigen gevoelige materie. Dit laatste werd onder andere duidelijk door de brieven die de laatste tijd bij de gemeente waren binnengekomen over de uitrol van het 5G- netwerk.

Raadsbrief
De burgemeester zegde toe dat er op korte termijn vanuit het college van B en W een brief naar de raad over dit onderwerp wordt gestuurd. Daarin bepaalt het college onder andere haar positie.

Straling
Overal in Nederland worden al voorbereidingen getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, maar de zorgen nemen toe, terecht of niet. Weliswaar is er geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wél zijn er wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo