Fietspad Plesmanweg toch aan rechterkant

Ondanks de voorkeur van onderzoeksbureau Sweco voor een fietspad aan de oostkant van de Plesmanweg Zuid, kiest het college van B&W toch voor de rechterkant.

Het college van B&W stelt opnieuw aan de raad voor het fietspad langs de Plesmanweg-Zuid aan de westzijde van de weg aan te leggen. In haar besluitenlijst van 17 oktober maakt het college bekend dat zij voor deze keuze zich baseert op conclusies in een nieuw onderzoek van bureau Sweco.

Ook eerder stelde de gemeente, bij monde van wethouder Ten Seldam, al voor dit fietspad aan de rechterzijde van de Plesmanweg aan te leggen. In de raadsvergadering van 4 juli bleek dat een gedeelte van het betoog van de wethouder berustte op een rapport dat voor de raad niet beschikbaar was. In de raadsvergadering van 18 juli heeft de raad een motie aangenomen voor een nieuw raadsvoorstel.

B&W stellen nu dat de keuze van het nieuwe voorstel, de westkant dus, is gebaseerd op stedebouwkundige, beheersmatige, financiële en verkeerskundige argumenten, waarbij de laatste de doorslag geven. Er is een second opinion gevraagd aan van bureau Sweco.

B&W erkent dat Sweco concludeert dat vanuit het oogpunt van doorstroming een fietspad aan de oostzijde de voorkeur heeft. Ook de Fietsersbond heeft deze voorkeur. B&W stellen echter dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid de westzijde de voorkeur verdient. De uitrit bij Bolk wordt dan vermeden en fietsers zijn minder geneigd om te gaan spookrijden op het noordelijk gelegen deel langs de Plesmanweg, aldus het voorstel van B&W. Het oversteekrisico zal worden beheerst doordat de dubbele oversteek van fietsers aan de westzijde wordt geregeld door verkeerslichten.

Het rapport van Sweco beschrijft als variant mogelijke extra maatregelen aan de oostzijde, waardoor de verkeersveiligheid aan de westkant de voorkeur zou krijgen. Het college stelt dat uit overleg met de aanliggende firma Bolk blijkt dat die extra ruimte er niet is. Tijdens het politiek bereid van 18 mei jl werd door de ondernemers aan de Plesmanweg ook al toegelicht dat zij met een fietsverbinding aan de westzijde nog het beste uit de voeten kunnen.

De kosten voor de aanleg worden geraamd op ca. 1 miljoen euro. De provincie heeft volgens B&W mogelijkheden van subsidie van maximaal 500.000, die bestemd is voor een fietssnelweg op dit tracé. De rest wordt gedekt uit het onderhoudsprogramma IGOP 2017.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Coalitieakkoord Almelo mogelijk begin juni

CDA, VVD, LAS en CU willen begin juni een coalitieakkoord. D...

Update: De oranje bakken kleuren groen-grijs

De inzamelbakken voor het plastic afval kleuren groen. Het m...

Oud-burgemeester Hermans informateur in Enschede

Oud-burgemeester van Almelo Jon Hermans-Vloedbeld is aangewe...

Jongeren willen armoede op agenda nieuwe raad

"Wij willen dat u oog heeft voor kinderen en jongeren die op...

Nieuwe Almelose gemeenteraad geïnstalleerd

Alle 35 raadsleden zijn ingezworen en daarmee is de nieuwe g...

Esmeijer en Meijer benoemd tot informateurs

Het CDA en de VVD trekken samen op bij informatieproces. Ze ...

Bijna de helft van de raadsleden is nieuw

Maar liefst 15 van de 35 raadsleden in de gemeenteraad van A...

MinimaPartij en Almelo Centraal uit de raad

De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt vrijdag bek...

VVD en CDA de grootste, drie zetels voor PVV in Almelo

VVD leek lang de grootste partij in Almelo te worden, maar z...

Almelo kiest haar gemeenteraad

Almelo gaat naar de stembus. Blijft CDA de grootste? Hoe gaa...

Drukbezocht laatste debat voor nieuwe gemeenteraad

De laatste in de reeks van debatten voor de gemeenteraadsver...

Minister de Jonge brengt bijzonder bezoek aan Almelo

Op maandag bracht minister de Jonge een bezoek aan Almelo in...

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezing in stadhuis

De uitslag van de Almelose gemeenteraadsverkiezing op woensd...

Rept de jeugd zich met rap naar de stembus?

Met vette rap richt de Minimapartij zich op de Almelose jeug...

Sharon Dijksma op werkbezoek bij De Huiskamer

Zorg en toegankelijkheid stonden centraal bij het werkbezoek...

Geerdink uit het niets op plek twee voor CDA

Voor de raadsperiode 2018-2022 gaat CDA Almelo de campagne i...

[video] Stevig ouderendebat in Stadhuis

Uit onderzoek blijkt dat senioren weinig tot geen vertrouwen...

Uitzending Gemist 'Zendtijd voor Politieke Partijen'

Maandag zijn de uitzendingen gestart waarin alle politieke p...

Oud-raadslid Peter Elbertse overleden

Oud-raadslid en grafisch ontwerper Peter Elbertse is zaterda...

Almelo.kieskompas.nl helpt kiezers

Inwoners van Almelo kunnen vanaf woensdag 21 februari de web...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo