Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jonge kind in Almelo. Dit beeldvormende beraad loopt vooruit op een startbijeenkomst die op donderdag 14 februari wordt georganiseerd tussen de werkgroep 'Kansrijke Start' en partners die een rol spelen in de ontwikkeling van het jonge kind.

Voorstel
Daarmee geeft het college van B en W uitvoering aan een voorstel van de gemeenteraad van 1 november 2018. Daarin is besloten dat er binnen twee maanden een actieplan voor deelname aan Kansrijke Start moest komen. De startbijeenkomst vindt plaats in aansluiting op het landelijke programma zoals dat door Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in gang is gezet. Doel ervan is om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden en dat er overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen worden opgericht.

Effectieve maatregelen
Deze coalities bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen. Zij maken met elkaar afspraken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders. In onder andere Tilburg, Den Haag, Heerlen, Hoogeveen en Rotterdam zijn de eerste coalities al gevormd.

Specifiek
In Almelo wordt er dus op donderdag 14 februari een begin gemaakt met Kansrijke Start. Daarmee hoopt men een specifieke, Almelose aanpak te bereiken. De lokale werkgroep maakt onderdeel uit van de bredere structuur van het programma “Het jonge kind” in Almelo.

Financiering
Er is in totaal 41 miljoen beschikbaar gesteld door het rijk voor dit landelijke project waaraan Almelo als zogenaamde GIDS-gemeente deelneemt (Gezond In De Stad). De aanvraag voor Almelo is weliswaar al ingediend, maar helaas is nog steeds niet alle informatie bekendgemaakt door het ministerie van VWS. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend aan welke criteria een zogeheten lokale coalitie Kansrijke Start moet voldoen. En gemeenten ontvangen (pas) via “de mei en/ of de september circulaire” in 2019 bericht over de hoogte van het bedrag dat zij ontvangen.

Maximale gemeentelijke bijdrage

Bij de behandeling van de begroting heeft de raad besloten om de zogenaamde Klijnsma gelden (beleid voor kinderen in armoede) als lokale financieringsbron aan te wijzen voor het project ‘Kansrijke Start’. Er is momenteel sprake van een onderbesteding van deze middelen en het college kan maximaal 250.000 euro eenmalig beschikbaar stellen. De nadere onderbouwing van de hoogte van de benodigde middelen wordt uitgewerkt in de uiteindelijke projectbegroting.

Proces en product

In het beeldvormende politiek beraad van dinsdag 5 februari wordt de gemeenteraad in ieder geval al geïnformeerd over het proces en de resultaten tot nu toe en wordt de raad gevraagd om inhoudelijke opmerkingen mee te geven voor het vervolgproces.

Politiek Beraad, stadhuis
Dinsdag 5 februari, van 19.45 tot 21.15 uur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Arie Slob bezoekt verkiezingsmarkt Almelo

Arie Slob, minister van onderwijs en media, bezoekt zaterdag...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...

Marieke Blom op conceptlijst CDA Overijssel

Marieke Blom uit Almelo staat voor het CDA op de 12e plaats ...

VVD Almelo trapt nieuw politiek seizoen af

VVD Almelo start het nieuwe politieke seizoen 2018-2019 met ...

Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorger...

Mantelzorgers onder commercieel bedrijf geen goed plan

De curator van het SIZT heeft de gemeente voorgesteld om een...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo