Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe staat het met het zwerfafval? Hoe is de kwaliteit van het gemeentelijk groen?

Schouw
Deze en andere vragen moesten drie groepjes raadsleden zien te beantwoorden. Het politiek beraad van dinsdag werd vervroegd in verband met een zogenaamde 'schouw'. De raadsleden wilden door middel van deze inspectie een duidelijk beeld krijgen van het onderhoudsniveau in de stad. Ze keken daarbij ook door de ogen van de burgers.

De drie groepjes inspecteerden drie gebieden: rondom de Boddenstraat, Het Hof van Gulik en de Koornmarkt/Schouwburgplein.

Niveau
De bevindingen werden later in de raadszaal besproken en worden als aanbevelingen meegenomen in de evaluatie van het onderhoudsniveau beheer openbare ruimte. Deze evaluatie wordt in het najaar in een politiek beraad besproken. De uitkomsten moeten leiden tot een raadsvoorstel eind 2019 met eventuele aanpassingen in het onderhoudsniveau, zodat de (eventuele) financiële consequenties meegenomen kunnen worden naar de perspectiefnota 2020.

Met andere woorden: moet er meer geld naar onderhoud? Moet er meer gehandhaafd worden? Kan de openbare ruimte op een andere manier worden ingericht? Moet er in de begroting worden geschoven om in de toekomst toch een verantwoord onderhoudsniveau te garanderen?

Eén van de conclusies was dat er veel meer aan handhaving en mentaliteitsverandering bij de burgers moet worden gedaan. Ook dat een schouw in andere wijken en gebieden van de stad wenselijk of noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...

We zijn weer met ietsje meer

Het nieuwe jaar is ook de tijd van lijstjes. Zo publiceerde ...

Terugblik op turbulent politiek jaar

Drie plaatselijke politici blikken terug op een jaar in de A...

Irene ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

De fractie van het CDA Almelo heeft maandag tijdens de fract...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo