Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorgers. Dat is de gemeente overeen gekomen met deze stichting.

Na het faillissement van Stichting Informele Zorg Twente (SIZT) wilde de gemeente niet in zee gaan met een investeringsmaatschappij. Wethouder Eugène van Mierlo wilde namens het college niet ingaan op het voorstel van de curator om een commercieel bedrijf het werk te laten overnemen.

"De Klup Twente, een vrijwilligersorganisatie met sterke Almelose wortels, zal nu zorgdragen voor de ondersteuning aan mantelzorgers waardoor de continuïteit nu in goede handen is. De Klup Twente ziet mogelijkheden om de huidige vertrouwde werkwijze zoveel als mogelijk voort te zetten," zegt het college in een persbericht.

Door snel handelen van de kant van zowel de Gemeente Almelo als De Klup Twente is gezorgd dat Almelose mantelzorgers net als voorheen hulp en ondersteuning krijgen bij hun zorgtaken.
Ook is verzekerd dat winstoogmerk geen drijfveer wordt omdat De Klup Twente een stichting is die er is voor en door vrijwilligers. Daarnaast heeft De Klup Twente ruime ervaring met het werken met vrijwilligers en doet dat met een relatief kleine groep betaalde medewerkers.

Wethouder Van Mierlo laat namens het college van burgemeester en wethouders zeer content te zijn met de gevonden oplossing: “Samen met De Klup Twente hebben we een fantastische oplossing gevonden voor onze mantelzorgers. Ik ben blij dat deze stichting dit belangrijke werk oppakt”.

De Gemeente Almelo en De Klup Twente zullen in overleg met de curator de komende maand de doorgang van de ondersteuning organiseren. De Gemeente Almelo verwacht dat de curator daaraan constructief zal meewerken zodat Almelose mantelzorgers geen last ondervinden van het faillissement van SIZTwente.


Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...

Marieke Blom op conceptlijst CDA Overijssel

Marieke Blom uit Almelo staat voor het CDA op de 12e plaats ...

VVD Almelo trapt nieuw politiek seizoen af

VVD Almelo start het nieuwe politieke seizoen 2018-2019 met ...

Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorger...

Mantelzorgers onder commercieel bedrijf geen goed plan

De curator van het SIZT heeft de gemeente voorgesteld om een...

PvdA opent meldpunt hitte in de ouderenzorg

Volgens de PvdA Almelo trekken veel ouderen en chronisch zie...

Faillissement SIZ Twente klap voor mantelzorgers

Volgens Lieneke Bolhuis, voorzitter van de Minimapartij, is ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo