Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving". Dit was het antwoord dat burgemeester Arjen Gerritsen gaf op vragen van Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo. Deze laatste stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering dat er sprake zou zijn van ongelijke behandeling bij de handhaving van ongeoorloofde detailhandel op industrieterreinen en in woonwijken.

Meten met twee maten
Op industrieterreinen bevinden zich volgens de PVA bedrijven met verkoopruimte aan particulieren en er zou volgens deze partij gemeten worden met twee maten. Burgemeester Arjen Gerritsen gaf onder andere als antwoord dat met een omgevingsvergunning bepaalde detailhandel kan worden bedreven, mits het aantal vierkante meters hiervoor niet groter is dan 25. Bij overschrijding van dit aantal volgt er een gesprek met de ondernemer(s). De burgemeester antwoordde ook dat de gemeente een langlopend project is gestart om alle bedrijventerreinen in Almelo te inventariseren en tegenstrijdigheden op het gebied van (ongeoorloofde) detailhandel in kaart te brengen. Daarbij gaf hij ook aan dat de wereld zo snel verandert dat er in de huidige tijd steeds meer behoefte is aan nieuwe vormen van bedrijvigheid. "Die laat zich soms moeilijk vestigen in de bestaande winkelgebieden", zo stelde de burgemeester.

Algemeen belang
In bepaalde gevallen echter, zo zei de burgemeester, kan het algemeen belang dus groter zijn dan de handhaving en de eventuele sanctie die daaruit kan voortvloeien. Bij flagrante overtredingen wordt er altijd gehandhaafd, zo antwoordde hij op vragen van Harry de Olde.

In het college van B & W wordt er samen met de portefeuillehouder wethouder Jan Martin van Rees (LAS) op dit gebied toegewerkt naar een consistente en eenduidige aanpak voor de toekomst.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...

We zijn weer met ietsje meer

Het nieuwe jaar is ook de tijd van lijstjes. Zo publiceerde ...

Terugblik op turbulent politiek jaar

Drie plaatselijke politici blikken terug op een jaar in de A...

Irene ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

De fractie van het CDA Almelo heeft maandag tijdens de fract...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo