13 jun: PvdA organiseert debat Zorg-Aan-Zorg-Uit

Aan de ‘vooravond’ van de behandeling van de perspectiefnota organiseert de PvdA Almelo op donderdag 13 juni het zorgdebat Zorg-aan-Zorg-Uit.

Schrijnende verhalen
Centraal in het debat staat de waarde van solidariteit in het zorgbeleid in Almelo. In de zorg is solidariteit gewaarborgd op tal van manieren. Iedere aantasting daarvan wordt al snel als een schandaal gezien. Er zijn schrijnende verhalen van mensen. Op een andere manier raken de almaar stijgende zorgkosten de gemeenten die voor de kosten opdraaien. Ook Almelo.

Solidariteit is een groot goed, ook in de zorg. Als iemand op straat ligt moet de behandeling (kwaliteit, snelheid, prijs) niet afhangen van hoe rijk die persoon is en hoe die verzekerd is. Ook mag het geen verschil maken of een jongere in psychische nood, beter af is met hulp in Hengelo dan in Almelo. En mensen worden soms gedwongen om te verhuizen om wèl hulp te krijgen. Tegelijk kan en moet de vraag gesteld worden hoeveel gemeenschapszin of noaberschap nog door mensen zelf opgebracht kan worden.

Wmo en Jeugdzorg
Het college en de coalitiepartijen in Almelo hebben zichzelf de opdracht gegeven om behalve te innoveren, ook miljoenen euro’s minder uit te geven aan de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red) en Jeugdzorg. Wat betekent dat voor de solidariteit? Welke keuzes vloeien hieruit voort? En wat merken Almeloërs daarvan? Staat de zorg hierdoor meer of minder aan, of zelfs uit?

Op 13 juni wordt hierover het debat Zorg-Aan-Zorg-Uit gevoerd en probeert de PvdA Almelo de waarde van solidariteit in het zorgbeleid scherp te krijgen, samen met de deelnemers. Doe mee, luister mee, discussieer mee. Geef je op via a.devries@almelo.nl. De toegang is gratis.

Programma
19.15 Inloop en ontvangst met koffie/thee
19.30 Opening en inleiding
19.40 Vertoning “Zorg-Aan-Zorg-Uit”, een korte docufilm over de kop- en muntzijde van de systeem- en bezuinigingsdrift in de zorg
20.00 Zorg-Aan-Zorg-Uit debat. Aan de hand van stellingen en voorbeelden uit de praktijk worden ontwikkelingen en het zorgbeleid langs de lat gelegd van solidariteit.

Invalshoeken
- Bestaat er een recht op zorg, of heb je recht op een oplossing voor je probleem?
- De wijkcoach als schaap met 5 poten: met welke ogen wordt de wijkcoach bekeken?
- Kan de draaglast van (de mensen in) Almelo vergroot worden en wat is daarvoor nodig?
- Wat blijkt uit het zorg ‘mijden’ uit de hoek van Almeloërs met een migratieachtergrond? Een jury bestaande uit zorgcritici beoordeelt.

10 minuten pauze
21.20 De debatleiders nemen de opbrengst door met de jury en de zaal. Er wordt afgerond met een antwoord op de vraag “Steunt de zorg in Almelo (nog) voldoende op de pijler solidariteit?”
21.40 Wat kan de raad worden geadviseerd? – door Arjan de Vries
21.45 Sluiting. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Feijn lunchen & lezen, Het Baken 3
Donderdag 13 juni, van 19.30 tot 21.45 uur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

‘Invoering 5G- netwerk niet afdoen als bagatel’

"We moeten het onderwerp 5G- netwerk niet afdoen als een bag...

Onkruid, afvalbakken en zwerfafval in politiek beraad

Staat er veel onkruid? Zijn er voldoende afvalbakken? Hoe st...

[video] Drie externe leden Rekencommissie benoemd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad, m...

Onafhankelijk extern onderzoek naar vastgoed

Er komt op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek ...

Chaotisch politiek beraad over Kolkschool

De nestor in de gemeenteraad, Gijs Stork (LAS), zei tijdens ...

Energietransitie is mogelijk met zon en wind

De gemeente Almelo werkt aan het programma Duurzaamheid en z...

Huub Isendoorn verlaat politiek na dertig jaar

Huub Isendoorn, in het verleden actief als gemeenteraadslid ...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Letterzetter verantwoordelijk voor grootschalige bomenkap

De letterzetter, een kever die vooral voorkomt op sparren, i...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...

13 jun: PvdA organiseert debat Zorg-Aan-Zorg-Uit

Aan de ‘vooravond’ van de behandeling van de perspectief...

Almelo positief over fietsen door de binnenstad

Op de fiets door de Grotestraat mag alweer sinds 2016 en dat...

Vertrouwen groot in nieuwe binnenstad

Het Almelopanel is positief over de toekomst van de Almelose...

College van B & W presenteert Perspectiefnota

De burgemeester en wethouders van Almelo hebben op vrijdag 2...

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...

Noabershoes Windmolenbroek, de huiskamer van de wijk

Met het Noabershoes is de grootste wijk van Almelo, het Wind...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo