[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, met ruime meerderheid van stemmen, drie externe leden benoemd voor de Rekenkamercommissie Almelo en deze zijn als zodanig door burgemeester Arjen Gerritsen beëdigd.

De heren Lunsing, Mastwijk en Riddersma maken voor een periode van vier jaar als externe leden deel uit van de Rekenkamercommissie Almelo. De selectie voor de drie externe leden is tot stand gekomen door een interne commissie. Na de beëdiging was er een kort rondjes waarin de drie heren zichzelf aan de raad en het college voorstelden en hun motivatie of intentie duidelijk maakten.

Tekst gaat verder onder de video


Interne leden
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei waren Wouter Teeuw (ChristenUnie), Quirine Munnich (VVD) en Joey Tijhof (PVV) al gekozen en benoemd tot interne leden van de Rekenkamercommissie van de gemeente Almelo.

Verplichting
Sinds 2006 is iedere gemeente volgens de Gemeentewet verplicht om een rekenkamer (volgens de gemeentewet) of een rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie volgens een verordening) te hebben. Het instellen van een rekenkamer(commissie) is niet vrijblijvend. Een rekenkamer doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid en werkt, als het goed is, nauw samen met de gemeenteraad waar het de financiën betreft.

(foto boven, v.l.n.r.: Jan Mastwijk, burgemeester Gerritsen, Jan Lunsing en Jan Riddersma)
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo