Boetes bij overtreden beregeningsregeling

Er worden boetes uitgedeeld bij overtredingen van het beregeningsverbod. Dit is onlangs ingesteld door Waterschap Vechtstromen dat waarschuwt voor het overtreden van de regels voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater. Het Waterschap ontvangt meldingen van overtredingen en gaat hier scherper tegen optreden. Boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zijn fors. Met name in Oost Twente is water schaars. Beken en sloten vallen droog en het grondwaterpeil zakt.

Hoge zandgronden
In het gebied van Vechtstromen is de reguliere beregeningsregeling van kracht. Volgens deze regeling mag er water worden onttrokken zo lang er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Zeker op de hoge zandgronden in Oost Twente betekent dit dat er momenteel geen water mag worden onttrokken uit veruit de meeste sloten, beken en kanalen. Water is hier inmiddels zo schaars dat er vaak geen water meer over de eerstvolgende stuw stroomt.

Vijvers
Daarnaast heeft het waterschap een onttrekkingsverbod ingesteld voor vijvers in de bebouwde kom. Dit verbod is ingesteld om problemen met de waterkwaliteit door zuurstofloosheid tegen te gaan. Ook tegen dit verbod treedt het Waterschap op.

Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet
Vechtstromen ziet dat veel ondernemers de beregeningsregeling keurig naleven. Volgens het Waterschap is dat belangrijk om de gevolgen van de droogte beperken. Het vraagt verstandig omgaan met het weinige water dat er is. Dit is ook de gedachte achter de beregeningsregeling die uitgaat van ‘onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.’

Afhankelijk
In de gebieden waar het waterschap geen water kan aanvoeren en zeker op de hoge zandgronden in Oost Twente zijn er problemen met de droogte. Deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van de neerslag die er valt. De droogte is er op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar in deze periode. Het neerslagtekort bedraagt ongeveer 200 millimeter, oftewel 200 liter per vierkante meter. Beken en sloten vallen droog en grondwaterpeilen zakken onderuit. Dit brengt schade voor natuur en landbouw met zich mee en kan problemen gaan opleveren voor de waterkwaliteit. In Zuidoost Drenthe en het Vechtdal zijn de problemen minder groot. Hier kan Vechtstromen op veel plekken water aanvoeren vanuit IJssel en IJsselmeer en is voldoende water beschikbaar voor beregening.

Meer informatie over de regels voor het beregenen is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Stembus Zomerse 50 weer geopend

AAFM zendt deze zomer de Zomerse 50 uit, de hitlijst met de ...

Allemaal Almelo - weekeditie

Almelo in teken van derde Havenfestival, Panorama Nederland ...

Boetes bij overtreden beregeningsregeling

Er worden boetes uitgedeeld bij overtredingen van het berege...

Aquarellen en olieverfschilderijen in Grote Kerk

Aquarellen en olieverfschilderijen van Riet Abcouwer zijn to...

Geef je snel op voor Bushcraftdag

Geef je snel op voor de Bushcraft dag die op zaterdag 24 aug...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Opgave voor nieuwe cursussen van Samen Online

Tot donderdag 12 september kan men zich opgeven voor de nieu...

Sand in the City strijkt neer in Almelo

Almelo is de derde Overijsselse gemeente waar 'Sand in the C...

Almelo op zoek naar duurzame energiebronnen

Almelo gaat samen met partners, ondernemers en woningeigenar...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fiks geldbedrag naar Stichting De Klup

Er was enorm veel belangstelling voor de vakantiedagopvang v...

Nieuw vakbondsnetwerk voor Almelo en Omstreken

De ruim twaalfduizend leden van de FNV in de gemeenten Almel...

Nieuwe wet voor fietsers per 1 juli 2019

Vanaf maandag 1 juli is het verboden om een mobiel elektroni...

Bouwmensen breidt uit met groot aantal opleidingen

Bouwmensen Twente aan de Veldkampsweg wordt per 1 september ...

Activiteiten voor jonge mantelzorgers

Mantelzorg Almelo gaat zich vanaf het nieuwe seizoen ook bek...

Langere openingstijden Buitenbad Het Sportpark

Er is tropisch weer in aantocht met temperaturen van gemidde...

Roparun stelt koppelbedden beschikbaar

Roparun stelt dit jaar koppelbedden beschikbaar aan zorgorga...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

De Klup Twente kampt met tekort aan vrijwilligers in augustus

De Klup Twente kampt met een groot tekort aan vrijwilligers:...

Almeloërs tweede bij Aveleijn's got Talent

De Almeloërs Amber Zwoferink, Wesley Janmaat en Yorick Lubb...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo