FNV verontrust over intenties coalitie Almelo

De FNV is verontrust en bezorgd over de plannen van de nieuwe coalitie in Almelo. De menselijke maat dreigt uit de stad te verdwijnen.

Met de Participatiewet en de WMO kan een gemeente de toon zetten als het gaat om werk, inkomen en zorg. "Tussen de altijd mooie woorden in het coalitieakkoord lezen wij de intentie tot afknijpen en repressie," zegt Gerard Braamhaar, de voorzitter van Lokaal FNV Almelo en Omstreken.

Het lokale vakbondsnetwerk kondigt aan zijn meer dan tienduizend leden binnenkort te consulteren over de huidige en toekomstige uitvoering van de Participatiewet, alsmede de thuis- en jeugdzorg.

"Je kunt participatie zien als maatwerk om kwetsbare burgers zo snel mogelijk economisch zelfstandig te maken door ze naar goed werk te begeleiden, maar ook als verdienmodel voor bedrijven en de gemeente zelf," legt Braamhaar uit. "Oftewel goedkope handjes."

De FNV zal de ontwikkeling in Almelo nauwgezet volgen en controleren op overtreding van de wet op het minimumloon, ontduiking van de cao, verdringing van regulier werk en valse concurrentie voor eerlijke werkgevers.

Lokaal FNV Almelo en Omstreken is de plaatselijke vakbondskoepel voor leerlingen, werkzoekenden, werknemers en gepensioneerden in alle sectoren in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Beïnvloeding van het lokaal sociaal beleid is een kerntaak. Het netwerk verenigt bijna elfduizend leden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Voorlopig geen sanering vervuilde grond Doepark

De vervuilde grond in Doepark de Hagen wordt voorlopig niet ...

Fred flirt met Forum voor Democratie

In een recent interview met Tubantia stak voorman Fred Gerri...

[video] Uitsmijters 55 definitief naar Ossenkoppelerhoek

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters 55 verhuist definitie...

Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving"...

Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van h...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Eenmansfractielid Weinreder blikt terug op 2018

Gemeenteraadslid Wim Weinreder verliet vorig jaar de fractie...

Raad kiest ten Seldam als vice-voorzitter

Met 31 stemmen is oud-wethouder en huidig fractielid van het...

Raadslid Wind (CDA) neemt openlijk afstand van Nashville-verklaring

Dorien Wind, raadslid namens het CDA, heeft tijdens de raads...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen

"Almelo is betrokken, veerkrachtig en toekomstbestendig", ze...

Hoe komen daklozen een strenge winter door?

Het is geen gelukkige combinatie: dak- en thuislozen en de w...

Patricia Pol uit PVV fractie gezet

De fractie van PVV Almelo heeft Patricia Pol gedumpt, omdat ...

Tijhof vervangt Heutink in raad namens PVV

Joey Tijhof is geïnstalleerd als raadslid namens de PVV, hi...

Hans Teunis vervangt Van der Ven in gemeenteraad

De 29-jarige Hans Teunis volgt SP gemeenteraadslid Gezina va...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo