Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schriftelijke vragen aan het college van B & W dat er, ondanks de groei in de Nederlandse economie, helaas ook nog steeds sprake van een ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod zijn niet in balans.

Moeilijk

Aan de ene kant geven werkgevers aan dringende personeelstekorten te hebben en tegelijkertijd zijn er groepen werkzoekenden of mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt die moeilijk een baan vinden en daardoor langs de kant staan. De VVD vindt het dan ook erg belangrijk dat er wordt ingezet op een effectieve bemiddeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, omdat dit bijdraagt aan meer maatschappelijke participatie en economische groei.

Daling van bijstandsgerechtigden
De VVD stelt verder dat ze dan ook erg verheugd is om in Tubantia van 24 januari j.l. te lezen dat wethouder Maathuis spreekt over een “verzilvering van hoogconjunctuur” en aangeeft dat er in 2018 het aantal bijstandsgerechtigden in Almelo met 100 is gedaald. Tevens heeft de wethouder de ambitie om in 2019 zo’n 250 bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.

Armoedeval

Daarnaast ziet de VVD-fractie ook het risico van ‘armoedeval’. Wie vanuit een uitkeringssituatie een betaalde baan aanvaardt, ziet zijn inkomen doorgaans stijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat men niet meer (of nog slechts in beperkte mate) in aanmerking komt voor inkomensondersteunende voorzieningen. Bijvoorbeeld huursubsidie of zorgtoeslag. Dit verkleint de koopkrachttoename door werkaanvaarding en maakt de keuze om te gaan werken minder aantrekkelijk.

De VVD heeft daarom de volgende vragen
• Hoeveel inwoners hebben per 1 januari 2019 een WW-uitkering?
• Hoeveel inwoners hebben op die datum een bijstandsuitkering?(Participatiewet)
• Welke stappen gaat het college nemen om deze groep weer aan het werk te krijgen?
• Welke stappen gaat het college nemen om de mismatch op de arbeidsmarkt te voorkomen?
• Welke oplossingsrichtingen ter beperking van de armoedeval zijn denkbaar en realiseerbaar?
• Welke kosten zijn aan deze uitvoering verbonden?
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Arie Slob bezoekt verkiezingsmarkt Almelo

Arie Slob, minister van onderwijs en media, bezoekt zaterdag...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...

Marieke Blom op conceptlijst CDA Overijssel

Marieke Blom uit Almelo staat voor het CDA op de 12e plaats ...

VVD Almelo trapt nieuw politiek seizoen af

VVD Almelo start het nieuwe politieke seizoen 2018-2019 met ...

Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorger...

Mantelzorgers onder commercieel bedrijf geen goed plan

De curator van het SIZT heeft de gemeente voorgesteld om een...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo