Fietspad Plesmanweg toch aan rechterkant

Ondanks de voorkeur van onderzoeksbureau Sweco voor een fietspad aan de oostkant van de Plesmanweg Zuid, kiest het college van B&W toch voor de rechterkant.

Het college van B&W stelt opnieuw aan de raad voor het fietspad langs de Plesmanweg-Zuid aan de westzijde van de weg aan te leggen. In haar besluitenlijst van 17 oktober maakt het college bekend dat zij voor deze keuze zich baseert op conclusies in een nieuw onderzoek van bureau Sweco.

Ook eerder stelde de gemeente, bij monde van wethouder Ten Seldam, al voor dit fietspad aan de rechterzijde van de Plesmanweg aan te leggen. In de raadsvergadering van 4 juli bleek dat een gedeelte van het betoog van de wethouder berustte op een rapport dat voor de raad niet beschikbaar was. In de raadsvergadering van 18 juli heeft de raad een motie aangenomen voor een nieuw raadsvoorstel.

B&W stellen nu dat de keuze van het nieuwe voorstel, de westkant dus, is gebaseerd op stedebouwkundige, beheersmatige, financiële en verkeerskundige argumenten, waarbij de laatste de doorslag geven. Er is een second opinion gevraagd aan van bureau Sweco.

B&W erkent dat Sweco concludeert dat vanuit het oogpunt van doorstroming een fietspad aan de oostzijde de voorkeur heeft. Ook de Fietsersbond heeft deze voorkeur. B&W stellen echter dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid de westzijde de voorkeur verdient. De uitrit bij Bolk wordt dan vermeden en fietsers zijn minder geneigd om te gaan spookrijden op het noordelijk gelegen deel langs de Plesmanweg, aldus het voorstel van B&W. Het oversteekrisico zal worden beheerst doordat de dubbele oversteek van fietsers aan de westzijde wordt geregeld door verkeerslichten.

Het rapport van Sweco beschrijft als variant mogelijke extra maatregelen aan de oostzijde, waardoor de verkeersveiligheid aan de westkant de voorkeur zou krijgen. Het college stelt dat uit overleg met de aanliggende firma Bolk blijkt dat die extra ruimte er niet is. Tijdens het politiek bereid van 18 mei jl werd door de ondernemers aan de Plesmanweg ook al toegelicht dat zij met een fietsverbinding aan de westzijde nog het beste uit de voeten kunnen.

De kosten voor de aanleg worden geraamd op ca. 1 miljoen euro. De provincie heeft volgens B&W mogelijkheden van subsidie van maximaal 500.000, die bestemd is voor een fietssnelweg op dit tracé. De rest wordt gedekt uit het onderhoudsprogramma IGOP 2017.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Oud-wethouder Anja Timmer terug in Almelo

Oud-wethouder Anja Timmer (PvdA), die vorig jaar afscheid na...

PvdA Almelo is klaar met de lijst

Een lijst van elf personen wordt ingeschreven voor de gemeen...

Almelo wint landelijk selfservice competitie iBurgerzaken

Het ambtelijk apparaat van de gemeente Almelo is de winnaar ...

Groenpersoneel hoopt ambtenaar te blijven

Het groenonderhoud in de gemeente moet efficiënter en goedk...

Politiek, ik ken ze niet ik zie ze niet

Het hoeft ook niet altijd van één kant te komen. Kennismak...

Almelo wil aandelen Twence verkopen

Het college van B&W van Almelo wil, evenals Oldenzaal, af va...

Hans Buitenweg lijsttrekker GroenLinks Almelo

Hans Buitenweg is de lijsttrekker van GroenLinks in Almelo v...

Fietspad Plesmanweg toch aan rechterkant

Ondanks de voorkeur van onderzoeksbureau Sweco voor een fiet...

Nieuwe voorzitter PvdA doet Herman Höften Lezing

Afgelopen vrijdag werd de nieuwe landelijk voorzitter van de...

Almelo presenteert concept-begroting 2018

De gemeente Almelo heeft haar concept-begroting voor 2018 ge...

Landelijke kandidaat-voorzitter PvdA in Almelo

Kandidaat-voorzitter van de PvdA Gerard Oosterwijk kwam in h...

Raad wil excuses van wethouder Ten Seldam

Volgens de raadsleden Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) en Lie...

Fietssnelweg Almelo begint soap te worden

Opmerkelijk. Zo kan de afgelopen raadsvergadering wel genoem...

Oud wethouder Bert Kuiper overleden (65)

Op 65-jarige leeftijd is Bert Kuiper overleden aan de gevolg...

[video] Perspectiefnota aangenomen

De perspectiefnota is donderdagavond met 33 stemmen voor en ...

Oud wethouder Cor de Vogel overleden

Hij was de man van de vernieuwing van de binnenstad van Alme...

Mineke Heitink (SP) stopt vanwege gezondheid met raadswerk

Mineke Heitink stopt met haar raadslidmaatschap voor de SP i...

[video] Nieuwe plannen vinden gehoor bij Motiemarkt

Het stadhuis was zaterdagmorgen weer het toneel van een moti...

Afvaldump bij overvolle plasticcontainers

Dan moet je al je afval zelf ergens naartoe brengen en dan z...

Onderzoek raadslid Van Loon (LAS) duurt voort

Het onderzoek naar raadslid Johan van Loon is nog niet afger...
© 1986 - 2017 Stichting Lokale Omroep Almelo