Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe staat het met het zwerfafval? Hoe is de kwaliteit van het gemeentelijk groen?

Schouw
Deze en andere vragen moesten drie groepjes raadsleden zien te beantwoorden. Het politiek beraad van dinsdag werd vervroegd in verband met een zogenaamde 'schouw'. De raadsleden wilden door middel van deze inspectie een duidelijk beeld krijgen van het onderhoudsniveau in de stad. Ze keken daarbij ook door de ogen van de burgers.

De drie groepjes inspecteerden drie gebieden: rondom de Boddenstraat, Het Hof van Gulik en de Koornmarkt/Schouwburgplein.

Niveau
De bevindingen werden later in de raadszaal besproken en worden als aanbevelingen meegenomen in de evaluatie van het onderhoudsniveau beheer openbare ruimte. Deze evaluatie wordt in het najaar in een politiek beraad besproken. De uitkomsten moeten leiden tot een raadsvoorstel eind 2019 met eventuele aanpassingen in het onderhoudsniveau, zodat de (eventuele) financiële consequenties meegenomen kunnen worden naar de perspectiefnota 2020.

Met andere woorden: moet er meer geld naar onderhoud? Moet er meer gehandhaafd worden? Kan de openbare ruimte op een andere manier worden ingericht? Moet er in de begroting worden geschoven om in de toekomst toch een verantwoord onderhoudsniveau te garanderen?

Eén van de conclusies was dat er veel meer aan handhaving en mentaliteitsverandering bij de burgers moet worden gedaan. Ook dat een schouw in andere wijken en gebieden van de stad wenselijk of noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...

13 jun: PvdA organiseert debat Zorg-Aan-Zorg-Uit

Aan de ‘vooravond’ van de behandeling van de perspectief...

Almelo positief over fietsen door de binnenstad

Op de fiets door de Grotestraat mag alweer sinds 2016 en dat...

Vertrouwen groot in nieuwe binnenstad

Het Almelopanel is positief over de toekomst van de Almelose...

College van B & W presenteert Perspectiefnota

De burgemeester en wethouders van Almelo hebben op vrijdag 2...

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo