Nieuwe Almelose gemeenteraad geïnstalleerd

Alle 35 raadsleden zijn ingezworen en daarmee is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Vijftien zetels worden ingenomen door frisse fractieleden, de rest bestaat uit oudgedienden.

Burgemeester Arjen Gerritsen wees op voorhand in een toespraak alle leden op het feit dat ze zich net als iedereen aan de wet moeten houden. Hij waarschuwde hen ook. "Er zijn personen en organisaties die het openbaar bestuur onheus willen beïnvloeden, zij liggen meer en meer op de loer. Met verleiding en soms ook met bedreiging."Afscheid oude raad

De Almelose gemeenteraad vergaderde woensdagmiddag voor het laatst in de oude samenstelling. Er werd op passende wijze afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terug zullen keren.

Marcel Zielman ontdekte dat hij op stembureau De Mare in de Windmolenbroek 0 stemmen had gekregen en vroeg om hertelling. De vergadering werd tijdelijk geschorst. Na hertelling bleek dat 65 stemmen op Zielman abusievelijk bij zijn partijgenoot Herman Geerdink waren opgeteld. Er volgde correctie en het voorstel om de uitslag van de verkiezing rechtmatig te verklaren werd unaniem aangenomen.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Gezina van der Ven verlaat gemeenteraad

Gezina van der Ven, gemeenteraadslid voor de SP, stopt met h...

Marieke Blom op conceptlijst CDA Overijssel

Marieke Blom uit Almelo staat voor het CDA op de 12e plaats ...

VVD Almelo trapt nieuw politiek seizoen af

VVD Almelo start het nieuwe politieke seizoen 2018-2019 met ...

Mantelzorgers nu onder hoede van De Klup

De Klup Twente ondersteunt vanaf nu de Almelose mantelzorger...

Mantelzorgers onder commercieel bedrijf geen goed plan

De curator van het SIZT heeft de gemeente voorgesteld om een...

PvdA opent meldpunt hitte in de ouderenzorg

Volgens de PvdA Almelo trekken veel ouderen en chronisch zie...

Faillissement SIZ Twente klap voor mantelzorgers

Volgens Lieneke Bolhuis, voorzitter van de Minimapartij, is ...

Zielman benoemd na aanpassing reglement

Marcel Zielman is dinsdagavond benoemd tot vicevoorzitter va...

Eerste afsplitsing in de raad is een feit

Binnen vier maanden nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnsta...

Nieuwe wethouders stellen zich voor

Drie nieuwe wethouders en één zittenblijver. Burgemeester ...

Willem Loupatty terug in de raad

Door de benoeming van Arjan Maathuis tot wethouder kwam er e...

Nieuwe wethouders, nieuwe kansen?

Drie nieuwe wethouders worden beëdigd in de Almelose raad: ...

FNV verontrust over intenties coalitie Almelo

De FNV is verontrust en bezorgd over de plannen van de nieuw...

Jan Martin van Rees enige verrassing in nieuw college

Vorige week nam hij afscheid als wethouder in Losser, waar h...

Drie jaar proef met deels gratis parkeren in de binnenstad

De eerste twee uur gratis parkeren. Die pilot gaat er komen ...

[video] Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd

De vier Almelose collegepartijen CDA, VVD, Lokaal Almelo Sam...

Taken verdeeld voor nieuw college Almelo

De vier partijen die het nieuwe college van b en w gaan vorm...

Burgemeester stort zich op plastic afval

Na Hemelvaartsdag was het weer een rommel rond menig plastic...

Van Mierlo naar voren geschoven als wethouder

De Tweede Kamer lukte niet en ook de gemeenteraad liep Eugè...

Dure dienstauto wekt vragen op bij gewezen fractie

Waarom beschikt het college sinds kort over een dure diensta...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo