Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving". Dit was het antwoord dat burgemeester Arjen Gerritsen gaf op vragen van Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo. Deze laatste stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering dat er sprake zou zijn van ongelijke behandeling bij de handhaving van ongeoorloofde detailhandel op industrieterreinen en in woonwijken.

Meten met twee maten
Op industrieterreinen bevinden zich volgens de PVA bedrijven met verkoopruimte aan particulieren en er zou volgens deze partij gemeten worden met twee maten. Burgemeester Arjen Gerritsen gaf onder andere als antwoord dat met een omgevingsvergunning bepaalde detailhandel kan worden bedreven, mits het aantal vierkante meters hiervoor niet groter is dan 25. Bij overschrijding van dit aantal volgt er een gesprek met de ondernemer(s). De burgemeester antwoordde ook dat de gemeente een langlopend project is gestart om alle bedrijventerreinen in Almelo te inventariseren en tegenstrijdigheden op het gebied van (ongeoorloofde) detailhandel in kaart te brengen. Daarbij gaf hij ook aan dat de wereld zo snel verandert dat er in de huidige tijd steeds meer behoefte is aan nieuwe vormen van bedrijvigheid. "Die laat zich soms moeilijk vestigen in de bestaande winkelgebieden", zo stelde de burgemeester.

Algemeen belang
In bepaalde gevallen echter, zo zei de burgemeester, kan het algemeen belang dus groter zijn dan de handhaving en de eventuele sanctie die daaruit kan voortvloeien. Bij flagrante overtredingen wordt er altijd gehandhaafd, zo antwoordde hij op vragen van Harry de Olde.

In het college van B & W wordt er samen met de portefeuillehouder wethouder Jan Martin van Rees (LAS) op dit gebied toegewerkt naar een consistente en eenduidige aanpak voor de toekomst.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Voorlopig geen sanering vervuilde grond Doepark

De vervuilde grond in Doepark de Hagen wordt voorlopig niet ...

Fred flirt met Forum voor Democratie

In een recent interview met Tubantia stak voorman Fred Gerri...

[video] Uitsmijters 55 definitief naar Ossenkoppelerhoek

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters 55 verhuist definitie...

Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving"...

Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van h...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo