Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn Wouter Teeuw (ChristenUnie), Quirine Munnich (VVD) en Joey Tijhof (PVV) gekozen en benoemd tot leden van de interne rekenkamercommissie van de gemeente Almelo. Dit gebeurde door middel van een schriftelijke stemming. De rekenkamercommissie bestaat uit 6 leden, 3 externe leden en 3 interne leden.

Taken en bevoegdheden
De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebeleid het gewenste effect heeft gehad, of het goedkoper kan en of de gemeente zich aan de regels houdt. De drie leden zijn benoemd voor een periode die gelijk is aan de duur van de raadsperiode.

Verplichting
Door middel van de benoeming van de interne en externe leden van de rekenkamercommissie voldoet de gemeente Almelo aan de verplichting conform 81 e.v. Gemeentewet om een rekenkamerfunctie te hebben. De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Na de benoeming van de interne leden wordt de werving- en selectieprocedure voor de externe leden gestart.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...

13 jun: PvdA organiseert debat Zorg-Aan-Zorg-Uit

Aan de ‘vooravond’ van de behandeling van de perspectief...

Almelo positief over fietsen door de binnenstad

Op de fiets door de Grotestraat mag alweer sinds 2016 en dat...

Vertrouwen groot in nieuwe binnenstad

Het Almelopanel is positief over de toekomst van de Almelose...

College van B & W presenteert Perspectiefnota

De burgemeester en wethouders van Almelo hebben op vrijdag 2...

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...

Noabershoes Windmolenbroek, de huiskamer van de wijk

Met het Noabershoes is de grootste wijk van Almelo, het Wind...

Voorlopig geen sanering vervuilde grond Doepark

De vervuilde grond in Doepark de Hagen wordt voorlopig niet ...

Fred flirt met Forum voor Democratie

In een recent interview met Tubantia stak voorman Fred Gerri...

[video] Uitsmijters 55 definitief naar Ossenkoppelerhoek

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters 55 verhuist definitie...

Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving"...

Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van h...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo