Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van het college van B & W van Almelo. In de nota 'economie en participatie' stelt het college 200.000 euro beschikbaar om kleine schulden van mensen over te nemen. Daarmee hoopt men in 2022 bereikt te hebben dat meer mensen uit de bijstand zijn gekomen en tegen die tijd een baan hebben gevonden.

Tegenprestatie
Van de mensen die aan de andere kant erg veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden en afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering, wordt een tegenprestatie verwacht die in hun vermogen ligt.

Ondernemingsloket
Ook wil het college de kleinere ondernemers (Midden- en Kleinbedrijf) helpen om mensen in dienst te nemen, zodat ze als banenmotor een grotere rol van betekenis kunnen spelen. Er wordt ook onderzoek verricht naar Almelo als aantrekkelijker vestigingsplaats voor grotere bedrijven. Er komt daarvoor een ondernemingsloket waarvoor in 2019 éénmalig 200.000 euro wordt uitgetrokken. Gelukkige bijkomstigheid is dat de verbreding en verbetering van de A1 al naar voren is gehaald. Ook wordt de uitbreiding van bedrijvenpark XL-park 2 voor dat doel onderzocht.

Dit zijn enkele doelstellingen op het gebied van 'economie en participatie' zoals die in het politiek beraad van dinsdag aan de orde kwamen en door het college van B en W zijn geformuleerd in het coalitieakkoord.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Voorlopig geen sanering vervuilde grond Doepark

De vervuilde grond in Doepark de Hagen wordt voorlopig niet ...

Fred flirt met Forum voor Democratie

In een recent interview met Tubantia stak voorman Fred Gerri...

[video] Uitsmijters 55 definitief naar Ossenkoppelerhoek

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters 55 verhuist definitie...

Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving"...

Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van h...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo