Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorgers. Dat is de gemeente overeen gekomen met deze stichting.

Na het faillissement van Stichting Informele Zorg Twente (SIZT) wilde de gemeente niet in zee gaan met een investeringsmaatschappij. Wethouder Eugène van Mierlo wilde namens het college niet ingaan op het voorstel van de curator om een commercieel bedrijf het werk te laten overnemen.

"De Klup Twente, een vrijwilligersorganisatie met sterke Almelose wortels, zal nu zorgdragen voor de ondersteuning aan mantelzorgers waardoor de continuïteit nu in goede handen is. De Klup Twente ziet mogelijkheden om de huidige vertrouwde werkwijze zoveel als mogelijk voort te zetten," zegt het college in een persbericht.

Door snel handelen van de kant van zowel de Gemeente Almelo als De Klup Twente is gezorgd dat Almelose mantelzorgers net als voorheen hulp en ondersteuning krijgen bij hun zorgtaken.
Ook is verzekerd dat winstoogmerk geen drijfveer wordt omdat De Klup Twente een stichting is die er is voor en door vrijwilligers. Daarnaast heeft De Klup Twente ruime ervaring met het werken met vrijwilligers en doet dat met een relatief kleine groep betaalde medewerkers.

Wethouder Van Mierlo laat namens het college van burgemeester en wethouders zeer content te zijn met de gevonden oplossing: “Samen met De Klup Twente hebben we een fantastische oplossing gevonden voor onze mantelzorgers. Ik ben blij dat deze stichting dit belangrijke werk oppakt”.

De Gemeente Almelo en De Klup Twente zullen in overleg met de curator de komende maand de doorgang van de ondersteuning organiseren. De Gemeente Almelo verwacht dat de curator daaraan constructief zal meewerken zodat Almelose mantelzorgers geen last ondervinden van het faillissement van SIZTwente.


Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...

Marieke Blom op conceptlijst CDA Overijssel

Marieke Blom uit Almelo staat voor het CDA op de 12e plaats ...

VVD Almelo trapt nieuw politiek seizoen af

VVD Almelo start het nieuwe politieke seizoen 2018-2019 met ...

Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorger...

Mantelzorgers onder commercieel bedrijf geen goed plan

De curator van het SIZT heeft de gemeente voorgesteld om een...

PvdA opent meldpunt hitte in de ouderenzorg

Volgens de PvdA Almelo trekken veel ouderen en chronisch zie...

Faillissement SIZ Twente klap voor mantelzorgers

Volgens Lieneke Bolhuis, voorzitter van de Minimapartij, is ...

Zielman benoemd na aanpassing reglement

Marcel Zielman is dinsdagavond benoemd tot vicevoorzitter va...

Eerste afsplitsing in de raad is een feit

Binnen vier maanden nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnsta...

Nieuwe wethouders stellen zich voor

Drie nieuwe wethouders en één zittenblijver. Burgemeester ...

Willem Loupatty terug in de raad

Door de benoeming van Arjan Maathuis tot wethouder kwam er e...

Nieuwe wethouders, nieuwe kansen?

Drie nieuwe wethouders worden beëdigd in de Almelose raad: ...

FNV verontrust over intenties coalitie Almelo

De FNV is verontrust en bezorgd over de plannen van de nieuw...

Jan Martin van Rees enige verrassing in nieuw college

Vorige week nam hij afscheid als wethouder in Losser, waar h...

Drie jaar proef met deels gratis parkeren in de binnenstad

De eerste twee uur gratis parkeren. Die pilot gaat er komen ...

[video] Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd

De vier Almelose collegepartijen CDA, VVD, Lokaal Almelo Sam...

Taken verdeeld voor nieuw college Almelo

De vier partijen die het nieuwe college van b en w gaan vorm...

Burgemeester stort zich op plastic afval

Na Hemelvaartsdag was het weer een rommel rond menig plastic...

Van Mierlo naar voren geschoven als wethouder

De Tweede Kamer lukte niet en ook de gemeenteraad liep Eugè...

Dure dienstauto wekt vragen op bij gewezen fractie

Waarom beschikt het college sinds kort over een dure diensta...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo