FNV verontrust over intenties coalitie Almelo

De FNV is verontrust en bezorgd over de plannen van de nieuwe coalitie in Almelo. De menselijke maat dreigt uit de stad te verdwijnen.

Met de Participatiewet en de WMO kan een gemeente de toon zetten als het gaat om werk, inkomen en zorg. "Tussen de altijd mooie woorden in het coalitieakkoord lezen wij de intentie tot afknijpen en repressie," zegt Gerard Braamhaar, de voorzitter van Lokaal FNV Almelo en Omstreken.

Het lokale vakbondsnetwerk kondigt aan zijn meer dan tienduizend leden binnenkort te consulteren over de huidige en toekomstige uitvoering van de Participatiewet, alsmede de thuis- en jeugdzorg.

"Je kunt participatie zien als maatwerk om kwetsbare burgers zo snel mogelijk economisch zelfstandig te maken door ze naar goed werk te begeleiden, maar ook als verdienmodel voor bedrijven en de gemeente zelf," legt Braamhaar uit. "Oftewel goedkope handjes."

De FNV zal de ontwikkeling in Almelo nauwgezet volgen en controleren op overtreding van de wet op het minimumloon, ontduiking van de cao, verdringing van regulier werk en valse concurrentie voor eerlijke werkgevers.

Lokaal FNV Almelo en Omstreken is de plaatselijke vakbondskoepel voor leerlingen, werkzoekenden, werknemers en gepensioneerden in alle sectoren in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Beïnvloeding van het lokaal sociaal beleid is een kerntaak. Het netwerk verenigt bijna elfduizend leden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Zielman benoemd na aanpassing reglement

Marcel Zielman is dinsdagavond benoemd tot vicevoorzitter va...

Eerste afsplitsing in de raad is een feit

Binnen vier maanden nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnsta...

Nieuwe wethouders stellen zich voor

Drie nieuwe wethouders en één zittenblijver. Burgemeester ...

Willem Loupatty terug in de raad

Door de benoeming van Arjan Maathuis tot wethouder kwam er e...

Nieuwe wethouders, nieuwe kansen?

Drie nieuwe wethouders worden beëdigd in de Almelose raad: ...

FNV verontrust over intenties coalitie Almelo

De FNV is verontrust en bezorgd over de plannen van de nieuw...

Jan Martin van Rees enige verrassing in nieuw college

Vorige week nam hij afscheid als wethouder in Losser, waar h...

Drie jaar proef met deels gratis parkeren in de binnenstad

De eerste twee uur gratis parkeren. Die pilot gaat er komen ...

[video] Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd

De vier Almelose collegepartijen CDA, VVD, Lokaal Almelo Sam...

Taken verdeeld voor nieuw college Almelo

De vier partijen die het nieuwe college van b en w gaan vorm...

Burgemeester stort zich op plastic afval

Na Hemelvaartsdag was het weer een rommel rond menig plastic...

Van Mierlo naar voren geschoven als wethouder

De Tweede Kamer lukte niet en ook de gemeenteraad liep Eugè...

Dure dienstauto wekt vragen op bij gewezen fractie

Waarom beschikt het college sinds kort over een dure diensta...

Zwerfafval in het Stadhuis?

Opschoondag in maart was een succes.Tijdens deze Opschoondag...

Coalitieakkoord Almelo mogelijk begin juni

CDA, VVD, LAS en CU willen begin juni een coalitieakkoord. D...

Update: De oranje bakken kleuren groen-grijs

De inzamelbakken voor het plastic afval kleuren groen. Het m...

Oud-burgemeester Hermans informateur in Enschede

Oud-burgemeester van Almelo Jon Hermans-Vloedbeld is aangewe...

Jongeren willen armoede op agenda nieuwe raad

"Wij willen dat u oog heeft voor kinderen en jongeren die op...

Nieuwe Almelose gemeenteraad geïnstalleerd

Alle 35 raadsleden zijn ingezworen en daarmee is de nieuwe g...

Esmeijer en Meijer benoemd tot informateurs

Het CDA en de VVD trekken samen op bij informatieproces. Ze ...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo