Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van het college van B & W van Almelo. In de nota 'economie en participatie' stelt het college 200.000 euro beschikbaar om kleine schulden van mensen over te nemen. Daarmee hoopt men in 2022 bereikt te hebben dat meer mensen uit de bijstand zijn gekomen en tegen die tijd een baan hebben gevonden.

Tegenprestatie
Van de mensen die aan de andere kant erg veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden en afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering, wordt een tegenprestatie verwacht die in hun vermogen ligt.

Ondernemingsloket
Ook wil het college de kleinere ondernemers (Midden- en Kleinbedrijf) helpen om mensen in dienst te nemen, zodat ze als banenmotor een grotere rol van betekenis kunnen spelen. Er wordt ook onderzoek verricht naar Almelo als aantrekkelijker vestigingsplaats voor grotere bedrijven. Er komt daarvoor een ondernemingsloket waarvoor in 2019 éénmalig 200.000 euro wordt uitgetrokken. Gelukkige bijkomstigheid is dat de verbreding en verbetering van de A1 al naar voren is gehaald. Ook wordt de uitbreiding van bedrijvenpark XL-park 2 voor dat doel onderzocht.

Dit zijn enkele doelstellingen op het gebied van 'economie en participatie' zoals die in het politiek beraad van dinsdag aan de orde kwamen en door het college van B en W zijn geformuleerd in het coalitieakkoord.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Optimisme over Almelo op Nieuwjaarsborrel

Enkele honderden belangstellenden kwamen naar de nieuwjaarsb...

We zijn weer met ietsje meer

Het nieuwe jaar is ook de tijd van lijstjes. Zo publiceerde ...

Terugblik op turbulent politiek jaar

Drie plaatselijke politici blikken terug op een jaar in de A...

Irene ten Seldam nieuwe fractievoorzitter CDA

De fractie van het CDA Almelo heeft maandag tijdens de fract...

Plantsoenendienst moet schoner en stiller [video]

De gemeentelijke plantsoenendienst moet schoner en stiller. ...

VVD dient motie in voor routes parkeergarages

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag heeft de VVD...

Almelo zet goede stap met zonnepark Aadijk

Raadslid Monique van Saane (D66) wilde van wethouder van Mie...

Almelo schakelt over op LED verlichting

De gemeente Almelo kan een forse besparing bereiken door de ...

Projectkrediet voor nieuw te bouwen zwembad

De gemeenteraad van Almelo heeft een projectkrediet beschikb...

Overeenkomst gemeente en waterschap

'Meer plezier dat water biedt, maar ook als stad nog beter v...

Brandveiligheid van parkeergarage hoogste prioriteit

"De brandveiligheid van de parkeergarage moet gewaarborgd wo...

Breken nieuwe tijden aan voor auto in binnenstad?

Het college van B & W heeft een nieuwe koers uitgestippeld v...

LAS wil betere verlichting bij oversteekplaatsen

Betere verlichting bij oversteekplaatsen voor fietsers en vo...

Inzameling oud papier terug naar verenigingen?

Als het aan LAS (Lokaal Almelo Samen) ligt, dan gaat de inza...

GroenLinks dient moties in tijdens beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Programmabegroting...

Actie tegen invloed criminaliteit

Onlangs zijn er meer dan 120 multidisciplinaire acties en co...

Nog even de plas ophouden

Mensen die de binnenstad bezoeken, moeten nog even geduld he...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo