Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het zwembad haar voorkeur uitgesproken voor een nieuw te bouwen zwembad op de huidige locatie van het Sportpark. Nieuwbouw die ook toekomstbestendig is op het gebied van alle moderne eisen en regels (veiligheid, duurzaamheid).

Verkoeling en verpozing
Ook wethouder Arjen Maathuis (VVD) bleek voorstander te zijn van nieuwbouw op de locatie aan het kanaal Almelo-Nordhorn, voor veel Almeloërs een vertrouwde plek om verkoeling te zoeken en te verpozen. Maathuis vond in het Gemeentelijk Sportbedrijf, exploitant van het huidige zwembad, een goede bondgenoot: ook het Sportbedrijf stemde in met de voorkeur van de raad.

Veel voordelen
Er zitten een heleboel voordelen aan de huidige locatie: er hoeft elders geen dure grond te worden gekocht (op de IISPA-locatie bijvoorbeeld) en een nieuw, duurzaam en bijna energie neutraal zwembad is op de duur goedkoper dan almaar oplopende kosten bij het in stand houden van de huidige locatie (onderhoud, verduurzaming). Het onderzoeksbureau Hevo had vier opties op tafel gelegd:

1a) renovatie en verduurzaming van de huidige binnen- en buitenzwembaden
1b) renovatie en verduurzaming van de huidige binnen- en buitenzwembaden en toevoegen van extra recreatieve elementen
2) nieuwbouw van de binnen- en buitenzwembaden op de huidige locatie
3) nieuwbouw van de binnen- en buitenzwembaden bij IISPA
4) nieuwbouw van de binnen- en buitenzwembaden tussen Almelo en Wierden (Wendelgoor)

De raad koos uiteindelijk voor optie 2. Een aandachtspunt was dat tijdens de nieuwbouw het zwemmen op de huidige locatie gewoon doorgang kan vinden. Ook allerlei clubs, verenigingen en doelgroepen zijn inmiddels door Maathuis geïnformeerd en delen zijn enthousiasme voor een nieuw en duurzaam zwembad op de huidige locatie.

Procedure
In het najaar kan wethouder Arjen Maathuis een definitief en onderbouwd voorstel aan de raad aanbieden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...

Reacties uit de stad op Programmabegroting

De gemeenteraad wilde weten hoe burgers van Almelo denken ov...

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo