Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (progressief samenwerkingsverband) vinden dat de coalitiepartijen zich moeten bezinnen. Vanwege de (extra) bezuinigingen noemen ze het college van B & W 'rupsjes nooitgenoeg'.

Extra bezuinigingen
Wat is namelijk het geval? De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de (extra) bezuinigingsmaatregelen in het sociale domein. Het zijn stuk voor stuk harde maatregelen die inwoners treffen die het al niet voor de wind gaat. En daar zit voor de fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA de pijn.

Wat is er concreet aan de hand?

In het coalitieakkoord van CDA, VVD, LAS en CU ligt een forse bezuinigingsopdracht van 12,7 miljoen in het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg en participatie). Die werd al kritisch ontvangen door de linkse fracties. Sindsdien staat het bol van de tegenvallers en aanpassingen van de begrotingen 2018 en 2019, om maar uit te willen komen met de Rijksmiddelen. Zelfs het college twijfelt in de jongste raadsbrief nu openlijk aan hoe reëel de totale opgave is. "Zijn wij in staat om de ambitie te kunnen halen?", aldus B & W. Het is volgens de progressieven een veelzeggend signaal van het college.

Reusachtig
De linkse fracties willen dat de coalitie terug naar de tekentafel gaat en zich daarbij kritisch de vraag stelt. "Kan Almelo, kunnen de inwoners van Almelo, een reusachtige bezuiniging op de zorg en participatie wel aan? Almelo is een stad met bovengemiddeld hoge zorgkosten en veel armoede, werkloosheid en uitkeringen. Niet voor niets krijgt Almelo 5,6 miljoen extra uit de stroppenpot van het Rijk. Als je die miljoenen meeneemt dan is de bezuiniging in feite nog veel hoger", stellen de fracties.

Waarom?
"De hand die CDA, VVD, LAS en CU uitsteken naar de burgers was al koel, het college zet dit nu om in maatregelen in 2019 die de peuteropvang en bijstand treffen, maar ook de collectieve ziektekostenverzekering, de individuele inkomens- en studietoeslag, enzovoorts. Deze acties van rechtse makelij dienen weliswaar de boekhouding, maar welke inhoudelijke doelen?", zo vervolgen de gemeenteraadsleden van het progressief samenwerkingsverband.

Pijlen op Den Haag
"Want wat kunnen we eigenlijk nog verwachten van de uitgewerkte programma’s in het sociaal domein? We wachten al sinds de installatie van het college (juni 2018) hierop, en voorlopig heeft de raad nog niets op papier gekregen van de wethouders. Het heeft er alles van dat het college begint met boekhouden en eindigt bij de inwoners van de stad die de tegenvallers moeten opvangen. Het college doet er goed aan pijlen te richten op Den Haag; daar moet extra geld vandaan komen.
Het college is bezig aan een – bijna zelfverklaarde - mission impossible op een schip dat stuurloos ronddobbert, en ondertussen haalt datzelfde college als een 'rupsje nooitgenoeg' de financiële offers op bij de inwoners", aldus de ondertekenaars Bert Hümmels, fractie Leefbaar Almelo Hans Buitenweg en Alfer Ekizkuyu, fractie GroenLinks Almelo, Hans Teunis en Frits Akse, fractie SP Almelo en Jorien Geerdink en Arjan de Vries, fractie PvdA Almelo.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...

Noabershoes Windmolenbroek, de huiskamer van de wijk

Met het Noabershoes is de grootste wijk van Almelo, het Wind...

Voorlopig geen sanering vervuilde grond Doepark

De vervuilde grond in Doepark de Hagen wordt voorlopig niet ...

Fred flirt met Forum voor Democratie

In een recent interview met Tubantia stak voorman Fred Gerri...

[video] Uitsmijters 55 definitief naar Ossenkoppelerhoek

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters 55 verhuist definitie...

Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving"...

Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van h...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo